Гурей Тетяна Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гурей Тетяна Андріївна
RTEmagicC 005 0036 1.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 28 лютого 1963 року
Місце народження с. Золота Слобода Козівського району Тернопільської області.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Дата закінчення 1985 р.
Спеціальність «Фізика».
Галузь наукових інтересів «Температурно-силові параметри поверхневого зміцнення деталей машин при дії висококонцентрованих джерел енергії».
Кваліфікаційний рівень «фізик, викладач фізики».
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович , Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2019 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут механічної інженерії та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Гурей Тетяна Андріївна (*28 лютого 1963) - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» , член Національної спілки письминників України.

Освіта

У 1985 році закінчила фізичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка і отримала кваліфікацію «фізик, викладач фізики».

У 2006-2009 роках навчалась в аспірантурі НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Технологія машинобудування».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення ефективності фрикційного зміцнення деталей машин».

Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович, Національний університет «Львівська політехніка»

Досвід роботи

У 1985-1992 роках працювала вчителем фізики ЗОШ № 53 м. Львова.

У 1992-1999 роках працювала вчителем фізики Технічного ліцею м. Тернополя.

У 1999-2006 роках працювала викладачем фізики Галицького коледжу та Галицького інституту ім. В. Чорновола (м. Тернопіль).

З 2010 року працює асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри «Транспортні технології» НУ «Львівська політехніка».

Педагогічний стаж — 37 років.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

 • «Інформаційні системи»,
 • «Інформаційні технології»,
 • «Екологічні характеристики схем організації дорожнього руху»,
 • «Транспортна географія».

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень: «Температурно-силові параметри поверхневого зміцнення деталей машин при дії висококонцентрованих джерел енергії».

Вибрані публікації

Є автором 1 навчального посібника, 52 наукові статті та тези конференцій, 12 навчально-методичних праць. Також автор 5 збірок поезії.


Наукові статті

 1. Hurey I., Hurey T., Lanets O., Dmyterko P. The Durability of the Nanocrystalline Hardened Layer During the Fretting Wear // Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV, 2021, P. 23–32. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_3 (наукометрична база даних Scopus).
 2. Hurey I. Formation of residual stresses during discontinuous friction treatment / I. Hurey, V. Gurey, M. Bartoszuk, T. Hurey // Journal of Engineering Sciences, 2021, Vol. 8(1), P. C38–C44, (https://doi.org/21272/jes.2021.8(1).c5) (наукометрична база Index Copernicus).
 3. Hurey I. Wear Resistance of Hardened Nanocrystalline Structures in the Course of Friction of Steel-Grey Cast Iron Pair in Oil-Abrasive Medium / Ihor Hurey, Tetyana Hurey, Volodymyr Gurey // Lecture Notes in Mechanical Engineering. Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, Lutsk, Ukraine, June 11-14, 2019, P. 572–580. (https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_57) (наукометрична база даних Scopus).
 4. Hurey I. The effect of nanocrystalline layers on the wear resistance of grey cast iron during friction in an oil-abrasive medium / Ihor Hurey, Tetyana Hurey, Volodymyr Gurey // Tribologia 2018, 282 (6), P. 37–42 (https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.8418) (наукометрична база Index Copernicus).
 5. Гурей Т.А. Підвищення зносостійкості чавунних деталей поверхневим зміцненням / Тетяна Гурей // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2016, Вып. 74, С. 48–52. (наукометрична база Index Copernicus)
 6. Hurey I. Wear resistance of gray cast iron pair after friction hardening / Ihor Hurey, Volodymyr Gurey, Tetyana Hurey, Petro Dmyterko // International scientific conference “Cluster-Casting-Future”, Rzeszow, 2014, p. 95-98.
 7. Гурей І. Формирование нанокристаллического поверхностного слоя в процессе фрикционного упрочнения / Гурей Игор, Гурей Владимир, Гурей Татьяна, Бурек Ян // Inżynieria warstwy wierzchniej. Monografia. Gorzów Wlkp.-Poznań, 2014, s. 190-200. (наукометрична база Index Copernicus)
 8. Гурей Т.А. Вибір технологічних чинників управління якістю поверхонь під час фрикційного зміцнення / Т. Гурей // Вісник НУ «ЛП» Серія “Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні”, 2012, Вип. 729, С. 13-18.
 9. Гурей Т.А. Експериментальні дослідження впливу режимів фрикційної обробки на складові сили тертя в зоні контакту інструмент-деталь / Т.А. Гурей, В.І. Кирилів, С.Т. Штаюра // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні», 2009, Вип. 61 , с. 8-13.
 10. Гурей Т.А. Дослідження точності зміцнених поверхонь деталей машин після їх фрикційної обробки / Т.А. Гурей // Прогресивні технології і системи машинобудування Міжнародний збірник наукових праць, Донецьк, 2009, Вип. 38, с. 61-65.
 11. Гурей Т.А. Розподіл температури у поверхневому шарі під час фрикційної обробки / Т.А. Гурей // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні», 2008, Вип. 613, с. 10-14.
 12. Гурей Т.А. Температура при фрикционном упрочнении деталей машин / Т.А. Гурей, И.Е. Грицай // XXIII Sympozjon podstaw konstrykcji maszyn. Materiały konstrukcijne. Rzeszów-Przemyśl, 2007, T. 4, s. 295-301.
 13. Гурей Т.А. Визначення температури в зоні контакту при фрикційному зміцненні / Т.А. Гурей // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем, Вип. 19, Краматорськ-Київ, 2006, с. 202-206.
 14. Гурей І.В. Теоретичне визначення термонапруженого стану металу при фрикційному зміцненні / І.В. Гурей, Т.А. Гурей, В.В. Остапович // Машиностроение и техносфера ХХІ века//Сб. Трудов межд. науч.-техн. конф. В 4-х т.-Донецк: ДонНТУ, 2004. Т.1, С. 210-214.
 15. Гурей І.В. Перерозподіл хімічних елементів під час імпульсного зміцнення / І.В. Гурей, Т.А. Гурей, В.В. Тихонович // Фізико-хімічна механіка матеріалів, 1999, № 1, с. 122-123. (наукометрична база даних Scopus)

