Волошкевич Петро Павлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Волошкевич Петро Павлович
Foto049.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 21 вересня 1947 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Графоаналітичне моделювання багатокомплексних хімічних елементів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Волошкевич Петро Павлович — кандидат технічних наук,доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 21 вересня 1947 року.

Навчальнаробота

Методичні розробки — загальна кількість — 13, з них методичних вказівок — 4

Навчальні посібники — 5

Наукові інтереси

Графоаналітичне моделювання багатокомплексних хімічних елементів

Основні публікації

Наукові статті

Загальна кількість — 60, авторських свідоцтв — 3, з них:

 1. Волошкевич П.П. Графоаналітичне відображення процесу виробництва біологічних компонентів. Тези доповідей наук. Конф. проф. викл.складу інституту прикладної математики та фундаментальних наук. — Львів: НУ «Львівська політехніка»- 2002. — с.74.
 2. Мартин Є.В., Волошкевич П.П., Панкевич Б.В. Геометрична інтерпретація динамічних процесів у фазовому просторі. Тези доповіді Міжнародної наук. — практ. конф. «Сучасні проблеми геометричного моделювання».-Львів:НУ «Львівська політехніка»- с. 167-172.
 3. Волошкевич П.П. Геометрична модель процесу екстрагування цільових компонентів. Тези доповіді наук. Конф. проф..- викл. складу ІПМФН.-Львів: НУ «Львівська політехніка»- 2003. — с. 70.
 4. Мартин Є.В., Волошкевич П.П. Подання багато видів п —просторів. Тези доповіді Всеукраїнської студ. наук.- техн. конф. «Графіка ХХІ століття». — Севастополь: Сев. НТУ, 2004. — с. 22 — 26.
 5. Волошкевич П.П., Гриценко О.М. Графоаналітичне дослідження руху рідини в замкнутому об’ємі. Матеріали наук. Конф. проф..-викл. складу ІПФН. — Львів : НУ «Львівська політехніка»- 2004. — с.52.
 6. Мартин Є.В., Волошкевич П.П., Гриценко О.М. Просторові багатовиди комплексного простору К-4. Вісник Херсонського національного технічного університету.- Херсон, ХНТУ, 2006. — с. 303-307.
 7. Мартин Є.В., Волошкевич П.П., Гриценко О.М. Геометричні засоби оптимізації композиційних складів полімерних гідрогелів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Том 38. Мелітополь: 2008 с.52-58.
 8. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В.,Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка.Навчально-методичний посібник для студентів немеханічних спеціальностей всіх форм навчання.- Львів, вид-во НУ «Львівська політехніка»- 2007.- 240с.
 9. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Беспалов А.Л.,Врублевський І.Й., Панкевич Б.В., Мартин Є.В. Курс нарисної геометрії, інженерної та ком’ютерної графіки Навчально-методичний посібник для студентів дистанційної форми навчання. — Львів, вид-во НУ «Львівська політехніка»- 2008, с.364.
 10. Волошкевич П.П., Бойко О.О.,Беспалов А.Л., Панкевич Б.В. Основи графічно-комп’ютерного оформлення підприємницьких проектів.Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей дистанційної форми навчання. — Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка»-2008,171 с.
 11. Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки : навч.-метод. посіб. / Олександр Омелянович Бойко, Борис Володимирович Панкевич, Інга Гарієвна Свідрак, Ольга Петрівна Калиновська, Ігор Йосипович Врублевський, Анжела Олександрівна Шевчук,Анатолій Леонідович Беспалов, Петро Павлович Волошкевич; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— 2-е вид.— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010.— 356 с. Бібліогр.: с. 349-350 . — ISBN 966-553-931-5
 12. Технічне креслення та комп’ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / [П. П. Волошкевич та ін.]. — Львів : Світ, 2014. — 222 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 218. — Дод. тираж 22 экз. — ISBN 978-966-603-906-7

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус, кімната 110, тел.. +38(032) 258-23-60