Біленька Ольга Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Біленьк Ольга Богданівна
RTEmagicC bilenka 01.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 4 березня 1972 року
Alma mater Львівський державний університет ім.Ів.Франка
Дата закінчення 1994 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів дослідження процесів росту та властивостей шаруватих кристалів дийодиду свинцю.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Довгий Ярослав Остапович, Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2000 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра фізики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Біленька Ольга Богданівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народилась 4 березня1972 року.

У 1994 р. закінчила Львівський державний університет ім І.Франка, фізичний факультет.


У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Спектроскопія радіаційно-стійких нелінійно-оптичних кристалів».

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук , професор Довгий Ярослав Остапович, Львівський державний університет імені Івана Франка

З 2009 року — старший викладач кафедри.

З 2013 року — доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук [Національний університет «Львівська політехніка» |Національного університету «Львівська політехніка»]] . .

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень - спектроскопія твердого тіла.

Основні публікації

Авторка і співавторка понад 23 наукових праць та методичних розробок, учасниця 10 наукових конференцій.

Серед них:

  1. Збірник задач з фізики : навч.посіб. / А. М. Андрейко, І. В. Бандрівчак, С. Р. Баран, О. Б. Біленька, Б. І.Гасій, Ф. М. Гончар, Р. І. Гущак, О. М. Горіна, С. П. Дубельт, О. С. Захар’яш, Г. А. Ільчук, О. В. Коломієць, І. М. Кравчук, В. І. Лобойко, І. Є.Лопатинський, М. Ф. Омелян, О. В. Рибак, М. М. Романюк, М. М. Рудка, М. В. Токарівський, В. О. Українець, Н. А. Українець, О. В. Франів, В. І. Чигінь, В.І. Чіх, Р. Я. Юречко, С. І. Ющук, С. О. Юр’єв ; за ред. І. С. Лопатинського, А.М. Андрейка ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». −2-ге вид., доповн. і переробл. -Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — 320 с. -Бібліогр.: с. 316(4 назви).
  2. Дослідження зміни електропровідності води при електрохімічній активації / І. М. Бордун, В. В. Пташник, О. Б. Біленька, О. В. Рибак // Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, присвячена 165-річчю Національного університету «Львівська політехніка» : тези доп., Львів, 12-13 листоп. 2009 р. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — C. 93. — Бібліогр.: 1 назва.
  3. Біленька О.Б. Температурна залежність спектра дифузного відбивання GaP в області крайового поглинання // Вісник Львів. ун-ту. Сер.фіз.,вип. 28 «Теоретична та експериментальна фізика». — Львів: Світ. — 1996. — С. 54-57.
  4. Біленька О.Б. Лазерна стійкість кристалів боратів // Вісник Львів.ун-ту. Сер. фіз., вип. 31 «Фізика і хімія матеріалів електронної
  5. техніки». — Львів. — 1998. — С. 3-5.
  6. Біленька О.Б., Маньковська І.Г., Мороз І.Є. Параметри хімічних зв’язків та нелінійні сприйнятливості ацентричних кристалів. Правило Довгого-Кітика // Український фізичний журнал. — 1997. — Т.42, № 5. —С.557-560.
  7. Китык И.В., Биленькая О.Б. Изменение оптических постоянных полупроводникового кристалла GaP в условиях мощного лазерного воздействия //Ж.прикл.спектроскопии. — 1993 — Т.59, № 3-4. — С. 364-367.
  8. Біленька О.Б. Природна оптична активність монокристалів ортованадата кальція Ca3(VO4)2 // Вісник Львів.ун-ту. Сер.фіз. — Львів: Світ. —1995. — № 27. — С.62-64.
  9. Біленька О.Б. Кристалічна будова та деякі нелінійно-оптичні параметри монокристала Ca3(VO4)2 // Вісник Львів. ун-ту. Сер.фіз. — Львів:Світ. — 1996. — № 28. — С.54-57.
  10. Bilen’ka O.B., Dovhyj Ya.O. The girotropy and circulardichroism of monocrystalline calcium orthovanadate. Abstr. XXII Internat.School and III Polish — Ukrainian Meeting of Ferroelectrics Physics. Wroclaw,Poznań, Kudowa Zdrj. Poland, 16 — 20.09.1996. — P. 71.

Контакти

(головний корпус, кімната № 137,

тел.258-27-66)