Навчально-методичні праці

 1. Гурей Т.А. Загальний курс транспорту // Навчальний посібник. – Львів: В-во Сполом. - 2019. - 174 с.
 2. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні технології», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № 04192), Номер та дата реєстрації: Е41-178-206/2021 від 26.08.2021 р.
 3. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи і технології», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № 01674), Номер та дата реєстрації: Е41-178-47/2016 від 14.06.2016 р.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Загальний курс транспорту», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № 01043), Номер та дата реєстрації: Е41-178-16/2015 від 04.03.2015 р.
 5. Гурей Т.А. Транспортна географія: Конспект лекцій з дисципліни для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Т.А. Гурей, Х.А. Барвінська. – Львів: Видавництво «ФОП Кепещук П.М.», 2020 – 72 с.
 6. Гурей Т.А. Інформаційні технології: Методичний практикум для виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 275 «Транспортні технології» / Укл.: Гурей Т.А. – Львів: Видавництво «ФОП Кепещук П.М.», 2020 – 100 с.
 7. Гурей Т.А. Автоматизовані системи управління дорожнім рухом: Лабораторний практикум для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи управління дорожнім рухом» для студентів усіх форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», спеціалізації 275.03.02 «Організація і регулювання дорожнього руху» / Укл.: Гурей Т.А., Балабанська І.І. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020 – 20 с.
 8. Гурей Т.А. Створення і обробка бази даних. - Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології» – Львів: «ДіПіАй», 2021. – 39 с.

Патент

Інструмент для формування нанокристалічних зміцнених поверхневих шарів деталей машин // Гурей І.В., Гурей В.І., Гурей Т.А., Кирилів В.І. // Патент на корисну модель 134389, МПК В24В 7/00, заявка u201812892; заявл. 26.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. 9.


Збірки поетичних поезій

«Не розірви струну», 2002 р.;

«На вістрі серця», 2005 р.;

«Вітражі любові», 2007 р.;

«У світлі неба», 2008 р.;

«У сутінках любові», 2012 р.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 212

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59;

+38 (032) 258-24-89