Білобородченко Володимир Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білобородченко Володимир Іванович
Biloborodchenko.jpg
к.т.н.,доцент
Дата народження 27 листопада 1950 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1972 р.
Спеціальність «Зварювальне виробництво».
Галузь наукових інтересів прогнозування та забезпечення надійності зварних виробів на основі створення фізично-імовірносних моделей за результатами неруйнівного контролю якості та ефектами,що супроводжують процес формування зварного з’єднання.
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра зварювального виробництва,діагностики та відновлення металоконструкцій

Білобородченко Володимир Іванович — кандидат технічних наук, доцент кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 27 листопада 1950 року. У 1972 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Зварювальне виробництво».

Тема дисертації: Надійність зварних з’єднань високотемпературних термоперетворювачів[Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.02 / Білобородченко Володимир Іванович; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1998. — 163 л. — л. 148-162

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Зварювальні джерела живлення

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — прогнозування та забезпечення надійності зварних виробів на основі створення фізично-імовірносних моделей за результатами неруйнівного контролю якості та ефектами,що супроводжують процес формування зварного з’єднання.

Вибрані публікації

Має 55 публікацій, з них 32наукового та 14 навчально-методичного характеру; 9 авторських свідоцтв та патентів.

Основними з них є:

 1. Белобородченко В.И.,Куритник И.П., Большаков М.В. Современные технологии для изготовлениятермопар.// ТС-6. «Приборы и устройства для контроля и регулирования технологических процессов.» -М.: Информприбор, 1990.-N3;
 2. Білобородченко В.І.імовірнісна модель зміни початкового контактного опору при точковому зварюваннідеталей термоперетворювачів // Вісник Державного ун-ту «Львівська політехніка».Динаміка, міцність та проектування машин і приладів..- Львів: Держ. ун-т Львівська політехніка«.-1997.-N323.-С.З-8.;
 3. Білобородченко В.І.Керування якістю точкового мікрозварювання робочих контактів термозондів заплинними показниками процесу формування зварного з’єднання.// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів»- № 509, 2004, С.17-25.,
 4. Білобородченко В.І.,Білобородченко С.І. Контроль герметичності зварних паливних баків// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів»- Львів.-2006, № 556.-С.113-117.,
 5. Білобородченко В.І. Спеціалізованімашини (КМ) для точкового конденсаторного мікро зварювання //Вісник НУ«Львівська політехніка»: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів».— Львів: НУ «Львівська політехніка». — 2007. — № 588 — С. 3 — 7.,
 6. Білобородченко В.І. Термомеханічнівипробовування робочих контактів (спаїв) термоперетворювачів разовогозастосування //Вісник НУ «Львівська політехніка»: «Оптимізація виробничихпроцесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні».. — Львів: Вид. «Львівська політехніка». — 2007. — № 583 — С. 123 — 128.
 7. Інформаційна здатність магнітостатичних методівдіагностування напружено-деформованого стану (НДС) трубопроводів. Частина 1 /В. І. Білобородченко // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З.А. Стоцько. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 92-98. —(Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 679). -Бібліогр.: 6 назв.
 8. Прогнозування циклу енергетичної стабілізації квантронуімпульсних лазерів з віль­ною генерацією випромінювання / В. І.Білобородченко // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : [зб.наук. пр.] / відп. ред. І. В. Кузьо. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2010. — С. 5-11. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №678). — Бібліогр.: 5 назв.
 9. Електрично керовані (тиристорні) трансформатори дляручного дугового зварювання (ММА) з розширеними експлуатаційними властивостями/ В. І. Білобородченко // Динаміка, міцність та проектування машин і приладів :[зб. наук. пр.] / відп. ред. І. В. Кузьо. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 7-11. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №641). — Бібліогр.: 8 назв.
 10. Оптимізація режимів лазерного мікрозварювання пакетних струмопроводів з алюмінію / В. І. Білобородченко // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : [зб.наук. пр.] / відп. ред. З. А. Стоцько. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»,2009. — С. 63-69. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 642). —Бібліогр.: 3 назви.

Контакти

вул. Ст. Бандери 8, 79013, Львів; 16-й корпус, кімната 2,9

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-18

E-mail: zvdv@ukr.net

моб. 096 106 24 37