Гутий Андрій Володимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гутий Андрій Володимирович
RTEmagicC 006 5189.jpg.jpg
к.т.н.,асистент
Дата народження 12 травня 1980 року
Місце народження м. Буськ Львівської області.
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство».
Галузь наукових інтересів «Дослідження динаміки вивільнення прихопленої колони труб»
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 15.10.2019 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут механічної інженерії та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Гутий Андрій Володимирович (*12 травня 1980) – кандидат технічних наук, асистент кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

З 1997 по 2002 рік навчався у Національному університеті «Львівська політехніка» на факультеті машинобудування і автомобільного транспорту. У 2001 році отримав диплом бакалавра за напрямом «Інженерна механіка», а в 2002 році, закінчивши повний курс навчання, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», здобувши кваліфікацію магістра з інженерної механіки.

З 2009 по 2011 рік навчався у Львівському державному університеті фізичної культури на факультеті підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти, де отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт» та здобув кваліфікацію тренера, викладача фізичного виховання.

У 2004-2007 роках навчався в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Динаміка та міцність машин».

У 2019 році у спеціалізованій вченій раді Дº35.052.06 Національного університету «Львівська політехніка» захистив кандидатську дисертацію на тему «Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб» за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин; науковий керівник – доктор технічних наук, професор Харченко Євген Валентинович.

У 2019 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин (диплом серії ДК № 053798 від 15 жовтня 2019 р.)

Досвід роботи

З лютого 2003 р. по грудень 2004 р. – старший лаборант кафедри «Опір матеріалів» Національного університету «Львівська політехніка».

З вересня 2007 р. по липень 2010 р. – тренер з боксу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (на громадських засадах).

З січня по липень 2014 р. – викладач Львівського автомобільно-дорожнього коледжу Національного університету «Львівська політехніка» (за зовнішнім сумісництвом).

З вересня 2008 р. і до нині – асистент кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка» Інституту інженерної механіки та транспорту.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

• Основи безпеки руху;

• Вантажні перевезення;

• Система технічного сервісу транспортних засобів;

• Експлуатаційна надійність транспортних засобів.

Наукові інтереси

Динаміка та міцність машин

Перелік наукових праць

Статті в журналах та вісниках

1. Харченко Є. В., Гутий А. В. Математичне моделювання швидкісних характеристик дизельного двигуна ЯМЗ-238 з турбонаддувом під час його роботи в неусталеному режимі // Технічні вісті. – 2006. – № 3(24). – С. 66-68.

2. Харченко Є. В., Гутий А. В. Обґрунтування раціональних параметрів процесу вивільнення прихопленої колони труб за допомогою гідравлічного ударного механізму // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – № 583. – С. 81-89.

3. Харченко Є. В., Гутий А. В. Дослідження динаміки вивільнення прихопленої колони труб // Технічні вісті. – 2007. – № 1(25), 2,(26). – С. 28-32.

4. Харченко Є. В., Гутий А. В. Розрахунок динамічних процесів, збурених в колоні труб імпульсними навантаженнями, методом скінченних елементів // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Збірник наукових праць. Вип. 7. – Львів: Каменяр, 2007. – С. 680-692.

5. Харченко Є. В., Гутий А. В., Грень Я. В. Експериментальні дослідження динаміки вивільнення прихопленої колони труб // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2008. – № 42. – С. 128-133.

6. Харченко Є. В., Гутий А. В. Вплив параметрів приводу бурової установки на ефективність вивільнення прихопленої колони труб // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2010. – № 678. – С. 112-118.

7. Гутий Б. В., Гутий А. В. Правила, поняття і поради боксерові-початківцю. Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С. З. Гжицького. – Том 12 № 3(45) Частина 3, 2010. – С. 176-181.

8. Гутий Б. В., Гутий А. В. Удари. Техніка їх виконання. Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені С. З. Гжицького. – Том 13 № 2(48) Частина 3, 2011. – С. 187-193.

9. Гутий А. В. Експериментальні дослідження впливу параметрів ударного механізму на ефективність вивільнення прихопленої колони труб // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 45. – С. 38-44.

10. Kharchenko Ye., Hutyi A., Haiduk V. The influence of friction forces on longitudinal wave propagation in a stuck drill string in a borehole // Tribologia. – 2018. – Vol. 282. – No 6. – Р. 79-87.


Тези доповідей

1. Харченко Є. В., Гутий А. В. Динамічні процеси в буровій установці під час роботи гідравлічного ударного механізму для вивільнення прихопленої колони труб // 8-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: ТзОВ «КІНПАТРІ ЛТД». – 2007. – С. 34.

2. Харченко Є. В., Демків В. Й., Гутий А. В. Дослідження динаміки вивільнення прихопленої у свердловині колони труб // 13-й Міжнародний симпозіум українських інжене¬рів-механіків у Львові: Матеріали симпозіуму. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2017. – С. 84-85.

