Відомі випускники кафедри ТОП

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Випускники кафедри спеціальності «Хімічна технологія органічних речовин» досягли значних успiхiв як у науці, так і на виробництвi.

Серед них:

 1. Колишній мер міста Івано-Франківськ Шкутяк З.В.
 2. Колишній мер міста Калуш Сошко Р.В.
 3. Колишній проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», професор Піх З.Г.
 4. Колишні завідувачі кафедр Національного університету «Львівська політехніка», професори: Ятчишин Й.Й., Левуш С.С., Никипанчук М.В., Братичак М.М.
 5. Професори Національного університету «Львівська політехніка»: Кожарський В.А., Старчевський В.Л., Кісельов Є.М.
 6. Колишній завідувач кафедри поліграфічного матеріалознавства і хімії Української академії друкарства професор Шибанов В.В.
 7. Член-кор. Національної академії наук України, завідувач відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України, д.х.н. Кучмій С.Я.
 8. Зажигалов В.О., Мінько С.С. (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України).
 9. Заступник директора з наукової роботи ВАТ «Бориславський НДІ «Синтез»», к.т.н. Гіда В.М.
 10. Директор з торгівлі ВАТ «Оріана», к.т.н. Білоус О.І.
 11. Директор поліолефінового заводу ВАТ «Оріана» Ковальчук М.Г.
 12. Директор заводу «Технопласт» ВАТ «Оріана» Волос М.М.

Серед випускникiв кафедри спеціальності “Технологія бродильних виробництв і виноробство” провiднi спецiалiсти галузi (працiвники апарату міністерств та відомств, директори, головнi iнженери та головнi технологи провiдних пiдприємств харчової галузi) — М. Даниляк, О. Колпакчi, С. Гура, С. Павлюк, П. Селев, М. Малка, Д. Бальшин, П. Сподарик, А. Козак, Є. Лисюк, А. Ількiв, О. Бедрiй, В. Романюк, О. Козовер, В. Книшова, В. Магура, А. Сiрий, В. Гаврилова, Б. Горбов, І. Карпенко, А. Полiщук, Ю. Харкевич, С. Бачо, Л. Рябченюк, М. Бойко, А. Соколовський та iн.

8 осiб є докторами наук, 40 осiб захистили кандидатськi дисертацiї.