Віхоть Світлана Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Віхоть Світлана Іванівна
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Методи і способи монтажу будівельних конструкцій
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерних систем, Кафедра будівельного виробництва

Віхоть Світлана Іванівна — к.т.н., ст. викладач кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерних систем, Національного університету «Львівська політехніка».

Перелік навчальних дисциплін

 • Основи реконструкції будівель та споруд міського господарства
 • Технологія та організація будівництва транспортних споруд
 • Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем

Сфера наукових інтересів:

 • Методи і способи монтажу будівельних конструкцій
 • Обстеження і діагностика будівельних конструкцій з подальшим визначенням технічного стану
 • Розробка проектної документації на нове будівництво та реконструкцію існуючих будівель та споруд

Публікації

 1. Основи реконструкції будівель і споруд: навч. посіб. / Іван Григорович Іваник, Світлана Іванівна Віхоть, Роман Степанович Пожар.— Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013.— 270 с. — ISBN 978-617-607-370-3.
 2. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Визначення вільних коливань в перехресно-ребристих системах з багатьма степенями свободи, Теорія і практика будівництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка».- Львів, 2004- № 520.-С. 84-86
 3. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Розрахунок комбінованих конструкцій з використанням методу уявних шарнірів, Теорія і практика будівництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – Львів, 2005. -№ 545.-С.74-78
 4. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Розрахунок статично невизначених комбінованих конструкцій, Дороги і мости. Служба автомобільних доріг України, Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна. Збірник наукових статей. –Київ, 2006. - Випуск 6. - С.33-42
 5. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Розрахунок рівномоментного стану в статично невизначених комбінованих конструкціях, Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Наукове видання «Вісник Львівського державного аграрного університету». - м. Дубляни, 2006. -№9. - С.261-265
 6. Іваник І.Г., Віхоть С.І., A calculation of the state of even moments is in the statically indefinite combined constructions, Quality and reliability in building industry. IV International scientific conference.- Levoca, Slovakia. - October 17-19, 2006 Р.167-175
 7. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Регулювання зусиль в комбінованих статично невизначених багатопрогонових сталезалізобетонних конструкціях, Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Збірник наукових праць, випуск 8, Львів, Каменяр 2006р. ст. 23-29
 8. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Пожар Р.С., Вибранець Ю.Ю. Методика регулювання зусиль в комбінованих статично невизначених сталезалізобетонних конструкціях, Збірник наукових праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2007.- Випуск № 7.- ст. 443-453
 9. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Попович Б.С., Дослідження несучих монолітних конструкцій готелю «Дністер» в м. Львові, Національна академія наук України Фізико-механічний інститут ім.. Г.В. Карпенка. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. Збірник наукових праць, випуск 8, Львів, Каменяр 2008 р. ст.40-51
 10. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю., Теоретичні дослідження напружено-деформованого стану комбінованих статично-невизначених металевих конструкцій, Вісник національного університету «Львівська політехніка» , № 627 Теорія і практика будівництва., Львів 2008 р ст. 106-111
 11. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю. Застосування комбінованих стале залізобетонних конструкцій перекриття будівлі виробничого корпусу, руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». Львів: «Каменяр», 2009.- Збірник наукових праць. Випуск № 8.- ст. 433-439
 12. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю., Розрахунок рівномоментного стану в статично невизначених комбінованих конструкціях, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Збірник наукових праць, Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, Полтава, 2012. - Випуск 3 (33). – ст.. 82-86
 13. Іваник І.Г., Віхоть С.І., Вибранець Ю.Ю., Регулювання зусиль в статично невизначеній комбінованій стале залізобетонній конструкції, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Збірник наукових праць, Серія: Галузеве машинобудування, будівництво, Полтава, 2012. - Випуск 3 (33). – ст.. 77-81
 14. Іваник І.Г., Віхоть С.І. Stres-deformation state of composite steelconcrete constructions at resilient axis position change, Czasopismo naukowe Acta Scientiarum Polonorum, Architectura Budownictwo 13 (2) 2014, ст. 89-98.
 15. Іваник І.Г., Вибранець Ю .Ю., Віхоть С.І. Методика регулювання рівномоментного стану комбінованих статично-невизначених металевих конструкцій на стадії проектування, Вісник Львівського національного аграрного університету, Архітектура і сільськогосподарське будівництво. № 16, Львів, 2015 р. с.25-32
 16. Регулювання зусиль в сталебетонних комбінованих статично невизначених конструкціях з врахуванням положення нейтральної осі балки жорсткості / І. Іваник, С. Віхоть, Ю. Вибранець // Вісн. Львів. терит. від-ня Акад. буд-ва України. - 2010. -№ 5/10.- С. 116-121. - Бібліогр.: 3 назви.
 17. Технологія будівельного виробництва: Курс лекцій для студентів інженерно-будівельного профілю / Укл.: Я.Й. Коцій, к.т.н., доц.; І.Г.Іваник, к.т.н., доц.; С.І. Віхоть, м.н.с. – Львів: Видавництво… 2006.-94с.
 18. Іваник І.Г. Theoretical research into spatial work of a steel-reinforcedconcrete statically indeterminate combined structure / І.Г.Іваник, Ю.Ю. Вибранець, С.І. Віхоть, Ю.І. Іваник// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5/7 (95) 2018, p. 13-22 (SCOPUS).
 19. Вибранець Ю.Ю. Assessment of carrying capacity of the round in plan reinforced concrete foundation for the silo / Ю.Ю. Вибранець, Віхоть С.І., Бурченя С.П., Бабяк І.// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, №83, 2021. – с. 28-37.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 414

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-41

E-mail: ibid-bv@polinet.lviv.ua