Габа Володимир Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Габа Володимир Михайлович
RTEmagicC Gaba111 01.jpg.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 30 травня 1955 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів оптичні властивості сегнетоелектричних кристалів та їх зміни при ф.п.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1992 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Габа Володимир Михайлович — кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 30травня 1955 року.

У 1977 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.


У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему«Температурні і дисперсійні залежності електронної поляризованості іонних кристалів».


З 1992 року — на посаді доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка» .

Нагороди та відзнаки

Диплом ВДНГ УРСР ІІІ ступеня 1986 р.


Bronze VDNH.png Бронзова медаль ВДНГ СРСР 1984 р.


Навчальна робота

В університеті читає курс фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень — оптичні властивості сегнетоелектричних кристалів та їх зміни при ф.п.

Основні публікації

Автор і співавтор близько 50 наукових праць та методичних розробок, 1-го підручника, 1-єї монографії, 7-ми патентів, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.

Серед них

  1. Електричні і магнітні властивості твердого розчину Fe2O303-0,05 SnO2 / С.І. Ющук, С.О. Юр’ев, В.І. Бондар, В.М.Габа // Наук. конф. проф.-викл. складу Ін-ту приклад. математики та фундам.наук : Тези доп., Львів, 15-16 трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 67.
  2. Кристалооптичний метод вимірювання температури / М.М. Романюк, В.М. Габа, В.М. Романюк // Наук. конф. проф.-викл.складу Ін-ту приклад. математики та фундам. наук : Тези доп., Львів, 15-16трав. 2003 р. — Л., 2003. — С. 62.
  3. Курс фізики : Підручник / І.Є.Лопатинський, І.Р. Зачек, І.М. Кравчук, Б.М. Романишин, В.М. Габа, Ф.М. Гончар.— Л. : Афіша, 2003. — 375 с.
  4. Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / М. Романюк, О. Костецький, М. Романюк,В. Габа // Вимірюв. техніка та метрологія : Міжвід. наук.-техн. зб. — Л., 2003.— Вип. 64. — С. 22-26. — Бібліогр.: 5 назв.
  5. Реперні температурні точки на базі інверсії знака двопроменезаломлення / М. Романюк, О. Костецький, М. Романюк,В. Габа // 8-а Міжнар. конф. «Температура 2003» : Тези доп., 17-19 верес. 2003р., Львів. — Л. : Ліга-Прес, 2003. — С. 26.
  6. Бандрівчак Ігор Володимирович, Баран Святослав Романович, Бордун Ігор Михайлович, Габа Володимир Михайлович, Гончар Федір Михайлович. Лабораторний практикум з фізики: Навч. посіб. для всіх форм навчання / Національний ун-т Львівська політехніка. — Л. : Видавництво Львівська політехніка, 2002. Ч. 1 : Лабораторія механіки та молекулярної фізики. — Л. : Видавництво Львівська політехніка, 2002 — 184с. : іл. — ISBN 966-553-221-9.
  7. Курс фізики : Підручник / Іван Євстахович Лопатинський, Ігор Романович Зачек, Ігор Миронович Кравчук, Борис Михайлович Романишин, Володимир Михайлович Габа; Відп. за вип. Ігор Романович Зачек.— Львів : Афіша, 2003.— 376 с. ISBN 966-8013-50-6
  8. Збірник тестових завдань з фізики :навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалеж. оцінювання випускників серед. шкіл і вступників до Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Олена Михайлівна Горіна, Володимир Михайлович Габа, Ігор Володимирович Бандрівчак, Юрій Михайлович Білинський, Федір Михайлович Гончар, Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За заг. ред. Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх.— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011.— 218 с. ISBN 978-617-607-152-5
  9. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011 . — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. Ч. 1 / І. Є. Лопатинський та ін.]. — 2011. — 228 с. : рис., табл.
  10. Збірник тестових завдань з фізики [Текст] : навч. посіб. для підготов. до модул. та семестр. контролів : [у 2 ч.] / за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Центр тестування та діагностики знань. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — Назва обкл. : Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів.Ч. 2 / І. Є. Лопатинський та ін.]. — 2011. — 181 с.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137, тел. 258-27-66)