Васькович Ірина Мирославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Васькович Ірина Мирославівна
DSC 8324.jpg
к.ек.н., доцент
Дата народження 20 червня 1978 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівська комерційна академія
Дата закінчення 2001 р.
Спеціальність «Фінанси».
Галузь наукових інтересів шляхи підвищення фінансової стійкості банків України в умовах ринку.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Біла Ольга Григорівна, Львівська комерційна академія
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи кафедра адміністративного та фінансвого менеджменту, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка».

Васькович Ірина Мирославівна — кандидат економічних наук,доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 20 червня 1978 р.

Освіта

 • Львівська комерційна академія, денне відділення, спеціальність “Фінанси і кредит”, 1995 – 2000 рр.;
 • Львівська комерційна академія, заочне відділення магістратури, спеціальність “Фінанси ”, 2000 – 2001 рр.;
 • Львівська комерційна академія, денне відділення аспірантури, спеціальність “Фінанси , грошовий обіг та кредит”, 2001 – 2004 рр.;
 • Кандидат економічних наук із спеціальності 08.04.01 “Фінанси , грошовий обіг та кредит”, 2006 р.


Професійна діяльність:

 • 2000 – 2004 рр. — економіст, Стрийська райспоживспілка, ГрКП “Бескид”.
 • 2004 – 2006 рр. — головний бухгалтер, Приватне підприємство “Молодіжне” ,
 • 2006 — 2016рр. — доцент кафедри обліку і аудиту Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
 • З 2016 — 2020 рр. — доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
 • З 2020 р. і дотепер — доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • страховий менеджмент;
 • фінанси, гроші та кредит;
 • бюджетний менеджмент.


Наукові інтереси

Забезпечення фінансової стійкості банків України в умовах ринку.

Вибрані публікації

Монографія: Кульчицький Я. В. Екологізація та глобалізація економічних систем XI століття (парадигмальний дискурс у сучасній економічній теорії та економічній компаративістиці) : колективна монографія / Я. В. Кульчицький, Б. В. Кульчицький, І. М. Васькович, Л. В. Рібун. – м. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. – 282 c.4 с.

Навчальні посібники

 1. Рібун Любомир Економічна теорія: навчальний посібник / Рібун Любомир, Г. А. Лех, І. М. Васькович. – Львів: ЛНУ ім.І. Франка, 2019. – 122 c. (рекомендовано методичною комісією – Протокол № 7 від 6 грудня 2018 р.).
 2. Гембарська Н. Є. Бухгалтерська звітність підприємства: навчальний посібник / Н. Є. Гембарська, Х. П. Данилків, І. М. Васькович, І. Б. Плотніченко. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 157 c.(рекомендовано методичною комісією – №7/2020 від 16 грудня 2020 року) (Данилків Х. П.).

Статті у фахових виданнях

 1. Васькович І. М. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні // World Science : multidisciplinary scientific edition. – 2018. – № 1 (29), vol. 4. – С. 11–15.
 2. Білик О. І., Васькович І. М., Фаринович І. В. Основні тенденції розвитку консалтингу у світі // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Том 1 (12). – С. 9–14.
 3. Васькович І. М. Державне управління сталим розвитком АПК України в контексті європейської інтеграції // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці країн V-4. – 2019. – С. 31–36.
 4. Anhelko I., Vaskovych I., Lekh H. Security Aspects of Modern International Migration Processes // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2019. – № 6 (207). – С. 3–13.
 5. Блинда Ю. О., Білик О. І., Васькович І. М. Удосконалення системи найму та адаптації державних службовців // Науковий вісник: Державне управління. – 2020. – Том 4, № 6. – С. 30–45.
 6. Білик О. І., Васькович І. М., Парійчук В. А., Піх І. І. Емоційний інтелект посадових осіб місцевого самоврядування як основа попередження конфліктів у їх професійній діяльності // Наукові перспективи (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина»). – 2021. – Вип. №8 (14). – С. 9–19.

Тези доповідей

 1. Баран М. М., Васькович І. М. Геоінформаційні технології в освіті // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – С. 167–168.
 2. Васькович І. М., Баран М. М. Нововведення в обліку заробітної плати // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей XIІI Науково-практичної конференції, Львів, 27–31 березня 2017 р. – 2017. – С. 96–97.
 3. Васькович І. М. Головні аспекти формування облікової політики банківської установи // Technologie informacyjne i innowacyjne w XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa, 20.09.2018–22.09.2018, Katowice, Poland. – 2018. – C. 31.
 4. Васькович І. М., Баран М. М. Види податкових перевірок та організація їх проведення // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 49–51.
 5. Баран М. М., Васькович І. М. Соціально-психологічні проблеми викладачів Вищих навчальних закладів // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп'ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції (Львів, 17-20 квітня 2018 р.). – 2018. – C. 175–176.
 6. Ващенко О. М., Васькович І. М. Необхідність реформування освіти державних службовців // Інструменти і механізми модернізації наукових та освітніх процесів : матеріали науково-практичної конференції (Львів, 20–21 грудня 2019 р.). – 2019. – C. 22–24.
 7. Ангелко І. В., Васькович І. М., Лех*** Г. А. Деякі аспекти впливу міграційних процесів на окресі складові міжнародної та національної безпеки // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 228–231.
 8. Баран М. М., Васькович І. М. Проблеми психічного здоров'я студентів в Україні // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 330–332.
 9. Васькович І. М., Баран М. М. Пенсійна реформа в Україні // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 234–237.


Контакти

Вул. Ст. Бандери, 28-а, м. Львів, 79013, V навч. корпус, ауд. 2б Тел. (032) 258-26-30

Контактні телефони Домашній: 8 03 245 7 14 51 Мобільний: 80503705129