Вікович Ігор Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вікович Ігор Андрійович
RTEmagicC 005 0096 1.jpg.jpg
д.т.н., професор
Дата народження 10 липня 1945 року
Місце народження с. Добряни Стрийського району Львівської області.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1973 р.
Спеціальність «Динаміка і міцність машин».
Галузь наукових інтересів «Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами».
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Дмитриченко Микола Федорович, Ректор Національного транспортного університету, завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Президент Транспортної Академії України
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Вікович Ігор Андрійович (*10 липня 1945 року) – доктор технічних наук, професор кафедри транспортних технологій Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Біографічні дані

Вікович Ігор Андрійович народився 10 липня 1945 р., с. Добряни, Стрийського району Львівської області. За фахом та родом діяльності – інженер-механік-дослідник, викладач вищого навчального закладу. Освіта вища, закінчив Львівський ордена Леніна політехнічний інститут імені Ленінського комсомолу (Національний університет “Львівська політехніка”), 79013 м. Львів, вул. Степана Бандери, 12. Навчався на Механіко-машинобудівному факультеті (1969-1973 рр.) на спеціальності динаміка і міцність машин з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка-дослідника Кандидат технічних наук, 1993р., диплом КН №004013 зі спеціальності “Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури”. Доцент, 1996 р., атестат доцента АР №004297, доцент кафедри нарисної геометрії та графіки. Доктор технічних наук, 2004 р., диплом ДД №003795 зі спеціальності “Динаміка та міцність машин”. Професор кафедри транспортних технологій, 2006 р., атестат професора 02ПР №004275, дійсний член Транспортної Академії України, 07.06.2013 р., керівник Західного наукового центру Транспортної Академії України, Гарант освітньої програми за другим магістерським рівнем вищої освіти 275 «Транспортні технології». Організація перевезень і управління на транспорті за видами транспорту, член двох спеціалізованих Вчених рад із захистів кандидатських і докторських дисертацій за шістьма спеціальностями у Національному університеті «Львівська політехніка» і у Національному транспортному університеті у м. Києві. Відомий спеціаліст у галузі динаміки і міцності машин та транспортних технологій. Опублікував 382 наукових праць, зокрема 4 монографії, 3 підручники (1 з грифами Міносвіти України) і 1 навчальний посібник із грифами Міносвіти України, 1 конспект лекцій, 212 наукових, 98 матеріалів тез Міжнародних конференцій, 24 навчально – методичних праць, 34 патенти України на корисні моделі.

Адреса: 79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12 Email: wikovigor@gmail.com.ua

Дані про трудову діяльність:

1973-1974 р.р. – інженер конструктор ІІІ категорії Центрального конструкторського технологічного бюро “МинЛЕСПИЩЕМАШ” та у відділі головного конструктора Львівського конвеєрнобудівного заводу, м. Львів. 1974-1977 р.р. – старший лаборант, інженер, завідувач навчальної лабораторії, асистент з погодинною оплатою праці кафедри теоретичної механіки, Львівський політехнічний інститут. 1977-1979 р.р. – викладач теплового устаткування, Львівський технікум громадського харчування. 1979-1982 р.р. – аспірант (з відривом від виробництва) кафедри теорії механізмів і машин та підіймально-транспортних машин, Львівський політехнічний інститут, спеціальність 01.02.06 – динаміка, міцність машин, приладів і апаратури. 1982-1986 р.р. – інженер науково-дослідної лабораторії 36 кафедри теоретичної механіки, асистент з погодинною оплатою праці кафедри теоретичної механіки, Львівський політехнічний інститут. 1986-2000 р.р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри нарисної геометрії та графіки, Львівський політехнічний інститут. 2000-2003 р.р. – докторант (з відривом від виробництва) кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин, Інститут інженерної механіки та транспорту, Держаний університет “Львівська політехніка” 2003-2004 р.р. – доцент, доктор технічних наук, професор кафедри нарисної геометрії та графіки, Національний університет “Львівська політехніка”. З 2004 р. – завідувач кафедри “Транспортні технології”, доктор технічних наук, професор кафедри транспортних технологій, Національний університет “Львівська політехніка”. З 16.10.2008 р. – професор кафедри транспортних технологій, Інститут механічної інженерії та транспорту, Національний університет “Львівська політехніка”.