3. Харченко Є. В., Гутий А. В. Математичне моделювання хвильових процесів в колоні бурильних труб під час її вивільнення від прихоплення у свердловині // «Вібрації в техніці та технологіях», XVII Міжнародна науково-технічна конференція 11-12 жовтня 2018 р.: Тези доповідей. – Дрогобич: Посвіт. – 2018. – С. 124-125.

4. Гутий А. В. Антиблокувальна гальмівна система, як важлива компонента активної безпеки автомобіля // Четверта Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 25-26 березня 2021 року: Тези доповідей. – Львів.: Галицька видавнича спілка – 2021. – С. 115-117.


Авторські свідоцтва і патенти

1. Патент № 50324А, Україна, МПК 7В66F9/06. Спосіб рівномірного завантаження вил авто- і електронавантажувачів і пристрій для його здійснення / Козлинський М.П., Мальнов С.І., Костюк В.В., Гутий А. В. // Заявл. 21.12.2001, № 2001128878; Опубл. 15.10.2002 – Бюл. № 10.

2. Патент № 54828А, Україна, МПК 7В66F9/06. Спосіб рівномірного завантаження вил авто- і електронавантажувачів / Козлинський М.П., Мальнов С.І., Гутий А. В., Денис В.В. // Заявл. 22.04.2002, № 2002043301; Опубл. 17.03.2003 – Бюл. № 3.

3. Патент № 56000А, Україна, МПК 7В60С23/00. Спосіб регулювання тиску повітря в шинах транспортних засобів і система для його здійснення / Козлинський М.П., Мальнов С.І., Костюк В.В., Гутий А. В., Хитренко Я.В. // Заявл. 15.08.2002, № 2002086762; Опубл. 15.04.2003 — Бюл. № 4.

4. Патент № 18875, Україна, МПК E21B31/113. Гідравлічний ударний механізм /Харченко Є. В., Гутий А. В. // Заяв. 13.06.2006, № u200606618; Опубл. 15.11.2006 – Бюл. № 11.

5. Патент на корисну модель № 85697, Україна, МПК F16F 7/10, E04B 1/98. Система стабілізації бурової колони надводної платформи / І. Р. Дорош, А. В. Гутий, Б. М. Дівеєв, М. М. Осташук, І. В. Вельган; Національний університет «Львівська політехніка» – № u201307394; заяв. 11.06.2013; опубл. 25.11.2013; Бюл. № 22.

6. Патент на корисну модель № 89841, Україна, МПК E 21 B 23/00. Пристрій для ліквідації прихоплень колони труб у свердловині / Харченко Є. В., Пукач П. Я., Гутий А. В. // Заяв. 30.12.13 № u201315503; Опубл. 25.04.14 – Бюл. № 8.

7. Патент на корисну модель № 133325, Україна, МПК E21B 23/00. Пристрій для ліквідації прихоплень колони труб у свердловині / Є. В. Харченко, А. В. Гутий; Національний університет «Львівська політехніка» – № u201811660; заяв. 26.11.18; опубл. 25.03.19; Бюл. № 6.


Навчальні посібники

1. Техніка боксу (основні поняття). Навчальний посібник / Б. В. Гутий, А. В. Гутий, А. П. Василюк – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С. З. Гжицького, 2010. – 128 с.

2. Техніка боксу (основні поняття). Навчальний посібник / Б. В. Гутий, А. В. Гутий, – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С. З. Гжицького, 2011. – 132 с.

3. Удари. Техніка їх виконання. Навчальний посібник / Б. В. Гутий, А. В. Гутий, – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С. З. Гжицького, 2011. – 109 с.

4. Техніка боксу (основні поняття). Навчальний посібник / Б. В. Гутий, Б. С. Семенів, А. В. Гутий, Д. А. Барнич – Львів: ЛНУВМтаБТ імені С. З. Гжицького, 2020. – 158 с. 2-ге перевидання.


Навчально-методичні праці

1. Вантажні перевезення: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів стаціонарної і заочної форм навчання базового напряму 6.070101 «Транспортні технології». УКВ.: Є.Ю. Форнальчик, Ю.І. Ісаєв, Г.В. Півторак, А.В. Гутий. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 80 с.

2. Вантажні перевезення: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Транспортні технології» спеціалізацій «Організація перевезень та управління на транспорті», «Організація і регулювання дорожнього руху» / Укл.: Є.Ю. Форнальчик, А.В. Гутий. – Львів, 2016. – 39 с.

3. Транспортно-експедиторська діяльність: Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл. І.А. Кара, А.В. Гутий, О.В. Олійник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 25 с.

4. Технічний сервіс автомобілів: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Система технічного сервісу транспортних засобів» для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Є.Ю. Форнальчик, А.В. Гутий. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2018.– 32 с.

5. Електронний навчально-методичний комплекс «Вантажні перевезення» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №03863 від 30.03.2021, реєстраційний номер Е41-178-179/2021).

6. Електронний навчально-методичний комплекс «Система технічного сервісу транспортних засобів» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №03878 від 01.04.2021, реєстраційний номер Е41-178-181/2021).

Контакти

вул. Ст. Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59;

Електронні адреси: andrii.v.hutyi@lpnu.ua avh1980@ukr.net