Гошовська Оксана Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Гошовська Оксана Вікторівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Гошовська Оксана Вікторівна
[[Зображення:Image 111.JPG|200px]]
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Науковий ступінь к.е.н.
Науковий керівник д.е.н., професор Поплавська Ж.В.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет "Львівська політехніка"
Власний сайт https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Hoshovska

Загальні відомості

Освіта

Національний університет «Львівська політехніка» – Львів, Україна 1997-2001, Аспірантура та захист наукової роботи на звання кандидата економічних наук

Тема дисертації: Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Гошовська Оксана Вікторівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 235 арк. — арк. 185-193

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Поплавська Жанна Василівна, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри теоретичної економіки та економіки України

1992-1997 Державний університет «Львівська політехніка» – Львів, Україна, факультет економіки і менеджменту, напрямок менеджмент, спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Диплом спеціаліста з відзнакою.

Досвід роботи:

Від 2001-дотепер: Національний університет «Львівська політехніка» – Львів, Україна - Викладач, Доцент Кафедри теоретичної та прикладної економіки

2018-2021: Ecotest –Львів, Україна - приладобудування; Директор з економіки, Фінансовий директор

2016-2017: ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» – Київ, Україна; Інвестиційний менеджер

2015-2016: ТОВ «Об’єднана мода України», Львів, Україна (Hjort Knudsen A/S, Данія) – меблеве виробництво; Директор

2010-2013: ТОВ «Одеко» Львів, Україна – телекомунікації; Генеральний директор

2007-2009: ТОВ «Одеко» Львів, Україна – телекомунікації; Фінансовий директор

2002-2007: ДП «ХРТ Текстиль» Львів, Україна (компанії Helge Rasmussen Trikotagefabric A/S, Ікаст, Данія) – легка промисловість; Директор

1998-2002: Західно-Український Менеджмент Консалтинг, Львів, Україна - консалтинг; Консультант, Старший консультант

Поточне місце роботи:

Від 2001-дотепер: Національний університет «Львівська політехніка» – Львів, Україна - Викладач, Доцент Кафедри теоретичної та прикладної економіки

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Мікроекономіка англійською мовою
 • Основи економічної теорії
 • Теорія конкуренції

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів: Дослідження проблем економічного синергізму та мережевих структур; вивчення впливу випадкових факторів на функціонування економічних систем; стратегічний менеджмент.

