Василишин Ігор Петрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Василишин Ігор Петрович
I.Was.jpg
к.філол.н., доцент
Дата народження 20 квітня 1969 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1991 рік
Спеціальність філолог
Науковий ступінь кандидат філологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра української мови Інститут гуманітарних та соціальних наук

Васили́шин І́гор Петро́вич (20 квітня 1969) – український літературознавець, кандидат філологічних наук, доцент катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічні відомості

Народився 20 квітня 1969 р. у Львові.

 • 1991 року закінчив філологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.
 • 2009 року захистив кандидатську дисертацію і здобув ступінь кандидата філологічних наук. Нині працює на посаді доцента катедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова робота

 • 2009 року захистив кандидатську дисертацію «Епоха й людина в художньо-екзистенційному вимірі літератури періоду ДіПі» і здобув ступінь кандидата філологічних наук.
 • 2013 року присвоєно вчене звання доцента катедри української мови.

Науковий доробок

Основні праці

У доробку Василишина І.П. понад 140 наукових та навчально-методичних праць

Монографії:

 • Василишин І. До ґенези терміна екзистенція в діаспорному літературознавстві // Український науковий термін: діахронний контекст / З. Й. Куньч, І. Д. Фаріон, І. П. Василишин, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2019. С. 72–99.
 • Василишин І. Парадигма терміна концепт у літературознавстві // Термінологічна актуалізація української мовної дійсности: монографія / Фаріон І. Д., Куньч З. Й., Василишин І. П., Микитюк О. Р., Ментинська І. Б. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2020. С. 111–139.

Літературно-художні та наукові видання:

 • Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. Львів: Світ, 2018. 648 с.: іл. (Серія «Ad fontes» – «До джерел»).
 • Печальних уст моїх слова пречисті (переклади з Рільке) : поезії / Б. Кравців ; [упоряд. Т. Салига, І. Василишин]. – Львів : Сполом, 2019. – 220 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202–216.
 • Михайло Ситник ...Я в Україну повернусь... Відома й невідома лірика / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. Львів: Сполом, 2021. 464 с. Бібліогр.: с. 447–455.

Наукові статті:

 • Василишин І. Літературний процес періоду МУРу: полеміка навколо стилів. Нова філологія № 1 (12). Запоріжжя, 2002. С.66-78.
 • Василишин І. Віртуальний світ українського екзистенціалізму (Ю. Косач і В. Домонтович). Слово і час. № 6. Київ, 2003. С.70-75.
 • Василишин І. Апокаліптичні візії О.Стефановича як екзистенційно-філософське трактування смерті епохи й людини. Сучасний погляд на літературу: Збірник наукових праць. Випуск 10. Київ, 2006. С.290-304.
 • Василишин І. Життя – смерть – безсмертя: екзистенціальний дискурс у філософській ліриці Є.Маланюка. Слово і час, № 11. Київ, 2007. С.3-13.
 • Василишин І. Екзистенційно-філософські мотиви в повоєнній ліриці Вадима Лесича. Українське літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск 71. Львів, 2010. С. 116–124.
 • Василишин І. Екзистенційні візії епохи в повоєнній творчості Олега Зуєвського. Українське літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск 73. Львів, 2011. С. 157–163.
 • Василишин І. Екзистенційно-філософські концепти в романі Т. Осьмачки «Старший боярин». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Випуск 4.10. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012 (Серія «Філологічні науки»). С. 35-39.
 • Василишин І. Художньо-філософські візії епохи в поемі Юрія Клена «Попіл імперій». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2012. Вип. 35. С. 9-21.
 • Василишин І. Епоха й людина в повоєнній прозі І. Багряного (філософсько-екзистенційний дискурс). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Випуск 4.14 (111). (Серія «Філологічні науки (літературознавство)». Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. С. 35-41.
 • Василишин І. Екзистенційно-філософські ідеї «трагічного оптимізму» в тетралогії Докії Гуменної «Діти Чумацького Шляху» / Еxistential and philosophical ideas of tragic optimism in Dokiya Humenna’s tetralogy «Children of the Milky Way». Spheres of Culture. Volume IX. Lublin, 2014. С. 80–87.
 • Василишин І. «Духова ситуація часу» ‒ дискурс епохи в літературі періоду «ДіПі» / «The spiritual situation of the time» ‒ epoch discourse in the literature of «DP» period. Spheres of Culture. Volume XІІ. Lublin, 2015. С. 101–110.
 • Василишин І. «Людина в жорнах тоталітарних систем (віршована повість Михайла Ситника «Залізничний сторож») / «Нuman in totalitarian system millstones (poetic short story «Railway guard» by Mykhailo Sytnyk)». Spheres of Culture. Volume XІV. Lublin, 2016. С. 172–179.
 • Василишин І. «Рокована доба» – епоха в повоєнній ліриці Євгена Маланюка. Українське літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск 81. Львів, 2016. С. 37–45.
 • Василишин І. Сакральні виміри в художньо-філософському поетичному світі Михайла Ситника. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Вип. 36. Київ: Університет «Україна», 2017. С. 87–93.
 • Василишин І. Дискурс Європи в ліриці Михайла Ситника. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Вип. 37. Київ: Університет «Україна», 2018. С. 116–123.
 • Василишин І. Есеїстика Богдана Кравціва: лірика й чин / Богдан Кравців. Під рідними і зорями чужими / упоряд. Т. Салига, І. Василишин. Львів : Світ, 2018. 648 с. (Серія «Ad fontes» – «До джерел»). С. 589–595.
 • Василишин І. Сакральність символів «роду й дому» в повоєнній ліриці Євгена Маланюка / Євген Маланюк «…Його постать роки одягають у бронзу…»: збірник наукових праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 262 с. (Серія «Українська філологія: школи, постаті, проблеми; вип. 18). С. 244–252.
 • Василишин І.Екзистенційні мотиви в циклі тюремних сонетів Богдана Кравціва. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. праць. Вип. 39. Київ: Університет «Україна», 2019. С. 66–71.
 • Василишин І. Образ Києва в ліриці Михайла Ситника (антеїстичні візії) / The image of Kyiv in lyrics of Mykhailo Sytnyk (an antheistic vision). Spheres of Culture. Volume XVIІІ. Lublin, 2019. С. 92–98.
 • Василишин І. «Український» Рільке в перекладах Богдана Кравціва (синергія європейських літератур) / Печальних уст моїх слова пречисті (переклади з Рільке) : поезії / Б. Кравців ; [упоряд. Т. Салига, І. Василишин]. Львів : Сполом, 2019. С. 119–139.
 • Василишин І. Антеїстичні концепти в ліриці Богдана Кравціва (дискурс чужини). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. Вип. 13. Том 3. С. 91–96.
 • Василишин І.Образ Рільке у творчості Богдана Кравціва. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 32. Том І. Дрогобич, 2020. С. 79–85.
 • Василишин І. Рання есеїстика Богдана Кравціва (доеміграційний період). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2021. Вип. 15. С. 191–197.
 • Василишин І. «Місто вітрів» в еміграційній ліриці Михайла Ситника. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2021. Вип. 17. Т. 2. С. 149–154.
 • Василишин І. Творчість Михайла Ситника в літературно-критичних публікаціях 40-х рр. ХХ ст. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. Том 32 (71) № 4. Ч. 2. Київ, 2021. С. 210–218.
 • Василишин І. Три твори про «полумʼяну революціонерку» Олену Телігу (з літературної спадщини М. Ситника). Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 40. Том І. Дрогобич, 2021. С. 105–112.
 • Василишин І. Екзистенціяльна парадигма лірики Михайла Ситника і Ганни Черінь (художньо-біографічний дискурс) // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2021. № 2 (22). С. 82–97.
 • Василишин І. Парадигма концепту «смерть» у ліриці О. Тарнавського (екзистенція та коекзистенція). Слово і час. № 2. Київ, 2022. С. 86–99.

