Гарматій Ольга Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гарматій Ольга Василівна
LlHwTKXkpL8.jpg
канд.філол.н., доцент кафедри ЖЗМК
Громадянство Україна
Alma mater Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова
Спеціальність Журналістика
Галузь наукових інтересів Державні комунікації, конфліктологічний менеджмент, гендер і медіа
Науковий ступінь Кандидат філологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Поточне місце роботи кафедра журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Гарматій Ольга Василівна - доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Освіта

Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова, спеціальність «Журналістика», кваліфікація: редактор наукової, технічної та інформаційної літератури.

Львівський державний університет імені Івана Франка, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, спеціальність „Практична психологія”, кваліфікація: психолог-практик з правом викладання психології.

Українська Академія державного управління при Президентові України, Львівська філія, спеціальність „Державне управління”, кваліфікація: магістр державного управління.

Кандидат філологічних наук (2005). Тема дисертаційного дослідження: «Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (за матеріалами львівських газет 1994-2004 рр.)».

Професійна діяльність

1997–2012 рр. – провідний спеціаліст, головний спеціаліст управління преси та інформації, прес-служби апарату Львівської обласної державної адміністрації.

2012–2013 рр. – ст. викладач кафедри публічного адміністрування та іноземних мов Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Від вересня 2013 р. – ст. викладач, доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”.

Викладає дисципліни:

 • Методологія, методика наукових медіадосліджень та викладання фахових дисциплін
 • Соціологія і журналістика
 • Бібліографічна робота і критика в ЗМІ
 • Основи наукових досліджень
 • Агенційна журналістика
 • Аргументація в пресі

Наукові зацікавлення

 • Державні комунікації
 • Медіаграмотність
 • Конфліктологічний менеджмент
 • Гендер і медіа

Наукова діяльність

Індивідуальний дослідницький проект на тему: «Взаємовідносини мас-медіа та влади у США» у рамках програми Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США і Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) «Contemporary Issues Fellowship Program» (Університет Північної Флориди, Джексонвіль, Флорида; Голос Америки – Українська служба, Вашингтон, штат Колумбія, США).

Керівництво курсовими, бакалаврськими, магістерськими науковими роботами студентів.