Вибрані публікації

 1. Hoshovska, O.; Poplavska, Z.; Kryvinska, N.; Horbal, N. Considering Random Factors in Modeling Complex Microeconomic Systems. Mathematics 2020, 8, 1206. https://doi.org/10.3390/math8081206
 2. Поплавська Ж. В. Сучасні форми конкурентної взаємодії суб’єктів господарювання: колективна монографія / Ж. В. Поплавська, Н. Л. Михальчишин, М. Л. Данилович-Кропивницька, О. В. Гошовська, С. О. Комаринець. – Львів: ТОВ "Галицька видавнича спілка", 2019. – 201 c.
 3. Sadova U. Ukrainian labour migration and the future of labour market: social-economic, geographic and institutional dimensions.: колективна монографія / U. Sadova, O. Hrynkevych, N. Bortnyk, B. Yuskiv, T. Vasyltsiv, M. Bil, L. Pylypenko, Z. Poplavska, L. Semiv, T. Stepura, O. Pelekh, O. Ryndzak, O. Pyatkovska, R. Tesliuk, N. Andrusyshyn, O. Levytska, O. Mulska, M. Bachynska, O. Makhoniuk, V. Bidak, O. Trevoho, H. Sroryk, O. Vilchynska, S. Komarynets, N. Mychalczyszyn, H. Pushak, M. Danylovych-Kropyvnytska, O. Goshovska, L. Seniv, M. Zakharchuk, O. Коrytska, I. Baranyak, N. Didukh, L. Kovalchuk, N. Ivanytska, N. Zayshla, A. Lutsyshyn, Y. Mandiuk, A. Stepura, N. Rybak. – Lviv: Фіктивне видавництво в Україні, 2020. – 59 c. (Махонюк О. В., Корицька О. І., Бараняк І. Є., Степура А. Л.)
 4. Садова У. Я. Українська трудова міграція й майбутнє сфери праці: соціально-економічний, геопросторовий, інституційний вимір: колективна монографія / У. Я. Садова, О. З. Сорочак, Т. М. Степура, Л. К. Семів, Р. Т. Теслюк, М. В. Бачинська, М. М. Біль, В. Я. Бідак, О. Т. Риндзак, Г. І. Скорик, О. В. Махонюк, І. Є. Бараняк, Б. М. Юськів, О. Б. Пелех, М. Л. Данилович-Кропивницька, Н. Л. Михальчишин, О. І. Тревого, О. В. Гошовська, О. Р. Пятковська, І. М. Ключковська, Л. В. Ковальчук, А. І. Луцишин, Я. Ю. Мандюк, Ж. В. Поплавська, Г. І. Пушак, М. Є. Захарчук, О. В. Гошовська. – Львів: Фіктивне видавництво в Україні, 2020. – 136 c. (Махонюк О. В., Бараняк І. Є., Ковальчук Л. В.)
 5. Human capital foresight in public organizations strategic planning in Ukraine and Poland Стаття Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. – 2017. – № 3 (39). – – pp. 359–368.
 6. Modeling of synergetic interrelations within the association of enterprises Стаття Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands. – 2017. – Том Vol. 16. – – pp. 401–414. Web of science indexation.
 7. Ocena korzysci efektu synergii w dzialaniah organizacji. Стаття Zarzadzanie strategiczne w praktyce i teorii. – Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. – Wroclaw: Wydawnictwo Universytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, 2012. – Str.375-384.
 8. Стохастичні фактори у конкурентному середовищі підприємства Тези Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2013 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів: АртDрук, 2013 . – C. 57 – 58.
 9. Міжнародна конкуренція : курс лекцій для студ. баз. напряму 0502 «Менеджмент» проф. спрямування 8.050207 «Менедж. антимонопол. діяльн.» / О. В. Гошовська, М. Л. Данилович-Кропивницька, Ж. В. Поплавська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 156 с. — Бібліогр.: с. 153-155 (43 назви).
 10. Автоматизація розрахунку параметрів синергічних ефектів на підприемстві / В. Галандзій, О. Гошовська, І. Дронюк, Ж. Поплавська // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». −2003. — № 496: Комп’ютер. інженерія та інформ. технології. — С. 65-69. — Бібліогр.: 2 назви.
 11. Коломієць О.В. Сутність та прояви синергізму // Вісник Львівського державного аграрного університету «Економіка АПК». — Львів: —1999. —№ 6. — С.228-232.
 12. Коломієць О.В. Основні причини утворення та типи стратегічних об’єднань // Вісник Державного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: — 1999. -№ 368. — С.32-36.
 13. Коломієць О.В., Городиський В.П. Перебудова внутрішніх процесів організації з метою досягнення синергії // Вісник Харківського Державного Політехнічного Університету «Технічний прогрес та ефективність виробництва». — Харків: — 2000. — № 92.— С.74-77
 14. Коломієць О.В. Визначення потенційних сфер синергії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — Львів: — 2001.— № 436. — С.193-198.
 15. Коломієць О.В. Встановлення потенційних переваг від синергії // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». — Львів: — 2001.— № 425. — С.352-357

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 502

+38 032 258-24-88 (502 ауд., 4 н.к., секретаріат

+38 032 258-25-39 (502 ауд., 4 н.к., викладацька)

+38 032 258-26-71 (505 ауд., 4 н.к., аспірантська

E-mail: tpeinem@gmail.com