Гулак Любов Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гулак Любов Степанівна
Дата народження 23 грудня 1978 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії МВС України
Дата закінчення 2000 р.
Спеціальність правознавство
Галузь наукових інтересів Теоретико-правові аспекти місцевого самоврядування в Україні
Кваліфікаційний рівень юрист
Науковий ступінь кандидат юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та інформаційного права, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Гулак Любов Степанівна (*23 грудня 1978 року) — кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

2000 р. – закінчила Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії МВС України, спеціальність: правознавство.

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему:

Місцеве самоврядування в Україні: теоретико-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гулак Любов Степанівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 212, [5] арк. - Бібліогр.: арк. 187-212.

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ

Професійна діяльність:

17.09.2012 р. – старший викладач, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси

 • адміністративне право;
 • проблеми адміністративного права;
 • проблеми здійснення адміністративного судочинства в Україні.

Наукові інтереси

Теоретико-правові аспекти місцевого самоврядування в Україні.

Основні публікації

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Гулак Л.С., Лесько Н.В. Правові засади управління інтернетом. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 2. С. 140-143.
 2. Гулак Л.С., Лук'янова Г.Ю., Крикавська І.В. Правове регулювання відносин у галузі обробки персональних даних. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 254-257.
 3. Гулак Л.С., Малець М.Р. Правова політика у сфері інноваційної діяльності: адміністративно-правовий вимір. Право UA.2020. № 3. С. 110-117.
 4. Гулак Л.С., Ковалів М.В. Юридична превенція у контексті широкого та вузького розуміння. Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Юридичні науки". 2020. Т. 7. № 4(28). С. 190–197.
 5. Гулак Л.С. Наукові підходи до визначення теоретико-правового поняття місцевого самоврядування. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. 2021. Вип. 29. С. 213–218.


Монографії, навчальні посібники:

 1. Гулак Л.С. Загальнотеоретична характеристика місцевого самоврядування: монографія. Київ. Видавництво “МП Леся”. 2016. 151 с.
 2. Остапенко О.І., Ковалів М.В., Єсімов С.С., Гулак Л.С., Отчак, Н.Я., Остапенко Л.О. Адміністративне право України (Загальна частина): навчальний посібник. Львів. Видавництво “Сполом”. 2019. 504 с.
 3. Остапенко О.І., Ковалів М.В., Єсімов С.С., Гулак Л.С., Лук'янова Г.Ю., Ніканорова О.В., Цьвок М.С. Адміністративне право України (Загальна частина): навчальний посібник. Видання друге, доповнене. Львів. Видавництво “Сполом”. 2021. 616 с.


Контактна інформація

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 325

E-mail: AIP_INPP@lp.edu.ua

E-mail: lyuba.g@ukr.net