Бугрій Наталія Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бугрій Наталія Володимирівна
Buhrij.jpg
к.ф-м.н.
Дата народження 22 березня 1977 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів дослідження асимптотики розв’язку рівняння марковського відновлення
Кваліфікаційний рівень математик, викладач математики.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук, професор Єлейко Ярослав Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Бугрій Наталія Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики,Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 22 березня 1977 року.

1999 р. — закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «математика».

2008 — кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05. Тема дисертації: Властивості розв’язків рівнянь марковського відновлення [Текст] : дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Бугрій Наталія Володимирівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2007. — 129 арк. — арк. 118-129

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Єлейко Ярослав Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка.

2010 — старший викладач кафедри вищої математики.

2015 — доцент кафедри вищої математики.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

Наукові інтереси

Дослідження асимптотики розв’язку рівняння марковського відновлення.

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Бугрій Н.В., Єлейко Я.І. Деякі стохастичні моделі виконання технологічних процесів в агропромисловому комплексі . Наук. практ. конференція «Актуальні проблеми менеджменту в умовах реформування» (Львів, 1999). — УДКДР.06.75 ДНТІ.28.01.
 • Бугрій Н.В., Остапук Г.І., Чухрай В.Є. Новочасні підстави машиноремонтних втручань у господарствах . Вісник Львівського державного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. — 2000. — N 4. — C. 208-216.
 • Бугрій Н.В., Деякі проблеми асимптотики розв’язку рівняння відновлення . Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. — 2000. — Вип. 56. — С. 28-32.
 • Бугрій Н.В., Єлейко Я.І. Асимптотика перетворення Лапласа розподілу, який має правильно змінний хвіст з показником —1 . Мат. мет. тафіз.-мех. поля — 2001. — Т. 44, N 2. — С. 30-33.
 • Бугрій Н.В. Асимптотика перетворення Лапласа функціївідновлення, побудованої за напівмарковською матрицею . Укр. мат. Конгрес.(Київ, 2001) — Теорія ймовірностей та математична статистика. Тези доп. — К. —2001. — С. 4-5.
 • Бугрій Н.В. Граничний розподіл функціонала від напівмарковського процесу . Дев’ята Міжнародна наук. конф. імені академіка М.Кравчука (16-19 травня 2002р., Київ): Матеріали конф. — К., 2002. — С. 409.
 • Buhrij N. Existence of limit distribution for functional ofsemi-Markov process . Intern. кonf. «Functional analysis and its applications»Dedicated to the 110 anniv. of S. Banach (Lviv, May 28-31, 2002): Book ofabstracts. — Lviv. — 2002. — P. 46-47.
 • Бугрій Н.В., Єлейко Я.І., Жерновий Ю.В. Граничні розподіли часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь . Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інформ. —2004. — Вип. 9. — С. 63-73.
 • Buhrij N. Investigation of an asymptotic of the renewalmatrix . International conf. «Modern problems and new trends in probabilitytheory» (Chernivtsi, June 19-26, 2005): Book of abstracts. — Vol. I. —Chernivtsi. — 2005. — P. 36.
 • Бугрій Н.В. Дослідження асимптотики розв’язку рівняння марковського відновлення . Математичний вісник НТШ — 2005. — Т. 2. — С. 17–25.
 • Buhrij N. Investigation of the asymptotics of a renewalmatrix . Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Vol. 12 (28), N 1-2. — P.33-37.
 • Бугрій Н.В., Єлейко Я.І. Існування граничних розподілів длясім’ї функціоналів від напівмарковських процесів . Математичний вісник НТШ. —Т. 3. — 2006. — С. 25-37.
 • Buhrij N. Limit distribution for semi-Markov process in thescheme of series . International conference «Skorokhod space 50 years on»(Kyiv, June 17-23, 2007): Book of abstracts. — Part II. — Kyiv 2007. — P. 77.
 • Бугрій Н.В. Поведінка розв’язку рівняння марковського відновлення на нескінченності . Сьома відкрита наук. конф.професорсько-викладацького складу інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 13-14 листопада, 2008 р.): Тези доп. — Л. — 2008. — С. — 14.
 • Buhrij N., Yeleiko Ya. About limit distributions for some functionals . Intern. conf. on mathematics and mechanics devoted to the 50-th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan:Book of abstracts. — Baku. — 2009. — P. 81- 82.
 • Buhrij N.,Yeleyko Ya. Existence conditions of limit distributions for functional family . Intern. conf. «Stochastic analysis andrandom dynamics» (Lviv, June 14-20, 2009): Book of abstracts. — Lviv. — 2009. —P. 39.
 • Buhrij N. Асимптотика перетворення Лапласа функції відновлення . Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту. — 2009. — Т. 14, N 2. —С.149-153.
 • Buhrij N.V., Yeleyko Y.I., Aliev S.A. About limitdistributions for some functionals . Applied and Computational Mathematics. —Vol. 9, № 1 — 2010. — P. 138- 145.
 • Buhrij N.V., Yeleyko Ya.I. Some limit theorem for semi-Markov process . Intern. conf. «Modern stochastics: theory and applications II» (Kyiv, September 7-11, 2010): Book of abstracts. — Kyiv. —2010. — P. 51
 • Aliyev Soltan A., Yeleyko Yaroslav I., Buhrii Natalya V. Asymptotical properties of the renewal matrix for some class of infinite-dimensional renewal equations // Transactions of NAS of Azerbaijan. – 2013. – vol. XXXIII, No 4. – P. 3-18.
 • Buhrii O.M., Buhrii N.V. On solvability of initial-boundary value problem for system of high order equations with variable exponents of nonlinearity // International conference on differential equations dedicated to the 110-th anniversary of Ya.B. Lopatynsky, 20-24 September, 2016: book of abstracts/Ivan Franko National University of Lviv, 2016.- P. 31.
 • Buhrii N. Perturbed moments of earnings per share in a random environment // World Scientific News. – 2017. – Vol.72. – P. 488–497.
 • Buhrii N., Buhrii O. Integro-differential systems with variable exponents of nonlinearity // Open Mathematics. – 2017. – Vol.15, № 1. – P. 859–883.
 • Buhrii O., Buhrii N. On initial-boundary value problem for nonlinear integro-differential equations with variable exponents of nonlinearity // New Trends in Mathematical Sciences. – 2017. – Vol.5. – P. 128–153.
 • Buhrii N., Yeleyko Y. I. The convergence rate of the third and the fourth moments // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 16. – С. 72–80.
 • Buhrii Oleg, Buhrii Nataliya, Kholyavka Oksana. On caratheodory-lasalle’s theorems for systems of ordinary differential equations and their application // Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика. – 2020. – Вип. 27. – С. 9–17.
 • Buhrii Oleg, Buhrii Nataliya. Doubly nonlinear elliptic-parabolic variational inequalities with variable exponents of nonlinearities // Advances in Nonlinear Variational Inequalities. – 2020. – Vol. 22, iss. 2. – P. 1–22.

Навчальні посібники:Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 219

тел./факс: 258-25-40