Бочкарьов Олексій Юрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бочкарьов Олексій Юрійович
BotchkaryovO.jpg
к.т.н., доцент кафедри
Дата народження 22 липня 1975 року
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1998 р.
Спеціальність «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі»
Галузь наукових інтересів автономні децентралізовані вимірювально-обчислювальні системи, теорія колективної поведінки інтелектуальних систем, багатоагентні системи (multiagent systems),самоорганізація
Кваліфікаційний рівень магістр-системотехнік
Науковий ступінь к.т.н.
Науковий керівник к.т.н., доцент, Голембо Вадим Адольфович, доцент кафедра електронних обчислювальних машин, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2019 р.
Поточне місце роботи кафедра електронних обчислювальних машин, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».
Сторінка на lp.edu.ua [Персональна сторінка]

Бочкарьов Олексій Юрійович — к.т.н., доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 22 липня 1975 року у м. Львові.

Освіта

 • 1996 - Державний університет «Львівська політехніка», бакалавр, спеціальність “Комп’ютерна інженерія”, диплом з відзнакою
 • 1998 - Державний університет «Львівська політехніка», магістр-системотехнік, спеціальність “Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі”, диплом з відзнакою
 • 1998-2001 - Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура з відривом від виробництва, спеціальність 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі»
 • 2019 - кандидатська дисертація: Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.13.05 / Бочкарьов Олексій Юрійович; Національний ун-т «Львівська політехніка». - Л., 2019. - 219 с., спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти. Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент, Голембо Вадим Адольфович, доцент кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

 • 1995-1998 - молодший науковий співробітник (Львівська політехніка, НДЛ-17);
 • 1998-2006 - науковий співробітник (Львівська політехніка, НДЛ-17);
 • 2015-2017 - науковий співробітник (Львівська політехніка, НДЛ-17);
 • 1998-2001 - асистент (штатний сумісник) кафедри ЕОМ;
 • 2001-2003 - асистент кафедри ЕОМ;
 • 2003-2020 - старший викладач кафедри ЕОМ;
 • 2020 - по даний час - доцент кафедри ЕОМ.

Педагогічна діяльність

Навчальні курси, які викладає:

 • Мережні операційні системи,
 • Теорія інтелектуальних систем,
 • Організація обчислювальних процесів в паралельних системах,
 • Технології машинного навчання в кіберфізичних системах,
 • Напрямки досліджень і розвитку системного програмування.

Навчальні курси, які викладав:

 • Організація функціонування комп’ютерів (2000, англ. мовою),
 • Системи штучного інтелекту (2004, англ. мовою),
 • Теорія колективної поведінки інтелектуальних систем (2002-2008),
 • Організація функціонування паралельних комп’ютерних систем (2002-2009),
 • Технології проектування програмних систем (2008),
 • Адміністрування корпоративних інформаційних систем (2006-2008),
 • Тестування програмних засобів (2009),
 • Технології паралельного програмування (2010-2013).

Навчально-методична робота

 • Співавтор освітньо-професійних програм, освітньо-наукових програм та навчальних планів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”, спеціалізацій 123.1 “Комп’ютерні системи та мережі”, 123.2 “Системне програмування”, 123.4 “Кіберфізичні системи”.
 • Автор навчально-методичних комплексів з предметів: Мережні операційні системи, Теорія інтелектуальних систем, Організація обчислювальних процесів в паралельних системах, Технології машинного навчання в кіберфізичних системах.
 • Автор методичних вказівок до лабораторних робіт з предметів: Проектування мовно та об’єктно-орієнтованих комп’ютерів, Проектування віртуальних машин, Паралельні комп’ютерні системи, Теорія колективної поведінки інтелектуальних систем, Теорія інтелектуальних систем, Тестування програмних засобів, Організація обчислювальних процесів в паралельних системах, Організація функціонування паралельних комп’ютерних систем, Технології паралельного програмування, Мережні операційні системи, Технології машинного навчання в кіберфізичних системах.
 • Автор методичних вказівок до курсових робіт з предметів: Системне програмування, Організація обчислювальних процесів в паралельних системах.

Наукова діяльність

Основний напрямок наукових досліджень Інтелектуальні технології збору даних у автономних розподілених системах на основі принципів самоорганізації та концепції структурної адаптації.

