Гавриляк Вікторія Василівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гавриляк Вікторія Василівна
Havruliak V V 2018.jpg
професор кафедри
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Я. Франка
Спеціальність Фізіологія людини і тварин
Науковий ступінь Доктор біологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2015
Вчене звання Старший науковий співробітник
Дата присвоєння в.з. 2006
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси:

 • метаболічні процеси в організмі тварин за дії біологічно активних сполук;
 • біохімія кератинів;
 • структурно-функціональні характеристика волоса за норми та патології.

Освіта:

2015 р. – захист докторської дисертації на тему «Біохімічні та видові особливості структури волоса за норми і патології» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія;

2010–2012 рр. — докторантура Інституту біології тварин НААН;

2001 р. — захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.04 – біохімія;

1994-1999 р. — навчання в аспірантурі Інституту фізіології і біохімії тварин НААН;

1987-1992 – навчання на біологічному факультеті Львівського державного університету імені І. Я. Франка за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин», кваліфікація «Біолог. Фізіолог. Викладач біології і хімії».

Професійна діяльність:

 • 1992–1997 рр. — інженер-хімік Інституту фізіології і біохімії тварин НААН.
 • 1997–2000 рр. — провідний спеціаліст Інституту біології тварин НААН.
 • 2000–2003 рр. — науковий співробітник Інституту біології тварин НААН.
 • 2003–2007 рр. — старший науковий співробітник Інституту біології тварин НААН.
 • 2009–2015 рр. — провідний науковий співробітник Інституту біології тварин НААН.
 • 2016 р. — завідувач лабораторії Інституту біології тварин НААН.
 • Вересень 2017 - дотепер — професор кафедри.

Наукові відзнаки:

 • Премія імені С. З. Гжицького за цикл наукових праць (2014 р)
 • Грамота Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю (2014 р.)
 • Грамота НААН України за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки (2016 р.)
 • Подяка НУ "Львівська політехніка" за багаторічну сумлінну працю на благо Львівської політехніки (2020 р.)

Наукові досягнення:

Керівник (2016 р.) та відповідальний виконавець (2001-2016 рр.) завдань в межах програм наукових досліджень, фінансованих Національною академією аграрних наук, які реалізувалися в Інституті біології тварин НААН. Працювала над розробленням (ДСТУ) та гармонізацією стандартів (ISO).

 • Член спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01
 • Член Редакційної ради журналу «Біологія тварин»
 • Член Українського біохімічного товариства
 • Член Наукового товариства ім. Шевченка

Навчально-методична робота:

Співавтор 1 довідника, 3 монографій, 2 навчальних посібників, розділів у монографіях, 4 патентів, ДСТУ та ДСТУ ISO, зокрема:

 1. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині [Текст] : довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич, ...В.В. Гавриляк та ін. ; за ред. В. В. Влізла. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 761 с.
 2. Федорова О. В. Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів: навчальний посібник / О. В. Федорова, Р. О. Петріна, Н. Л. Заярнюк, В. В. Гавриляк, А. О. Милянич, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 244 c.
 3. Федорова О. В. Практикум з біотехнології лікувально-косметичних засобів: навчальний посібник / О. В. Федорова, Р. О. Петріна, Н. Л. Заярнюк, В. В. Гавриляк, О. В. Швед, В. П. Новіков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 116 c.
 4. Термінологічний словник з біоінформатики: словник / С. В. Василюк, Н. Я. Монька, В. В. Гавриляк. – Львів: Тріада, 2022. – 125 c.

Лекційні курси:

 1. Анатомія і фізіологія людини
 2. Основи ензимології та іммобілізації
 3. Молекулярна біотехнологія та біоінженерія
 4. Фізико-хімічні та біофізичні методи ідентифікації біоорганіки
 5. Інженерна ензимологія целюлолітичних ферментів
 6. Біотехнологія ферментних діагностикумів
 7. Експериментальні методи дослідження біомолекул

Стажування:

 1. Національний університет «Львівська політехніка». Посвідчення про підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (2017/2018 н. р.) № 017-18 від 16.06.18. Семінар педагогічних знань.
 1. Ужгородський національний університет. Довідка про стажування на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» з під керівництвом професора Сухарева Є.М. 05.04 - 06.06. 2019 р.
 1. Західнопоморський технологічний університет в Щеціні (Польща). Сертифікат про наукове стажування у відділі біотехнології та годівлі тварин.

12.11.2018 - 12.12 2018 р.

Наукові публікації:

 • Творчий доробок складає понад 210 наукових праць.

