Білінський Богдан Омелянович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білінський Богдан Омелянович
Bilinskyi bo.jpg
к.т.н., доцент
Військове звання полковник служби цивільного захисту у відставці
Громадянство Україна
Національність українець
Alma mater Харківський інститут пожежної безпеки МВС України
Дата закінчення 1996 р.
Спеціальність Пожежна безпека
Галузь наукових інтересів Дослідження чинників, що впливають на травматизм у пожежно-рятувальній службі
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці Гогіташвілі Георгій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2003 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра будівельних конструкцій та мостів

Білінський Богдан Омелянович — кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних конструкцій та мостів Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету «Львівська політехніка»., полковник служби цивільного захисту у відставці.

Біографічні дані

У 1996 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України зі спеціальності «Пожежна безпека».

В період з 2001 р. по 2003 р. навчався в аспірантурі НУ «Львівська політехніка» під керівництвом проф. Гогіташвілі Г.Г.

З 1984 по 1993 роки працював в підрозділах пожежної охорони з пожежного до заступника начальника пожежної частини.

В період з 1993 р. по 2010 р. Білінський Б.О.працював на посадах від викладача до декана факультету у Львівському ДУБЖД МНС України, де викладав курс лекцій з дисциплін «Організація служби і підготовки»,«Підготовка газодимозахисника», «Пожежно-рятувальна підготовка», «Безпека життєдіяльності».

Перелік навчальних дисциплін

  • Організація служби та підготовки у підрозділах МНС
  • Єдина державна система цивільного захисту населення і територіЇ
  • Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту
  • Підготовка газодимозахисника
  • Пожежно-рятувальна підготовка

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації

В 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: Підвищення ефективності заходів попередження виробничого травматизму у пожежних підрозділах МНС України [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.26.01 / Білінський Богдан Омелянович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2003. — 140 арк. — арк. 128-138

Науковий керівник — Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор кафедри охорони праці Гогіташвілі Георгій Григорович, Національний університет «Львівська політехніка»

Тематика наукових досліджень

«Автоматизовані системи управління охороною праці у підрозділах МНС», «Дослідження чинників, що впливають на травматизм у пожежно-рятувальній службі», «Підвищення ефективності та запобігання травматизму в оперативно-рятувальних службах при ліквідації пожеж».

Публікації

За результатами досліджень опубліковано 63наукові праці, з них 5 посібників, 2 з яких з грифом МОН України для студентів спеціальностей напрямку «Пожежна безпека».

Вибрані статті

  1. Промислова екологія : навчальний посібник для вузів / Ярослав Іванович Бедрій, Богдан Омелянович Білінський, Роман Михайлович Івах, Михайло Миколайович Козяр . — 4-е изд., перероб . — Київ : Кондор, 2010 .— 372 с. : іл. — Бібліогр.: с.370-372 (46 назв) . — На укр. яз. — ISBN978-966-351-314-0 .
  2. Основи охорони праці : навчальний посібник /Роман Михайлович Івах, Ярослав Іванович Бедрій, Богдан Омелянович Білінський, Михайло Миколайович Козяр . — Київ : Кондор, 2010 . — 462 с. : іл. — Бібліогр.:с.444-447 (56 назв) . — На укр. яз. — ISBN 978-966-351-315-7 .
  3. Деякі аспекти проблеми зменшення шуму комп’ютерної техніки / Б. О. Білінський, Л. А. Катренко, О. Л. Мірус // Стр-во,материаловедение, машиностроение. Сер. «Безопасность жизнедеятельности» : сб.науч. тр. / ГВУЗ «Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры», Междунар. акад. безопасности жизнедеятельности ; под общ. ред. В. И. Большакова. —Днепропетровск, 2010. — Вып. 52, ч. 1. — С. 142-146.
  4. Промислова екологія : навч. посіб. / Я. І.Бедрій, Б. О. Білінський, Р. М. Івах, М. М. Козяр. — Вид. 4-те, переробл. — К.: Кондор, 2010. — 374 с.
  5. Створення безпечних та нешкідливих умов праціпід час перероблення нікельвмісних розчинів / Б. О. Білінський, О. Б. Горностай// Стр-во, материаловедение, машиностроение. Сер. «Безопасность жизнедеятельности» : сб. науч. тр. / ГВУЗ «Приднепров. гос. акад. стр-ва иархитектуры», Междунар. акад. безопасности жизнедеятельности ; под общ. ред. В.И. Большакова. — Днепропетровск, 2010. — Вып. 52,4. 1. — С. 77-82. — Бібліогр.:3 назви.

Контакти

вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-24

E-mail: ibid-dyrekcia@lp.edu.ua