Напрями наукових досліджень:

На основі комплексного підходу з використанням загальних принципів механіки і сучасних обчислювальних методів розроблено ефективний аналітично-числовий метод розрахунку коливальних процесів у мобільних машинах з начіпними функціональними елементами, встановленими на маятникових підвісках, з урахуванням руху рідини в ємностях, деформування грунту, нелінійних згинних коливань начіпних елементів з прикріпленими до них дірчастих трубопроводів. Розроблено уточнений метод розрахунку вільних і вимушених згинно-крутильних коливань стрижнів з урахуванням депланації поперечних перерізів. Проведено розрахунок на міцність та здійснено оптимізацію основних елементів конструкцій мобільних машин для хімічного захисту. Обгрунтовано рекомендації щодо оптимального вибору геометричних, кінематичних і жорсткістних параметрів мобільних машин з начіпними функціональними елементами. Досліджено нелінійні поперечні коливання рухомої струни та нелінійні поздовжні коливання рухомої стрічки за допомогою асимптотичного методу нелінійної механіки Крилова – Боголюбова – Мітропольського з урахуванням геометричної і фізичної нелінійності матеріалу. Розроблено математичні моделі підвісного вантажотримкого конвеєра і перемотувальної машини текстилю відкритого типу та проведено аналіз динамічних процесів у них, а також проведено аналіз ударних процесів у транспортних засобах під час виникнення дорожньо-транспортних подій”. Деякі наукові розробки по’язані із транспортними технологіями, зокрема пасажирськими і міжнародними та мультимодальними перевезеннями, конструкціями і технологіями навантажувально-розвантажувальних транспортних засобів та різними новітніми транспортними засобами.

Освіта

У 1973 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Динаміка і міцність машин».

У 1979-1982 роках — аспірант кафедри теорії механізмів, машин та підйомно-транспортних машин Львівського політехнічного інституту.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка математичних моделей і дослідження динаміки штангових обприскувачів» (спеціальність «Динаміка і міцність машин, приладів і апаратури», керівник — к.ф.-м.н., доцент Барвінський А.Ф.).

У 2000-2003 роках — докторант кафедри «Експлуатація і ремонт автомобільної техніки» НУ «Львівська політехніка».

У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему: «Моделі і методи розрахунку коливальних процесів у мобільних машинах з начіпними функціональними елементами» (спеціальність «Динаміка і міцність машин», консультант — доктор технічних наук, професор Дмитриченко Микола Федорович, Ректор Національного транспортного університету, завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Президент Транспортної Академії України).

Дисципліни, які викладає на кафедрі

1.Транспортні системи. 2. Методи наукових досліджень. 3. Транспортні навантажувально-розвантажувалні засоби. 4. Склади, транспортні вузли і термінали. 5. Проєктування транспортно-складських комплексів. 6. Технологія навнтажувально- розвантажувальних засобів. 7.Інтермодальні транспортні технології.

Наукові інтереси

1. Динаміка та міцність машин. 2. Навнтажувально-розвантажувальні засоби. 3. Функціонування різних видів транспорту. 4. Міжнародні перевезення. 5. Пасажирські перевезення.

Загалом професор Вікович І.А. опублікував 382 наукові праці, зокрема: 4 монографії, 3 підручники, 1 навчальний посібник, 1 конспект лєкцій, 215 наукових статей, 98 матеріалів тез міжнародних конференцій, 24 методичні розробки, 34 патенти України на корисні моделі. Професор Вікович І.А. був консультантом одного докторанта, постійно працює над науковими та навчально-методичними розробками кафедри, бере активну участь у міжнародних науково-технічних конференціях та публікує наукові статті. Під керівництвом професора Віковича І.А. захищено 4 кандидатські дисертації.

Перелік опублікованих праць

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59; +38 (032) 258-24-89