Білущак Галина Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білущак Галина Іванівна
Galyna Bilushchak.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 20 вересня 1959 року..
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів Математико-статистичні методи аналізу інформації в соціології, медицині, психології, педагогіці, політології.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Білущак Галина Іванівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент доцент кафедри обчислювальної математики та програмування Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівськаполітехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 20 вересня 1959 року.

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю — Математика.

Кандидат фізико-математичних наук за спеціальностями01.01.01 — математичний аналіз та 01.01.02 — диференціальні рівняння.

Тема кандидатської дисертації «Вінерівські інтеграли в просторі неперервних функцій нескінченної кількості змінних і їх застосування»

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • теорія ймовірностей, випадкові процеси і математична статистика для студентів базових напрямів «Комп’ютерні науки», «Видавничо —поліграфічна справа»; «Фармація»
 • математико-статистичні методи в соціології для студентів базового напрямку «Соціологія»
 • теорія причинності в соціології для студентів базового напрямку «Соціологія»
 • обчислювальна математика і програмування для студентів базового напрямку «Екологія»
 • комп’ютерна обробка даних для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • основи міжнародних інформаційних відносин для студентівбазового напрямку «Міжнародні відносини»
 • теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • ППП STATISTICA для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • ППП SPSS для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»
 • прикладна інформатика (ч.1, 2) для студентів базового напрямку «Міжнародні відносини»

Наукові інтереси

Математико-статистичні методи аналізу інформації в соціології, медицині, психології, педагогіці, політології.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Усереднення неперервної процедури Кіфера — Вольфовиця в марковському середовищі. "Диф. та інтег.рівняння«.Тези доповідей Міжнародної конф. Одеса. 12-14 вересня 2000 р.с.35.
 2. Білущак Г.І., Гошко Л.B., Чабанюк Я.М. Асимптотика вищого порядку компенсуючого оператора в схемі дифузійної апроксимації. Міжнародна наукова конференція «Шості Боголюбовські читання» (26-30 серпня 2003 р., м.Чернівці),c.8.
 3. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Непрерывная процедурастохастической апроксимации без диффузионного возмущения. Internationalconference «Differential Equations and Related Topics» dedicated to Ivan G.Petrovskii XXI Joint Session of Petrovskii Seminar and Moscow Mathematical Society Moskow, May 16-22.P.45.
 4. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Неперервна процедура стохастичної апроксимації без дифузії в марковському середовищі. Десята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Київ, 2004. С.571.
 5. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Асимптотична нормальність процедури стохастичної апроксимації. Міжнародна конференція«Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики» присв’ячена 85-літтю ак.О. А. Самарського і 160-літтю НУ «Львівська політехніка», 13-16.09.2004р. С. 69.
 6. Білущак Г.І., Гошко Л.В. , Обшта А.Ф., Чабанюк Я.М.Неперервна процедура стохастичної апроксимації в марковському середовищі зі збуреннями. Интегральные уравнения и их применения. Тезисы докл. Международн.Конф. Одесса-2005, с.10.
 7. Galyna Bilushchak, Lubomyr Goshko, Yaroslav Chabanyuk Asymptotic Procedure Of Stochastic Approximation In Markov’s Space. ModernProblems And New Trends In Probability Theory, International Conference,Chernivtsi, Ukraine, June 19-26, 2005, Abstracts II, P.128.
 8. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Генератормарковського процесу для стохастичної процедури апроксимації. Міжнародна конф.присв. 60-річчю кафедри інтегр. і диф. рівнянь НУ ім.Т.Шевченка. Тези допов.6-9 червня 2005 р. Київ, с. 16.
 9. Білущак Г.І. Чабанюк Я.М., Гошко Л.В. Asymptotic procedurestochastic approximation in Markov’s space. Матер. Міжнародн. Наук.-практ.Конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології», Чернівці, «Рута», 2006, с.109-110.
 10. Білущак Г.І.,Чабанюк Я.М., Чернівчан В.Я. Асимптотика оператора стрибкової процедури з дифузійним збуренням. Internatuonal Conference, Problems Of Decision Marring Under Uncertainties. (PDMU-2007)Abstracts. Chernivtsi, Ukraine −2007. P.255-256.
 11. Білущак Г.І., Подун І.М., Чабанюк Я.М. InternationalConference, Problems Of Decision Marring Under Uncertainties. (PDMU-2007)Abstracts. Chernivtci, Ukraine −2007. P.255-256.
 12. Білущак Г.І., Пищ’єв С.В., Шевчук Х.В., Братичак М.М.Оптимізація процесу оксидаційної досульфуризації високо сірчистого вугілля.УглеХимический журнал.-2008.-№ 5-6 — С.82-88.
 13. Білущак Г.І., Подун І.М., Чабанюк Я.М. Стійкість стрибкової еволюції в марковському середовищі. Український математичний конгрес. Тези,Київ. 27-29 серпня, 2009.
 14. Pysh«yev S., Biluschak H., Gunka V. Optimization ofoxidation desulphurization of power-generating coal // Chemistry and chemicaltechnology. — 2012. — Vol. 6, № 1. — P. 105-111
 15. Пукман І.В., Білущак Г.І., Адамовський О.М. Еколого-економічні засади охорони та використання атмосферного повітря в Україні // Наук. вісник НЛТУ України. – вип. 24.7. – С. 127-133.
 16. Свитлык Г.В., Чнгрян Г.В., Гарбар М.О., Билущак Г.И. Острый инфаркт миокарда с элевацией сегмента 8Т: стратификация риска развития неблагоприятных событий в течении пяти лет // Медицинский вестник ЭРЕБУНИ. – Ереван.- 2013. – №4(56). -С. 42-50.
 17. Свитлык Г.В., Сало В.М., Бубняк М.Р., Чнгрян Г.В., Гарбар М.О., Билущак Г.И. Факторы риска развития коронарной болезни // Клиническая медицина. – Москва.- 2013. – №12.-С. 26-30.
 18. Федушко С.С., Білущак Г.І. Формування системи лінгво-комунікативних індикаторів соціально-демографічних характеристик web-учасників // Збірник наук праць "Управління розвитком складних систем" Київського національного університету будівництва і архітектури. – Київ, 2014. – Вип. 18, 2014. – С. 112-122.
 19. Bilushchak H.I., Pysh’ev S., Desulphurization and usage of medium-metamorphized blank coal. 1. Detrmination of the optimal conditions for oxidative desulphurization // Chemistry&Chemical Technology. —v8. №2. —2014. —С.225—234.
 20. Громовик Б.П., Прокип С.Е., Билущак Г.И. Изучение и оптимизация формулярного ассортимента опиоидных аналгетиков, используемых в паллиативной медицине //“Рецепт”.— Минск, 2014. — с.104-115.
 21. Solomia Fedushko, Halyna Biluschak, Yuriy Syerov Statistical Methods of Virtual Community Users Age Verification // International Journal of Mathematics and Computational Science. — 2015. — Vol. 1, No. 4. — pp. 174-182.
 22. Serhiy Pyshyev, Yuriy Grytsenko, Nazar Danyliv, Halyna Bilushak, Roksolana Pyshyeva Production of indene-coumarone resins as bitumen modifiers / // Petroleum & Coal- 57(4), 2015 , p. 303-314

