Гавран Володимир Ярославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гавран Володимир Ярославович
11111.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 10 вересня 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франка
Дата закінчення 1997 р.
Спеціальність «менеджмент і маркетинг»
Галузь наукових інтересів Удосконалення управління реальними інвестиціями в організаціях туристично-рекреаційної сфери.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи доцент кафедри менеджменту організацій НУ "Львівська політехніка"

Гавран Володимир Ярославович — кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій НУ "Львівська політехніка".

Загальна інформація

Дата народження 10 вересня 1975 року.

Освіта

1997 р. — закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франка спеціальність менеджмент і маркетинг.

2001 р. — закінчив стаціонарну аспірантуру в Національному університеті «Львівська політехніка».

2002 р. — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій раді Національному університеті «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері [Текст] : дис... канд.екон. наук: 08.02.03 / Гавран Володимир Ярославович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2002. — 203 арк. — арк. 167-180.

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

2001-2002 р. — асистент кафедри економіки підприємства і менеджменту НН ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка».

2002-2006 рр. — старший викладач кафедри менеджменту організацій НН ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка».

З 2006 року доцент кафедри менеджменту організацій НН ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка».

З 2010 року завідувач кафедри обліку і аудиту НН ІППТ Національного університету «Львівська політехніка»

2012-2019 рр. - директор Дрогобицької філії Національного університету «Львівська політехніка»

Професійний досвід:

Стаж наукової роботи у навчально-наукових закладах освіти з 1998 року.

Займається проблемами інвестиційного аналізу, системно-управлінської оцінки діяльності організацій, методами прийняття управлінських рішень.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Системно-управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності організацій»;
 • «Прийняття управлінських рішень»;
 • «Управління змінами»;
 • «Підприємництво і менеджмент»;
 • «Інвестиційний менеджмент».

Наукові інтереси

Удосконалення управління реальними інвестиціями в організаціях.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 80 робіт, у тому числі статей – 31, науково-методичних розробок – 22 та співавтором 2 навчальних посібників.

 1. Управління фінансами підприємств оптової та роздрібної торгівлі (Managing the finances of wholesale and retail trading enterprises) / Х. Данилків, В. Гавран, М. Гавран, Р. Грондскі // Вісник Національного університету „Львівська політехніка“. Серія "Проблеми економіки та управління" Випуск 6, Номер 910 (7), 2019. - С 81-89.
 2. Гавран В. Я., Гавран М. І. The process of research products commercialization at higher education institutions: foreign experience and Ukrainian reality Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, № 897, 2018. Серія: Проблеми економіки та управління С.92-98
 3. Havran V. Ya., Havran M. I. Managers training system in private higher education institutions (adapting Polish experience to Ukraine) | Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – S. 101 – 116.
 4. Гавран В.Я. Особливості формування комунікативної компетентності магістрів менеджменту / Гавран В. Я., Гавран М. І. // Молодий вчений. - № 2, лютий. – 2017. – С. 466- 470.
 5. Гавран В.Я. Дослідження особливостей формування прибутку організації в сучасних умовах господарювання / Гавран В.Я. Середницька Х.Т.* //Вісник "Проблеми економіки та управління", - 2016. № 847. С.55-60
 6. Гавран В.Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник. За заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І.І. Новаківського. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2020. – 198 с.
 7. Danylkiv K. P., Havran V. Y., Hrybyk I. I., Hembarska N. Y. Economic and mathematical modeling of the efficiency estimation of current use assets throughcorrelation and regression approach // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 1–10.
 8. Havran V. Y., Danylkiv K. P., Havran M. I. Improving receivables management of the enterprise in the context of new challenging market conditions // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 151–158.
 9. Havran Maryana, Havran Volodymyr. The peculiarities of using online technologies in remote learning environment // Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of VI International scientific and practical conference (Rome, Italy, 19–20 March, 2021). – 2021. – C. 58–60.
 10. Danylkiv K., Gorbova K., Hembarska N., Trynchuk V., Paida Y., Havran V. Y. Methods of economic evaluation of concession project effectiveness // Montenegrin Journal of Economics. – 2020. – Vol. 16, no. 4. – С. 67–84. (Scopus)
 11. Farynovych I., Danylkiv K., Lapishko M., Havran V. Y., Zhyhalo I. І. Factoring management on the basis of formation of optimizing factoring portfolio of trade enterprises // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2020. – Т. 4, № 35. – С. 69–78. (WoS)
 12. Havran V. Ya., Havran M. I. Managers training system in private higher education institutions (adapting Polish experience to Ukraine) | Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol 1. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – S. 101 – 116.
 13. Гавран В.Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І. Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник. / В.Я.Гавран, І.І.Грибик, А.В. Дзюбіна; І.І. Новаківський; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І.І. Новаківського. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2020. – 198 с. ISBN 978–617-7864-44-7
 14. Danylkiv K., Gorbova K., Hembarska N., Trynchuk V., Paida Y., Havran V. Y. Methods of economic evaluation of concession project effectiveness // Montenegrin Journal of Economics. – 2020. – Vol. 16, no. 4. – С. 67–84.
 15. Farynovych I., Danylkiv K., Lapishko M., Havran V. Y., Zhyhalo I. І. Factoring management on the basis of formation of optimizing factoring portfolio of trade enterprises // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2020. – Т. 4, № 35. – С. 69–78.
 16. Гавран В. Я.  Economic development and modern management / Wirtschaftsförderung und moderne Führungsebene. – Monographic series «European Science». Bk. 7, pt. 4. : колективна монографія / В. Я. Гавран, А. П. Бородавко. – Karlsruhe: ScientificWorld-NetAkhatAV, 2021. – 114 c.
 17. Havran V. Ya., Havran M. I. Managers training system in private higher education institutions (adapting Polish experience to Ukraine) | Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol 1. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – S. 101 – 116.
 18. Гавран В.Я., Грибик І.І., Дзюбіна А.В., Новаківський І.І.  Методи і моделі вирішення управлінських завдань у фінансово-господарській діяльності організацій: навчальний посібник. / В.Я.Гавран, І.І.Грибик, А.В. Дзюбіна; І.І. Новаківський; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. І.І. Новаківського. – Львів: Видавництво “Растр-7”, 2020. – 198 с. ISBN 978–617-7864-44-7
 19. Гавран В. Я., Кальмук *  Р. О.  Економічна стійкість як передумова забезпечення інноваційного розвитку підприємства  // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2021. – Т. 5, № 2. – С. 1–10. 
 20. Гавран М. І., Гавран В. Я.  Проблеми та перспективи організації дистанційного навчання в приватних ЗВО Польщі  // Перспективи та інновації науки (Серія "Педагогіка". Серія "Психологія". Серія "Медицина"). – 2021. – № 5 (5). – С. 143–152. 

Контакти

E-mail: Volodymyr.Y.Gavran@lpnu.ua