Вербицька Христина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Вербицька Христина Іванівна
Вербицька Христина.jpg
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов
Спеціальність англійська мова та література
Галузь наукових інтересів Проблема державотворення в регіональних масмедіа
Науковий ступінь кандидат наук із соціальних комунікацій
Дата присвоєння н.с. 2017 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут права, психології та інноваційної освіти, кафедра журналістики та засобів масової комунікації

Кафедра радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка

Вербицька Христина Іванівна — асистент кафедри журналістики та засобів масової комунікації, Інституту права, психології та інноваційної освіти, Національного університету "Львівська політехніка".

Освіта

 • Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація "магістр філології".
 • Кандидат наук з соціальних комунікацій (2017). Тема дисертаційного дослідження «Проблема державотворення в друкованих мас-медіа Івано-Франківської області».


Професійна діяльність

 • 2007 – 2012 рр. — викладач кафедри іноземних мов Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • 2012 – 2017 рр. — старший викладач кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • 2017 р. – доцент кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Від жовтня 2020 р. – викладач кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом).


Викладає дисципліни

 • Історія української літератури, ч. 1
 • Історія української журналістики
 • Теорія і методика журналістської творчості, ч. 2

Наукові зацікавлення

Проблема державотворення в регіональних масмедіа

Науковий доробок

 1. Вербицька Х. І. Державотворча думка в місцевій пресі України / Х. І. Вербицька // Образ : Науковий журнал / за ред. Н. Сидоренко, О. Ткаченко. – Суми ; Київ, 2016. – Вип. 1 (19). – С. 99-110.
 2. Вербицька Х. І. Особливості місцевого інформаційного тижневика / Х. І. Вербицька // Держава і регіони. Серія : Соціальні комунікації : Науковий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (25). – С. 44-49.
 3. Вербицька Х. І. Патріотичний контекст публікацій обласних газет Івано-Франківщини / Х. І. Вербицька // Наукові записки : Науковий журнал / КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2015. – № 61. – С. 46-53.
 4. Вербицька Х. І. Журналістська творчість як філософська категорія / Х. І. Вербицька // Інформаційне суспільство : Науковий журнал / КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2015. – № 22. – С. 51-55.
 5. Вербицька Х. І. Ключові чинники фрейму концепту «Україна» / Х. І. Вербицька // Humanities and Social Science. – IV (15), Issue : 90. – 2016. – P. 59-62.
 6. Вербицька Х. І. Регіональні мас-медіа і проблема державотворення / Х. І. Вербицька // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16-17 травня 2013 р. / [наук. ред. С. Кравченко]. – Луцьк : Надстир’я, 2013. – С. 233-236.
 7. Вербицька Х. І. Регіональні друковані мас-медіа в системі патріотичного контексту функціонування держави : західноукраїнський досвід / Х. І. Вербицька // Інформація, комунікація, суспільство-2016 : Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2016. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – С. 128-129.
 8. Вербицька Х. І. До питання про вдосконалення дидактичної системи навчання іноземної мови //Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей. Львів: ЛьвДУВС, 2017. С. 19–23.
 9. Вербицька Х. І. Innovative Learning Strategies in Modern Pedagogy // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей. Львів: ЛьвДУВС, 2019. С. 13–16.
 10. Вербицька Х. І. Соціологічні напрямки діяльності кабінету вивчення книги і читання // Humanities and Social Science. 2019. Вип. VII (32). Issue 192. P. 75–78.
 11. Вербицька Х. І. Інноваційні технології навчання у процесі викладання іноземної мови на нефілологічних спеціальностях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: Збірник наукових праць. Рівне: РВЦМЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2019. № 2 (22). С. 29–37.
 12. Вербицька Х. І. Професійно орієнтований підхід у розвитку професійної креативності здобувачів вищої освіти у процесі навчання англійської мови // Нова педагогічна думка. 2020. № 2 (102). С. 88–91.
 13. Вербицька Х. І. Основні принципи формування та вдосконалення навичок та вмінь іноземного фахового спілкування за допомогою комунікативних ситуацій // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 13–16.
 14. Вербицька Х. І. Комунікація із здобувачами вищої освіти з огляду на феномен молодіжної культури // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їх вплив на розвиток мови та літератури: Матер. Міжнар. науково-практичної конференції (м. Львів, 10-11 квіт. 2020 р.). Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», С. 7–10.
 15. Verbytska Kh.I. Communication skills for police officers // Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки: Матер. Міжнар. науково-практичної конференції (м. Київ, 24-25 квіт. 2020 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. С. 68–72.
 16. Вербицька Х. І. Педагогічні умови функціонування технології іншомовного орієнтованого навчання // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей. Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 38–45.
 17. Вербицька Х. І. Світова глобалізація та медіа: синхронізація в національному вимірі // Держава і регіони. Серія: Соціальні кому-нікації. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. № 4 (32). С. 18–23.
 18. Verbytska Kh.I. Development of Pedagogical Creativity of Future Teachers of Primary School by Means of Innovative Education Technologies // Revista Romaneaska pentru Educatie Multidimensionala. Romania, 2020. Vol. 12. Issue 4.P. 137–155.

Видання, що входить до наукометричної бази Web of Science

Контакти

Контакти: вул. Княза Романа, 3, 20-й корпус, кім. 108, 108 а, Львів, 79000

Телефон: (032) 258-31-03

e-mail : Khrystynav1004@gmail.com