Навчальні посібники:

 1. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Конспект Лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. 1-е,:Львів: В-во «Львівський ЦНТЕІ », 2002.-569с.(тир.-300)
 2. Білущак Г.І., Чабанюк Я.М. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум. Навчальний посібник для студентів втузів.2-е,:Львів: В-во «Край», 2002.-542с.(тир.-300).
 3. Білущак Г.І.,Чабанюк Я.М. Ватаманюк О.З., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Микитюк О.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К., Слюсарчук О.З. Теорія ймовірностей та математична статистика. Cерія "Дистанційне навчання«.- № 6.- В-во Національного університету «Львівська політехніка»,2003.-244с.(тир. 700 прим).
 4. Білущак Г.І.,Чабанюк Я.М. Ватаманюк О.З., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Микитюк О.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К., Слюсарчук О.З. «Математичний аналіз». Ч.І. Серія «Дистанційне навчання ». № 15.Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003.- 148 с.
 5. Білущак Г.І.,Чабанюк Я.М. Ватаманюк О.З., Вовк М.І.,Дрогомирецька Х.Т., Микитюк О.А., Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К., Слюсарчук О.З. «Математичний аналіз». Ч.ІІ. Серія «Дистанційне навчання ». № 15.Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. -Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003.- 152 с.
 6. Білущак Г.І., Когут І.В. Математико-статистичні методи в соціології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів,– Львів: ПП Сорока Т.Б. – 2016. – 112 с.
 7. Білущак Г.І. Математичні методи аналізу інформації (ч.1) [Електронний ресурс]: Електронний посібник для лабораторного практикуму забезпечення навчальної дисципліни „Математичні методи аналізу інформації” (ч.1) для студентів базового напрямку підготовки 6.030204 – “Міжнародна інформація”, реєстр. номер № Е41-143-135/2016 від 18.05.2016 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13819
 8. Білущак Г.І. Математичні методи аналізу інформації (ч.2) [Електронний ресурс]: Електронний посібник для лабораторного практикуму забезпечення навчальної дисципліни „Математичні методи аналізу інформації” (ч.2) для студентів базового напрямку підготовки 6.030204 – “Міжнародна інформація”, реєстр. номер № Е41-143-136/2016 від 18.05.2016 р. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13820

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: omp.imfn@gmail.com