Гоблик Надія Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гоблик Надія Миколаївна
Goblyk.jpg
старший викладач
Дата народження 11 жовтня 1951 року
Alma mater Харківський державний університет
Дата закінчення 1973 р.
Галузь наукових інтересів Методика викладання систем комп’ютерної математики, методика викладання інформатики; моделювання розподілу електромагнітного поля в періодично-неоднорідних середовищах гіллястими ланцюговими дробами.
Кваліфікаційний рівень математик-програміст
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Гоблик Надія Миколаївна – старший викладач кафедри обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 11 жовтня 1951 року.

Закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету у 1973році.

У 1973-1980 р.р. працювала інженером, старшим інженером в КБ Електроприладобудування — м. Харків.

З 1980р. по 1995р. працювала інженером-програмістом 1-їкатегорії в ЛНДРТІ — м. Львів.

З 1995 р. працювала у «Львівській політехніці» на посадах асистента.

З 2003 року працює на посаді старшого викладача кафедри обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Навчальна робота

Навчальні курси

 • Прикладні математичні пакети
 • Сучасні системи автоматизації математичних розрахунків
 • Обчислювальна математика та програмування
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Економічна інформатика

Наукові інтереси

Методика викладання систем комп’ютерної математики, методика викладання інформатики; моделювання розподілу електромагнітного поля в періодично-неоднорідних середовищах гіллястими ланцюговими дробами.


За період наукової діяльності видано понад 10 наукових публікацій, зроблено доповіді на 8 Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

За період педагогічної діяльності видано 9навчально-методичних праць, серед яких 5 навчальних посібників з грифом Науково-методичної ради НУ «Львівська політехніка».

Основні публікації

Наукові статті

 1. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Про один розв’язок задачі збудження періодично неоднорідної імпедансної площини // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Сер. “Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв”, №343, 1998. – С. 53-57.
 1. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Гіллясті ланцюгові дроби в задачах дифракції хвиль // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Сер. “Радіоелектроніка та телекомунікації”, №352, 1998. – С. 150-153.

Тези конференцій

 1. Гоблик В.В., Гоблик Н.М. Гіллясті ланцюгові дроби в задачах дифракції хвиль / В зб. доповідей МНТК «Сучасні проблеми засобів телекомунікації, комп’ютерної інженерії та підготовки спеціалістів», Львів, 1998. – С.10-11.
 2. V. Hoblyk, N. Hoblyk. About solution of the Fredholm integrated equation in a branched continual fraction type / В зб. матеріалів Міжнародної школи-семінару “Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування”, присвяченій 75-річчю з дня народження проф. В.Я. Скоробагатько, Ужгород, 2002. – С.16-18.
 3. Гоблик Н.М. Деякі властивості гіллястих ланцюгових дробів, що виникають в задачах дифракції / В зб. тез доповідей наук. конф. проф.- викладацького складу ІПМФН, 15–16.05.2003. – В-во НУ “Львівська політехніка”. – Львів, 2003. – С. 11.
 4. V. Hoblyk, N. Hoblyk. The modelining of antenna arrays by branched continual fractions / Proc. of 5 International Conference on Antenna Theory and Techniques, Kyiv, Ukraine, 2005. – С. 234-237.
 5. В. Гоблик, Н. Гоблик. Некоторые применения ветвящихся цепных дробей в теории модулированных электродинамических системах / В сб. докладов Международной научной конференции,Таганрог, Россия, 2005. – С. 189-191.
 6. V. Hoblyk, N. Hoblyk. Mathtmatical model of the disk modulated impedance antenna / Proc. of 6 International Conference on Antenna Theory and Techniques, Sevastopol, Ukraine, 2007. – С. 368-370.
 7. Гоблик Н.М. Математична модель просторового фільтра на базі діелектрично-неоднорідних структур / В зб. доповідей ІІІ міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи економіки та підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів, 2008. – С. 175.
 8. V. Hoblyk, N. Hoblyk. Mathematical model and the analysis of a field of the disk impedance antenna with spiral heterogeniety / Proc. of 7 International Conference on Antenna Theory and Techniques, Львів, 2009. – С.316-317.
 9. Гоблик Н.М. Проблеми навчання комп’ютерному моделюванню в середовищі MATLAB / В зб. доповідей V міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників «Проблеми та перспективи економіки та підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні», Львів, 2010.
 10. ХІ International Conference “Modern problems of radioengineering, telecommunications and computer science” – Lviv – Slavske, Ukraine, february 21-24, 2012. Modelling of Collimator on the Basis of Disk Metal- Dielectric Structure with Spiral Nonuniformity in Matlab. Victor Hoblyk, Nadija Hoblyk, Igor Subota (МОДЕЛЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ МАТЛАБ ФОКУСУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕТАЛО-ДІЕЛЕКТРИЧНОГО ДИСКУ ЗІ СПІРАЛЬНОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ)
 11. 15-a відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки. 3-5 квітня 2012р. Львів. Моделювання в Matlab імпедансних структур з N-кратною періодичністю. В. Гоблик, Н. Гоблик. (стор.44)
 12. Гоблик Н.М., Субота І.Б. Моделювання в Matlab елементів інфокомунікаційних систем на основі плазмонних кристалів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: збірник тез доповідей ІХ науково-практичної конференції. – 2013. – C. 494 – 496.
 13. Гоблик В. В., Гоблик Н. М. Модульовані антени поверхневих хвиль на основі плазмового розряду // VI Українсько-польська науково-практична конференція. “Електроніка та інформаційні технології” (ЕлІТ-2014), Львів-Чинадієво, 28 – 31 серпня 2014 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2014. – C. 237.
 14. Hoblyk V.V. Effect of multiplicities of period of the flat modulated dielectric structure on the spatial distribution of the field / V.V. Hoblyk, N.N. Goblyk, I.V. Nychai // Materials of XII th International Conference “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science” (TCSET 2014). – Lviv – Slavske, 2014. – p. 317.
 15. Hoblyk V. Analytic solutions of the problem of modulatet impedance and dielectric structures excitation / V.V. Hoblyk, V.A.Pavlysh, N.M. Hoblyk, I.V.Nychai // Proceedings of X Anniversary International Conference on Antenna Theory And Techniques, ICATT’15. – 21-24 April 2015, Kharkiv, Ukraine. – PP. 25-29. (Фундаментальні дослідження).
 16. V.Hoblyk, V.Pavlysh, N.Goblyk, I.Nychai, O.Liske, M.Zelenku, I.Teplyakov “Modelling radiative properties of metallodielectric structures” // “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science” (TCSET 2016). – Lviv – Slavske, 2016. – P. 105–107.
 17. Гоблик Н. М. Розв’язування диференціальних рівнянь в середовищі Mathlab-Simulink/ Гоблик Н. М. // 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.150-151.


