Ващинський Віталій Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ващинський Віталій Михайлович
Дата народження 26 липня 1990 року.
Громадянство Україна
Alma mater Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Дата закінчення 2012 р.
Спеціальність фізика
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор [Остафійчук Богдан Костянтинович], завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ПНУ ім. В. Стефаника.
Дата присвоєння н.с. 2016 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра загальної фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Ващинський Віталій Михайлович — кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 26 липня 1990 року.

  • У 2012 р. закінчив фізико-технічний факультет Прикарпатського

національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ).

  • У 2016 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Електрохімічні та

сорбційні властивості активованого вуглецю, отриманого із рослинної сировини». Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Остафійчук Богдан Костянтинович, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ПНУ ім. В. Стефаника.

  • З 2021 року — асистент кафедри загальної фізики Інституту

прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.


Наукова робота

Наукові інтереси

Oсновний напрям наукових досліджень — вплив хімічної активації та термічної модифікації на властивості напівпровідникових матеріалів, розробка методик отримання нанопористого вуглецю для електродів електрохімічних джерел живлення та використання пористих вуглецевих матеріалів як високоефективних сорбентів.

Основні публікації

Автор і співавтор 12 наукових праць, учасник 12 міжнародних наукових конференцій. Серед них:

  1. Сорбційні властивості вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою // Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, М.М. Кузишин, В.М. Ващинський, П.М. Микитейчук, Н.Я. Іванічок, Р.І. Мерена / Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2014. – Т. 5, № 2, – С. 204–209.
  2. Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні властивості / [Б.І. Рачій, Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, В.М. Ващинський, Р.І. Лісовський, В.І. Мандзюк] // Журнал нано- та електронної фізики. – 3. – Т. 6, № 4, – С. 04031(6).
  3. Thermoсhemical Activated Carbon as an Electrode Material for Supercapacitors/ [B.K. Ostafiychuk, I.M. Budzulyak, B.I. Rachiy, V.M. Vashchynsky, V.I. Mandzyuk, R.P. Lisovsky, L.O. Shyyko] // Nanoscale Research Letters. – 2015. – DOI 10.1186/s11671-015-0762-1.
  4. Електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу у К + – вмісних водних електролітах / [І.М. Будзуляк, Н.Я. Іванічок, Б.І. Рачій, В.М. Ващинський, Р.П. Лісовський] / Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №2.
  5. Electrochemical Properties of Nanoporous Carbon Material in Aqueous Electrolytes Bogdan I. Rachiy* , Ivan M. Budzulyak, Vitalii M. Vashchynsky, Nataliia Ya. Ivanichok and Marian O. Nykoliuk // Nanoscale Research Letters.– 2016.
  6. Structural Properties of Porous Carbon Material Formation Activated with Potassium Hydroxide/ [V.M. Vashchynskyi, A.M. Boychuk, Ya.B. Vashchynska] // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2019. – Vol. 11, №3, – P. 03012(5pp).
  7. First-Principles Calculations of Stable Geometric Configuration and Thermodynamic Parameters of Cadmium Sulfide Thin-Film Condensates/ [Z. Oleksyn, B. Naidych, O. Chernikova, Ł. Głowa, Y. Ogorodnik, M. Solovyov, V. Vashchynskyi, R. Yavorskyi, G. Il’chuk] // Physics and Chemistry of Solid State, V. 22, № 3 (2021) p. 568-576.Контакти

вул. Ст. Бандери, 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 136


Тел.: +38 (032) 258-27-66