Білик Олена Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білик Олена Іванівна
Biluk.jpg
к.ек.н., доцент
Дата народження 14 червня 1980 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка».
Дата закінчення 2002р.
Спеціальність Фінанси
Галузь наукових інтересів недержавне пенсійне забезпечення, страхування.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Поточне місце роботи кафедра фінансів (ІППТ), Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Білик Олена Іванівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів (ІППТ), Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилася 14 червня 1980 року у м. Львові .

Освіта

У 2002 році з відзнакою закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю "Фінанси".

У 2002 році проходила стажування в Львівському банківському інституті, у 2006 році в Київському національному економічному університеті ім.В. Гетьмана, а у 2012 році стажування у ТзОВ «Страховий брокер «Експерт»

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток недержавних пенсійнихфондів в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Білик Олена Іванівна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2012. — 222, [43] арк. : рис.,табл.»

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет «Львівська політехніка».

У 2013 році — присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління на тему «Розвиток системи публічного управління соціальними ризиками в умовах цифрових трансформацій» у спеціалізованій вченій раді Д 38.053.03 у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили та отримала науковий ступінь доктора наук з державного управління.

Професійна діяльність:

2003—2014 рр. — Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • страховий менеджмент;
 • ризик-менеджмент;
 • бюджетний менеджмент;
 • державне і приватне страхування;
 • фінанси, гроші та кредит.

Наукові зацікавлення

Недержавне пенсійне забезпечення, страхування, публічне управління соціальними ризиками.


Вибрані публікації

Статті у фахових видання:

 1. Білик О.І. Інформаційне забезпечення процесу трансформації ресурсів недержавних пенсійних фондів в інвестиції регіону /О.І. Білик, І.М Гринчишин// Фаховий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки», 2013.-№11 – С.189-198 (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS). (Особистий внесок автора: розроблення та обгрунтування принципів інформаційного забезпечення функціонування НПФ).
 2. Bilyk О. Strategy for improving the quality of life in countries with economies in transition /Viktoriia V. Chernyahivska, Olena I. Bilyk, Anastasiia O. Charkina, Illya Zhayvoronok And Iryna V. Farynovych// International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 4, April 2020, pp. 523-531 (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse SCOPUS). (Особистий внесок автора: обгрунтування оптимізації якості життя Чеської Республіки).
 3. Bilyk O. Management of corporate social activity in the organization / Mariia Dykha, Yuliia Cheban, Olena Bilyk, Zinoviy Siryk, Olena Khytra, Alla Dudnyk // International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 5, May 2020, pp. 97-107 (Міжнародна представленість та індексація журналу: SciVerse SCOPUS). (Особистий внесок автора:обгрунтування місця соціальної відповідальності ).
 4. Білик О.І. Механізми регулювання та інструменти оцінювання соціальних ризиків: монографія / О.І. Білик. – Львів : «Растр -7», 2020 – 396 с
 5. Білик О. І. Роль державного управління в забезпечення розвитку соціального капіталу / О.І. Білик // Публічне управління та митне адміністрування. – 2020. – № 3 (26). – С. 28–32. 0,27 ум.д.ар.
 6. Білик О. І. Вплив пандемії на трансформацію соціального ризику/ О.І. Білик // Право та державне управління. – 2020. – № 3. – С. 162–167. 0,27 ум.д.ар
 7. Білик О. І. Побудова системи оцінення рівня соціального забезпечення населення / О. І. Білик. // Публічне управління та митне адміністрування. – 2020. – №4. – С. 21–25.
 8. Білик О.І. Вплив пандемії на зміну системи управління соціальними ризиками/ О.І. Білик//Економіка, управління та адміністрування. – 2020. - №4(94). – С.117-122.
 9. Білик О.І. Обґрунтування шляхів подолання корупції у сфері охорони здоров’я/О.І. Білик, А.В. Новікова// Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 10 . (Особистий внесок автора:ретроспективне дослідження походження корупції, як однієї з причин виникнення соціального ризику).
 10. Білик О.І. Публічне управління професійним розвитком державних службовців в країнах ЄС/О.І. Білик, М.К.Хім/ Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 12 (Особистий внесок автора:аналізування соціальних чинників впливу на професійний розвиток державних службовців).


Тези доповідей:

 1. Білик О.І. Напрямки розвитку соціалізації бізнесу/ О.І. Білик, О.Л. Перхач// Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 7 листопада 2018 р.). – 2018. – C. 39–40. ( Особистий внесок автора: визначення суті соціального бізнесу та обґрунтовано напрямки його розвитку)
 2. Білик О.І. Стратегія управління соціальними ризиками: світовий досвід / О.І. Білик, О. І. Савчин// Сучасний рух науки : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 7–8 лютого 2019 р.). – 2019. – C. 42–45. (Особистий внесок автора: згруповано стратегії управління соціальними ризиками ).
 3. Білик О.І. Мінімізація ризиків у страхуванні завдяки використанню цифрових технологій /О.І. Білик, М.М. Якимець// Стратегії інноваційного розвитку економіки: проблеми, перспективи, ефективність: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 31 травня 2019 року. – 2019. – C. 96–100. (Особистий внесок автора: розвинено роль цифровізації економіки в системі мінімізації ризиків)
 4. Білик О.І. Проблеми і шляхи удосконалення бюджетного забезпечення соціального захисту населення / О.І. Білик, К.Є Єршова// Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Львів, 28 листопада 2018 р. ) Ч. 2. – 2018. – C. 163–167. (Особистий внесок автора: визначено напрямки удосконалення бюджетного фінансування соціального захисту).
 5. Білик О.І. Перспективи подолання гендерних розривів/ О.І. Білик, В.Я. Карковська, М.К. Хім.// Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали XVIІІ Міжнародного наукового семінару (Київ, озеро Світязь, 1‒5 липня 2019 р.). 2019. – C. 66–68. (Особистий внесок автора: визначено суті та обсяги гендерних розривів).

Нагороди

 • Листопад 2015 р. – лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам (диплом);
 • Травень 2015 року. – переможець конкурсу «Найкращий науковець року» за результатами 2014р. (диплом).


Контакти

Вул. Ст. Бандери, 28-а, м. Львів, 79013, V навч. корпус, ауд. 2б Тел. (032) 258-26-30 Е-мейл: Olena.i.bilyk@lpnu.ua