Бучкевич Ірина Романівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бучкевич Ірина Романівна
Buchkevych I 2018.jpg
старший викладач кафедри
Alma mater Національний університет "Львівська політехніка"
Спеціальність Технологія фармацевтичних препаратів
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Дата присвоєння н.с. 2010
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Наукові інтереси:

 • Синтез і розробка методів одержання S-,N-,О-вмісних гетероциклічних сполук на основі 1,4-нафтохінону, встановлення залежності «структура-дія» для синтезованих сполук.

Освіта:

У 2010р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Синтез та властивості 6,7-заміщених-1,4-нафтохінонів та одержання нових S-,N-,О-гетероциклічних сполук на їх основі» за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія

У 2006-2009рр. – аспірантура Національного університету «Львівська політехніка»;

У 2005-2006рр. – магістратура Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів»;

У 2001-2005рр. – бакалаврат Національного університету «Львівська політехніка», напрям «Фармація».

Професійна діяльність:

 • січень 2010 – лютий 2012 – молодший науковий співробітник
 • вересень 2010 –дотепер – асистент

Наукові відзнаки:

 • Лауреат Премії Львівської міської Ради та Львівської обласної Адміністрації талановитим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2011).

Наукові досягнення:

Була виконавцем гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, який реалізовувався у Національному університеті «Львівська політехніка»(2010).

Навчально-методична робота:

Співавтор та автор 5 навчально-методичних розробок, в тому числі: 4 методичних вказівок та 1 підручника з грифом МОН України.

 1. Підручник «Технологічне обладнання біотехнологічної і фармацевтичної промисловості» з грифом НМР НУ «Львівська політехніка», Стасевич М.В. Милянич., А.О. Стрельников Л.С. Крутських Т.В, Бучкевич І.Р., Зайцев О.І., Гузьова І.О., Стрілець О.П., Гладух Є.В., Новіков В.П. Видавництво «Новий Світ-2000». - Львів, 2018. – 410 с.

Лекційні курси:

 1. Комп’ютерні технології в біотехнології

Наукові публікації:

 • Творчий доробок складає понад 20 наукових робіт, в тому числі 8 статей, з яких 2 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 2 патенти України (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36124695600).

Список вибраних наукових праць:

 1. Synthesis, computational and antimicrobial studies of new 1,4-naphthoquinone aminothiazole derivatives / Buchkevych I., Stasevych M., Chervetsova V., Musyanovych R, Novikov, V., Poroikov V, Gloriozova T., Filimonov D., Ponomarenko M // Chemine Technologija.- N2.- 2012. - P. 62-69
 2. Amino acid derivatives of 6,7-N-substituted 1,4-naphthoquinone and investigation of their influence on embryo morphology of loach during embryogenesis / I. Buchkevych, O. Yaremkevych, O. Figurka, O. Stanko, M. Stasevych, R. Musyanovych,V. Novikov // Ukrainica Bioorganica Acta.- 2010.- Vol.8(N1).- P. 34-41.
 3. «Тиокарбонильные гетероциклы замещенного 1,4-нафтохинона» Бучкевич И.Р., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Лубенец В.И., Новиков В.П. "Химия гетероциклических соединений", №1, 2010
 4. S- and N,S-containing heterocycles based on sulfenyl chlorides of substituted 1,4-naphthoquinone / Buchkevych, I.R., Stasevych, M.V., Musyanovych, R.Ya., Lubenets, V.I., Novikov, V.P. // Chemistry of Heterocyclic Compounds.- 2010.
 5. «Синтез нових азотовмісних похідних 2,3,6-трихлор-1,4-нафтохінону» Бучкевич І.Р., Платонов М.О., Стасевич М.В., Лубенець В.І., Мусянович Р.Я. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Хімія, технологія речовин та їх застосування. - № 644. - 2009 р. – С. 111-114.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 232

Номер телефону: +38 (032)258-22-09