Науковий доробок

 1. Гарматій О. Діяльність провідних інформаційних агентств на телевізійних ринках як складова глобальних інформаційно-комунікаційних процесів / Гарматій О. // Теле- та радiожурналiстика : зб. наук. пр. – Вип. 15. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 3-8. – Режим доступу : http://journ.lnu.edu.ua/vypusk7/n15/tv15-01.pdf.
 2. Гарматій О. В. Агенційна журналістика : навчальний посібник / О. В. Гарматій. – Львів, 2015. – 176 с.
 3. Гарматій О. В. Інтерактивність державних комунікацій: електронна складова / Гарматій О. В. // Humanities and Social sciences. – № 53. – Будапешт, 2015. – C. 38-42.
 4. Гарматій О. В. Інформаційні жанри як пріоритетні у практиці інформагентств / О. В. Гарматій // Поліграфія і видавнича справа. – Львів : Українська академія друкарства, 2015. – № 1 (50). – С. 7-14.
 5. Гарматій О. В. Медіаосвіта державних службовців як тренд сучасності / Гарматій О. В. // Наукові записки. – Львів : Українська академія друкарства, 2015. – № 1 (69). – С. 141-148.
 6. Гарматій О. В. Інформаційне агентство Associated Press: американське «громадянство» та статус глобальної новиннєвої мережі / Гарматій О. В. // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : зб. матеріалів ІІ міжнарод. наук.-практ. конференції. – 2015. – С. 377-385.
 7. Гарматій О. В. Медіакомпетентність та інформаційна грамотність – шлях до ефективної діяльності в екстремальних умовах / Гарматій О. В. // Особистість в екстремальних умовах : зб. ст. VII Всеукраїнської наук.-практ. конференції. – 2015. – С. 191-195. – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=9494.
 8. Гарматій О. В. Державні комунікації в контексті модернізації державного публічного управління / Гарматій О. В. // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. ; за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпінцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 29-33.
 9. Бібліографічна робота і критика в ЗМІ : метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Журналістика» / уклад. О. В. Гарматій. – Львів, 2015. – 20 с.
 10. Методологія, методика наукових медіадосліджень : метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Журналістика» / уклад. О. В. Гарматій. – Львів, 2015. – 16 с.
 11. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Журналістика» / уклад. О. В. Гарматій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 16 с.
 12. Гарматій О. В. Інформаційний потенціал засобів масової комунікації у конфліктних процесах сучасності / О. В. Гарматій // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Ч. 1. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 169-172.
 13. Гарматій О. В. Територіальні конфлікти і мас-медіа: від конфронтації до діалогу чи навпаки? (До питання про роль ЗМІ в управлінні конфліктами) / Гарматій О. В. // Система міжнародних відносин, право націй на самовизначення та територіальні конфлікти в епоху глобалізації: український вимір : тези доповідей міжнарод. наук.-практ. конф. – 2014. – С. 59-61.
 14. Агенційна журналістика : метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Журналістика» / уклад. О. В. Гарматій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 20 с.
 15. Аргументація в пресі : метод. вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Журналістика» / уклад. О. В. Гарматій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 20 с.
 16. Гарматій О. В. Текстуальна реалізація конфлікту в журналістських публікаціях: формотворчі чинники (за матеріалами сучасної періодики) / Гарматій О. В. // Наукові записки. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – № 1 (42). – С. 3-8.
 17. Гарматій О. В. Текст як наукове поняття: проблема трактування / Гарматій О. В. // // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. ; за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева : у 2 ч. – Ч. 2. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 425-429.
 18. Уліцка О. В. Текстуальна реалізація конфлікту (на матеріалах сучасної преси) / О. В. Уліцка // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. – Львів : Українська академія друкарства, 2006. – № 42. – С. 91-95.
 19. Уліцка О. В. Особливості відображення конфліктних процесів у засобах масової інформації / О. В. Уліцка // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів : Львів. наук. бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України, 2004. – Вип. 12. – С. 124–129.
 20. Уліцка О. В. Стратегія управлінської діяльності преси у конфліктах: досвід львівських газет / О. В. Уліцка // Становление региональной журналистики : сб. науч. раб. / Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля. – Луганск, 2004. – Вып. 1. – С. 119–122.
 21. Уліцка О. В. Сюжетно-композиційні особливості представлення конфлікту друкованими ЗМК / О. В. Уліцка // Вісник Дніпропетровського університету. Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 6. – С. 107–112.
 22. Уліцка О. В. Моральний підхід до управління конфліктами (за публікаціями львівської періодики) / О. В. Уліцка // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Львів. наук. бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 279–292.
 23. Уліцка О. В. Жанрове втілення конфлікту в журналістському творі: з досвіду львівських газет / О. В. Уліцка // Вісник Донецького університету. – Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк, 2003. – Вип. 2. – С. 56–60.
 24. Уліцка О. В. Використання парадоксу в журналістському відображенні конфлікту / О. В. Уліцка // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. / Львів : Українська академія друкарства, 2003. – Вип. 40. – С. 141–148.
 25. Уліцка О. В. Преса про конфліктні процеси в сучасному українському державотворенні (за матеріалами газети “Поступ”) / О. В. Уліцка // Видавнича галузь і кадри: досягнення, проблеми, перспективи : наук.-практ. зб. / упор. Е. Огар – Львів : Аз-Арт, 2002. – С. 84–90.
 26. Уліцка О. В. Конфлікт як елемент змісту повідомлень ЗМІ / О. В. Уліцка // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повід. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф. 17–18 травня 2002 р. – Львів : Львів. наук. бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України, 2002. – С. 459–461.
 27. Уліцка О. В. Преса і влада: шляхи управління конфліктними процесами (за матеріалами регіональних газет) / О. В. Уліцка // Поліграфія і видавнича справа : наук.-техн. зб. – Львів : Українська академія друкарства, 2000. – Вип. 36. – С. 176–181.
 28. Уліцка О. В. Преса як інструмент впливу на конфліктне поле державної служби (за матеріалами газети “За вільну Україну”) / О. В. Уліцка // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повід. п’ятої Всеукр. наук.-теорет. конф. 27–28 листопада 1998 р. – Львів : Львів. наук. бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України, 1999. – С. 409–416.
 29. Ліпенцев А. В., Уліцка О. В. Управління конфліктом у державній установі // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / А. В. Ліпенцев, О. В. Уліцка ; за заг. ред. А. О. Чемериса, А. В. Ліпенцева. – Львів : Львівський філіал Української академії державного управління при Президентові України, 1999. – Вип. 1. – С. 25–38.


Контакти

вул. Князя Романа, 3, 20 -й корпус, кім. 108, 108а, Львів, 79000

телефон: (032) 258-31- 03

е-mail: gzmk_inpp@lp.edu.ua