Навчальні посібники

 1. Каленюк П.І., Коваленко Т.Г., Анджейчак І.А.,Будз І.С., Гоблик Н.М. Основи числових методів та їх реалізація на мові Паскаль. Методичні вказівки для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Львів; ДУ “Львівська політехніка”, 1998. – 55 c.
 2. Каленюк П.І., Клочко Н.Ф., Гоблик Н.М.,Обшта А.Ф. EXСEL for Windows 9Х. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка” / Львів; Асоціація Діагностичні Системи,1998.-84 с.
 3. Каленюк П.І., Клочко Н.Ф., Гоблик Н.М.,Обшта А.Ф. ACCESS for Windows 9X. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка” / Львів; Асоціація Діагностичні Системи, 1999.-95с.
 4. Каленюк П.І., Обшта А.Ф., Гоблик Н.М., Клочко Н.Ф., Ментинський С.М. Практикум з програмування. Turbo PASCAL, Object PASCAL, Delphi. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка”/ Львів; НУ “Львівська політехніка”, 2005. -175с.
 5. Каленюк П.І., Обшта А.Ф., Гоблик Н.М., Клочко Н.Ф., Ментинський С.М. Практикум з програмування на VBA. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка”/ Львів; НУ “Львівська політехніка”, 2005 -207с.
 6. Гоблик Н.М., Гоблик В.В. MATLAB в інженерних розрахунках. Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей з грифом Науково – методичної ради НУ “Львівська політехніка” / Львів; НУ “Львівська політехніка”, 2010. -132с.
 7. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП “Прикладні математичні пакети“, який використовується для забезпечення навчальної дисципліни “ Основи інформатики і програмування “ для студентів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали». Укладачі: старший викладач кафедри обчислювальної математики та програмування Гоблик Н.М., старший викладач кафедри обчислювальної математики та програмування Ментинський С.М.. (реєстр. номер № Е41-142-285 /2019 від 04.032019 р.)

Основні навчально-методичні розробки

 1. «Система розробки проектів мовою Visual Basic (в середовищі OOо BASIC): знайомство з середовищем,створення лінійної та розгалуженої програми» Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків № 6.030503 – “Міжнародна економіка”, № 6.030504 – “Економіка підприємства”, № 6.030507 – “Маркетинг”, № 6.030509 – “Облік і аудит”. 2013р.
 2. «Розробка проектів на базі циклічних алгоритмів опрацювання даних» Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків № 6.030503 – “Міжнародна економіка”, № 6.030504 – “Економіка підприємства”, № 6.030507 – “Маркетинг”, № 6.030509 – “Облік і аудит”. 2013р.
 3. «Розробка проектів з використанням одновимірних масивів» Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків № 6.030503 – “Міжнародна економіка”, № 6.030504 – “Економіка підприємства”, № 6.030507 – “Маркетинг”, № 6.030509 – “Облік і аудит”. 2013р.
 4. «Розробка проектів з використанням процедур та функцій користувача» Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків № 6.030503 – “Міжнародна економіка”, № 6.030504 – “Економіка підприємства”, № 6.030507 – “Маркетинг”, № 6.030509 – “Облік і аудит”. 2013р. – “Облік і аудит”. 2013р.
 5. «Розробка проектів з використанням фінансових функцій» Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків № 6.030503 – “Міжнародна економіка”, № 6.030504 – “Економіка підприємства”, № 6.030507 – “Маркетинг”, № 6.030509 – “Облік і аудит”. 2013р. – “Облік і аудит”. 2013р.
 6. «Розробка проекту для введення даних у базу з форми» Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Інформатика” (укладачі Ментинський С.М., Гоблик Н.М.) для студентів базових напрямків № 6.030503 – “Міжнародна економіка”, № 6.030504 – “Економіка підприємства”, № 6.030507 – “Маркетинг”, № 6.030509 – “Облік і аудит”. 2013р. – “Облік і аудит”. 2013р.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 222,

тел..: +38(032)258-21-74

E-mail: omp_gnm@polynet.lviv.ua