Габа Мирослава Ігорівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Габа Мирослава Ігорівна
Gaba М.І.jpg
к.е.н., асистент
Дата народження 1986 р.
Громадянство Україна
Alma mater Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
Дата закінчення 2007 р.
Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Галузь наукових інтересів Теоретико-прикладні засади функціонування, регулювання та розвитку сільського зеленого туризму.
Кваліфікаційний рівень менеджер - економіст
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2014 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола, Кафедра туризму

Габа Мирослава Ігорівна — кандидат економічних наук, асистент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

Освіта

 • У 2007 р. закінчила з відзнакою Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримала кваліфікацію «менеджер - економіст».
 • У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством. Тема дисертації «Державне регулювання сільським зеленим туризмом».

Професійна діяльність

 • 03.09.2007–1.08.2016 рр. — викладач спецдисциплін ДНЗ «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг, напрям підготовки — Агент з організації туризму, адміністратор.
 • З 01.09.2016 р. — асистент кафедри туризму Національного Університету «Львівська Політехніка» , Львівський інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола.

Навчальна робота

Читає лекційні курси з дисциплін «Спеціалізований туризмі», «Інноваційні технології в туризмі».

Веде практичні заняття та лабораторні з дисциплін «Організація туризму (організація екскурсійної діяльності та туристичних подорожей» для студентів напряму туризм.

Наукова робота

Напрям наукових досліджень : теоретико-прикладні засади функціонування , регулювання та розвитку сільського зеленого туризму.

Основні публікації

За даним напрямом дослідження опубліковано понад 45 наукових праць ( у тому числі 11 статей у фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних конференцій). Є співавтором 4- х колективних монографій.

Найвагоміші праці:

 1. Габа М. І. Екотуризм — як один з засобів взаємозбагачення різних культур [Текст] / М.І. Габа // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ— Чернівці: ЧТЕІ КНЕУ, 2011. — Вип.III (43). Економічні науки. — С.212-215
 2. Габа М. І. Колективна монографія «Модель розвитку галузей економіки України» // моногр. / за ред.С.О. Гуткевич . Розділ № 9. Розвиток туристичної сфери в Україні — К.: НУУУ «КПІ», 2011. — c.251-281.- 472 с.
 3. Габа М. І. Чинники впливу на діяльність підприємств сільського зеленого туризму Карпатського регіону [Текст] / М.І. Габа // Актуальні проблеми економіки — Вип. № 1(139) 2013. С.88-92.
 4. Габа М. І. Сільський зелений туризм: управління та розвиток. «Карпатський регіон» [Текст] / С.О. Гуткевич, М.І. Габа // Монографія. — Львів, 2013. — 210 с.
 5. Gaba M. Investing in tourism [Text] / S.O. Gutkevych, M.I. Gaba // Synergetic Bases of Investment in Economy Sector: monograph / S. Gutkevych, M.Rorinko, L.Androsiuk et al; under general ed.S. Gutkevych/. — Kyiv: NTUU «KPI», 2013. (Chapter 4). Р.4.2.— P.109 — 117.
 6. Габа М. І. Значення бізнес-планування як основи розвитку сільського зеленого туризму [Текст] / М.І. Габа // Інтелект ХХІ. К. — 2014. — № 3. — С. 117-121
 7. Габа М. І. Привабливість Українських Карпат: сільський зелений туризм / С.О. Гуткевич, М.І. Габа, М.Д.Корінько // [Монографія] К.: НУХТ, 2016. — 212 с.

КОНТАКТИ

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус E-mail: mirkah@ukr.net