Наукові інтереси Автономні інтелектуальні системи, навчання з підкріпленням (reinforcement learning), інтелектуальні технології збору даних, децентралізоване управління, багатоагентні системи (multi-agent systems), самоорганізація.

Участь у науково-дослідних проектах

 • 1994-1995 - Дослідження методів створення вимірювально-обчислювальних мереж для отримання, обробки та використання гідрофізичної, гідрометеорологічної та екологічної інформації з метою вивчення та освоєння навколишнього середовища в інтересах науки та народного господарства України (ДБ/СО.94).
 • 1996-1997 - Дослідження шляхів побудови мереж з підвищеними метрологічними, технологічними і експлуатаційними параметрами для вивчення поведінки об’єктів оточуючого середовища та здійснення екологічного, гідрофізичного і метеорологічного моніторингу на теренах України (ДБ/Шельф).
 • 1998-1999 - Створення мереж для вивчення багатофакторних і багатофункціональних впливів на природні та штучні об’єкти оточуючого середовища (ДБ/НДКІ.ОІ) (номер державної реєстрації 0198U002384).
 • 2000-2001 - Розробка нових принципів побудови вимірювально-обчислювальних мереж з елементами самоорганізації для екологічного моніторингу (ДБ17.ЕС) (номер державної реєстрації 0100U000530).
 • 2002-2003 - Інтелектуальні реконфігуровані нарощувані вимірювально-обчислювальні мережі екологічного моніторингу: принципи структурної самоорганізації та функціонування (ДБ/17.Мель) (номер державної реєстрації 0102U001163).
 • 2004-2006 - Конфігуровані вимірювально-обчислювальні мережі інтелектуальних автономних агентів для вирішення задач моніторингу навколишнього середовища (ДБ/АВАГ) (номер державної реєстрації 0104U002284).
 • 2015-2017 - Інтеграція методів і засобів вимірювання, автоматизації, опрацювання та захисту інформації в базисі кібер-фізичних систем (номер державної реєстрації 0115U000446).

Відзнаки та нагороди

 • 2013 - Диплом Національного університету «Львівська політехніка»
 • 2020 - Грамота Національного університету «Львівська політехніка»

Публікації

Вибрані публікації

Всього більше 90 наукових публікацій, в тому числі: 1 монографія, 44 наукові статті, 54 доповіді та тез доповідей у матеріалах наукових конференцій та семінарів.

 1. Кіберфізичні системи: технології збору даних / О.Ю. Бочкарьов, В.А. Голембо, Я.С. Парамуд, В.О. Яцук. За ред. А.О. Мельника, Львів: “Магнолія 2006”, 2019. - 176 с.
 2. Golembo V.A., Botchkaryov A.U. Approaches to design the multifunctional sensor system for determination of water environment parameters // Sensors and Actuators (A-Physical), N 76, 1999. - pp.305-309
 3. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Система розподілених контактних вимірювань на основі автономних мобільних інтелектуальних агентів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі", 2001, № 437. – С.14-20
 4. Мельник А.О., Голембо В.А., Бочкарьов О.Ю. Нові принципи побудови вимірювально-обчислювальних мереж на основі інтелектуальних агентів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”, 2003, № 492. – С.100-107
 5. Бочкарьов О.Ю. Колективна поведінка мобільних інтелектуальних агентів в задачах автономних розподілених досліджень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі", № 546, 2005. – С.12-17
 6. Бочкарьов О.Ю. Структурна адаптація автономних розподілених вимірювально-обчислювальних систем // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі», № 688, 2010. - C.16-22
 7. Бочкарьов О.Ю. Проблема організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі», № 745, 2012. - C.20-26
 8. Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А. Використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кібер-фізичних системах // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі», №830, 2015. - C.-7-11.
 9. Botchkaryov A. Context-Aware Task Sequence Planning for Autonomous Intelligent Systems // Advances in Cyber-Physical Systems, Lviv, Volume 3, Number 2, 2018. – pp. 60-66
 10. Botchkaryov A., Distributed adaptation of the functional integration structure of a multi-agent system in a dual-tasking environment // Advances in Cyber-Physical Systems, Lviv, Volume 4, Number 2, 2019. - pp.65-74


Контакти

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус, кім. 503.

Tел.: (032) 258-21-96

E-mail: alb(at)polynet.lviv.ua

Персональна сторінка

Кафедра електронних обчислювальних машин