Гумін Олексій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гумін Олексій Михайлович
RTEmagicC gumin 01.jpg.jpg
д.юр.н., зав. кафедри
Громадянство Україна
Alma mater Київська вища школа МВС СРСР імені Ф.Е. Дзержинського.
Дата закінчення 1982 р.
Галузь наукових інтересів Кримінологічні проблеми подання насильницької поведінки
Науковий ступінь доктор юридичнх наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Костенко Олександр Миколайович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою.
Дата присвоєння н.с. 2011 р
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, Кафедра кримінального права та процесу

Гумін Олексій Михайлович — доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права та процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Загальна інформація

У 1982 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР імені Ф.Е. Дзержинського.

Працював оперативним працівником Департаменту з питань виконання покарань, викладачем, старшим, викладачем, доцентом, завідувачем кафедри ЛьвДУВС.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми боротьби з наркотизмом серед засуджених у виконавчо- трудових колоніях».

Науковий керівник: член-кореспондент Академії правових наук України, професор, доктор юридичних наук ЛАНОВЕНКО І.П. (Інститут держави і права НАН України, провідний науковий співробітник)

У Львівському університеті внутрішніх справ працює з 1982 року.

У 2000 р. отримав звання доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики.

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Кримінальна насильницька поведінка особи: теоретико-прикладні аспекти»( спеціальність: 12.00.08- кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Науковий консультант: доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Костенко Олександр Миколайович, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою.

Основні курси

 • Кримінологія
 • Криміналістика
 • Кримінально-виконавче право України
 • Кримінальне право України

Наукові інтереси

 • Кримінологічні проблеми подання насильницької поведінки

Вибрані публікації

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких «Педагогічні основи боротьби з наркотизмом серед засуджених до позбавлення волі», «Взаємодія органів міліції та населення як кримінологічна проблема».

Серед них:

 1. Батюк, Олег Володимирович, Благута, Роман Ігорович, Гумін, Олексій Михайлович/ Методика розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам внутрішніх справ : навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2011, 323 с. ISBN 978-611-511-092-6
 2. Благута, Роман Ігорович, Гумін, Олексій Михайлович, Гуцуляк, Юрій Васильович/ Кримінальний процес : навч.-метод. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2010, 587 с. ISBN 978-611-511-057-5
 3. Гумін О.М. Кримінальна насильницька поведінка проти особи: монографія / О.М. Гумін // Львівський державний університет внутрішніх справ. — Львів: ЛьвДУВС, 2009. — 360 с.
 4. Мельник П.В. Взаимодействие органов милиции и населения как криминологическая проблема: монография / П.В. Мельник, А.М. Гумин, Л.В. Терещенко. — Киев—Львов, 1999. — 216 с.
 5. Гумін О.М. Проблемні питання жертви насильницького злочину та її віктимності / О.М. Гумін // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. — 2010. — № 1 (частина 2). — С. 3–8.
 6. Гумін О.М. Запобігання наркотизму, як чинника кримінальної насильницької поведінки органами внутрішніх справ / О.М. Гумін // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. — 2010. — № 2 (частина 2). — С. 88–94.
 7. Гумін О.М. Перспективи використання ЗМІ у запобіганні насильницькій поведінці особи / О.М. Гумін // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. — 2010. — № 1 (47). — С. 177–185.
 8. Гумін О.М. Особливості спеціально-кримінологічної та індивідуальної профілактики кримінальної насильницької поведінки особи / О.М. Гумін // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. — 2010. — № 6. — С. 24–28.
 9. Гумін О.М. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання кримінальної насильницької поведінки особи / О.М. Гумін // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. — Харків, 2010. — С. 122–131.
 10. Організація судових та правоохоронних органів: Методичні вказівки щодо написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання базового напрямку «Право» спеціальності «Правознавство» О.М. Гумін. — Львів. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. — 9 с. Укладач Гумін О.М., Відповідальний за випуск Гумін О.М

Контакти

вул. Кн. Романа 1/3, м.Львів, 79000; 19 -й корпус, кім. 331

E-mail: KPP_INPP@lp.edu.ua