Список вибраних наукових праць:

 1. Mykhaliuk V. V., Havryliak V. V., Salyha Y. T. The role of cytokeratins in ensuring the basic cellular functions and in dignosis of disorders // Cytology and Genetics. – 2022. – Vol. 56, iss. 6. – P. 530–540.
 2. Liubas N., Iskra R., Stadnytska N., Monka N., Havryliak V., Lubenets V. Antioxidant activity of thiosulfonate compounds in experiments in vitro and in vivo // Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2022. – Vol. 12, iss. 3. – P. 3106–3116.
 3. Havryliak V. V., Mykhaliuk V. V., Kochubei V. V. Characteristics of regenerated keratin and keratin-based film // Biopolymers & Cell. – 2021. – Vol. 37, № 5. – P. 335–345.
 4. Pilarczyk B. M., Tomza-Marciniak A. K., Pilarczyk R., Rząd I., Bąkowska M. J., Udała J. M., Tylkowska A., Havryliak V. Infection of raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) from Northern Poland with gastrointestinal parasites as a potential threat to human health // Journal of Clinical Medicine. – 2022. – Vol. 11, iss. 5. – P. 1277-1–1277-9.
 5. Effect of the Supplement of Humic Origin on the Free Radical Processes and Histological Changes in the Tissues of Rats Affected by Chromium (VI) / O.Buchko, V. Havryliak //Biointerface Research in Applied Chemistry. Vol. 11, Issue 3, 2021, 10996 – 11008 https://doi.org/10.33263/BRIAC113.1099611008.
 6. Effect of food supplement of humic origin on the hematological and biochemical parameters in the Cr (VI) exposed rats/ O.Buchko, V. Havryliak, A. Pylypets, T. Buchko // Journal of Research in Pharmacy. 2021. V. 25 (3). Р. 271-276 DOI: 10.29228/jrp.17.
 7. Mykhaliuk V., Havryliak, V. (2021). Obtaining human hair keratin-based films and their characteristics. Studia Biologica, 15 (1), 27-36.
 8. Fedorova O. Human health: realities and prospect. – Volume 5 : Health аnd Nanobiotechnology. – (Monografic series): колективна монографія / O. Fedorova, R. Petrina, V. Havryliak, A. Krvavych, O. Shved, Z. Hubrii, O. Vichko, V. Chervetsova, V. Novikov, N. Stadnytska, I. Lobur, Z. Parashchyn, A. Butsyak, V. Butsyak. – Drohobych: Kolo, 2020. – 213 c.
 9. Havryliak, V., Mykhaliuk V. (2020). The comparative analysis of the methods for keratin extraction from wool and human hair. The Аnimal Biology, 22 (4), 9 - 12.
 10. Havryliak V., Mykhaliuk V., Petrina R., Fedorova O., Lubenets V., Novikov V. Adsorbents based on keratin for lead and cadmium removal // Current Applied Science and Technology. – 2020. – Vol. 20, No. 1. – P. 136–143.
 11. Buchko O., Havryliak V., Yaremkevych O., Konechna R., Ohorodnyk N. Metabolic processes in the organism of animals under the action of plant extract // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2019. – Vol. 10, № 2. – P. 149–158.
 12. Fedorova O. Human health: realities and prospect. – Volume 5: Health аnd Nanobiotechnology. – (Monografic series): колективна монографія / O. Fedorova, R. Petrina, V. Havryliak, A. Krvavych, O. Shved, Z. Hubrii, O. Vichko, V. Chervetsova, V. Novikov, N. Stadnytska, I. Lobur, Z. Parashchyn, A. Butsyak, V. Butsyak. – Drohobych: Kolo, 2020. – 213 c.
 13. Гавриляк В. В. Перспективні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія: колективна монографія / В. В. Гавриляк, Р. О. Петріна, О. В. Федорова, Д. С. Загородня, Б. В. Ільків, С. А. Суберляк, К. С. Князєва, В. І. Лубенець, О. В. Швед, О. Р. Мокроусова, Н. Я. Монька, С. В. Василюк, Д. Б. Баранович, Н. Є. Стадницька, Ж. Д. Паращин, Г. М. Хоміцька, Г. Б. Шиян, О. З. Комаровська-Порохнявець, І. А. Мартиросян, О. В. Бочарова, В. П. Новіков. – Київ: Світ Успіху, 2020. – 492 c.
 14. Pylypets A.Z., Iskra R.Y., Havryliak V.V., Nakonechna A.V., Novikov V.P., Lubenets V.I. Effects of thiosulfonates on the lipid composition of rat tissues // Український біохімічний журнал. – 2017. – Т.89, № 6. – C. 58-64.
 15. Гавриляк В. В. Жирнокислотний склад структурних ліпідів нормальних і патологічно змінених вовняних волокон / В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук // Укр. біохім. журнал. — 2012. — Т. 84, № 5. — С. 106–111.
 16. Havrylyak V. V. Assessment of human hair damage after oxidative stress / V. V. Havrylyak // Клінічна та експериментальна патологія. — 2013. — № 4. — P. 54–57.


Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 225

Номер телефону: +38 (032)258-22-09