Навчально-методичні посібники:

 • Сто диктантів. Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови: Посібник для учнів випускних класів та абітурієнтів / Уклад.: Г. Л. Вознюк, І. П. Василишин. Львів, 1998. 88 с.
 • 120 диктантів: Збірник диктантів та навчально-методичних завдань з української мови. Посібник для учнів 8–11 класів, слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів / Уклад.: Г. Вознюк, І.Василишин. Львів: БаК, 2000. 132 с.
 • Українська мова (за професійним спрямуванням): Навчальний посібник-практикум. 3-тє вид., доповн. і випр. / Г.Л.Вознюк, С.З.Булик-Верхола, І.П.Василишин, М.В.Гнатюк, І.Б.Ментинська, І.Д.Шмілик. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 268 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1-11-6043 від 14.07. 2011 р.).
 • Наука і техніка в сучасному світі: збірник науково-популярних текстів та навчальних завдань для студентів-іноземців технічних вишів / Бойко Г., Гроховська Т., Качала О., Юзвяк І., Василишин І., Моторний А. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 180 с.
 • Збірник тестових завдань зі світової літератури: навч. посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад. : І.П.Василишин, О.Я.Кухтяк, С.Б.Шикоряк, Л.М.Василишин, В.О.Вишинська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 120 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови: Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / Укл.: Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин, І.Б. Ментинська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 576 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / уклад.: Г.Л. Вознюк, І.П. Василишин, І.Б. Ментинська. ‒ 2-ге вид, випр. і допов. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 196 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред.: З.Й.Куньч, І.П.Василишина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 276 с.
 • Навчальний посібник-практикум «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 324 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / за ред. : З.Й.Куньч, І. П. Василишина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 584 с.
 • Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка». Друге видання, доповнене і виправлене / за ред. : З. Й. Куньч, І. П. Василишина. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 276 с.
 • Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою): посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» / З. Й. Куньч, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин та ін., за ред. З. Й. Куньч, І. П. Василишина. 2-ге вид., зі змінами та допов. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 584 с.
 • «Українська мова (за професійним спрямуванням)»: навч. посібник-практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. Ментинська, І. Д. Шмілик. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 324 с.

Контакти

Катедра української мови:[1]

 • Робочий номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-75
 • Розташування: вул. Карпінського 2/4, 79013, Львів; 1-й корпус, кімната 306
 • E-mail: Ihor.P.Vasylyshyn@lpnu.ua

Примітки

Посилання

 1. Офіційний сайт Національного університету "Львівська політехніка"