Болібрух Лілія Дмитрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Болібрух Лілія Дмитрівна
Bolibruh.jpg
доцент кафедри
Науковий ступінь к. х. н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Наукові інтереси:

 • Синтез і біологічна активність конденсованих і неконденсованих гетеро-циклічних похідних хіноїдних сполук

Професійна діяльність:

 • 1987-1990 рр. – стажист-дослідник
 • 1990-1993 рр. – аспірант
 • 1993-1996 рр. – науковий співробітник
 • з 1996 р. - дотепер — доцент кафедри.

Лекційні курси:

 1. для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація» - «Фармакологія» , «Фармацевтична хімія» ч. 1, ч. 2;
 2. для студентів базового напряму 6.051401 «Біотехнологія» - «Фармацевтична хімія»;
 3. для студентів спеціальності 8.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів» - «Контроль якості лікарських засобів».

Наукові публікації:

 • Творчий доробок складає 108 наукових праць:
 1. Статті — 40
 2. Тези доповідей — 38
 3. Методичні розробки — 30

Список вибраних наукових праць:

 • Навчально-методична література:
 1. Біологічна хімія / Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, В.П. Новіков: Підручник. – Львів: Видавництво НУ ЛП, 2009 – 324 с.
 2. Болібрух Л.Д. Конспект лекцій з курсу «Фармакологія» для студентів базового напрямку 120201 «Фармація» ІХХТ // Видавництво НУ ЛП, Львів. – 2010. – 191 с.
 3. Основи фармакології. Підручник / Л.Д. Болібрух, А.М.Кричковська, Н.Г. Марінцова, І.І. Губицька, Л.Р. Журахівська, М.В.Стасевич, В.П.Новіков // Львів: «Тріада плюс», 2010. – 238 с .
 4. Аналітична хімія. Підручник з грифом МОН України. / Н.К. Федущак, Ю.І. Бідниченко, С.Ю. Крамаренко, В.О. Калібабчук, С.М. Гождзінський, Г.М. Зайцева, Л.Д. Болібрух, С.В. Половкович, В.П. Новіков // Вінниця: Нова книга, 2012. – 640 с.
 5. Фармацевтична хімія. Програма, методичні поради та контрольні завдання для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація» / Л.Д. Болібрух, І.І. Губицька, Н.Г. Марінцова, В.П.Новіков // В-во кафедри ТБСФБ НУ ЛП. – Львів. – 2010. - 30 с.
 6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технологія препаратів з природної сировини», частина 1 для студентів базового напряму «Фармація» / І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, Н.Є. Стадницька, І.Р. Бучкевич, В.П.Новіков // В-во кафедри ТБСФБ НУ ЛП. – 2010. - 24 с.
 7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технологія препаратів з природної сировини», частина 2 для студентів базового напряму «Фармація» / І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, Н.Є. Стадницька, І.Р. Бучкевич, В.П.Новіков // В-во кафедри ТБСФБ НУ ЛП. – 2010. - 20 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Фармацевтична хімія» для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація» / Л.Д. Болібрух, І.І. Губицька, Л.Р. Журахівська, О.Б. Миколів, В.П.Новіков // В-во кафедри ТБСФБ НУ ЛП, Львів. – 2011. - 52 с.
 9. Словник термінів та основних визначень з курсу «Фармацевтичне товарознавство» для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація» / Л.Р. Журахівська, Н.Г. Марінцова, А.М. Кричковська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, М.С. Курка, О.Б. Миколів, В.П.Новіков // В-во кафедри ТБСФБ НУ ЛП. – Львів. – 2012. - 39 с.
 10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фармакогнозії для студентів базового напряму «Фармація» / І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, Н.Є. Стадницька, В.П.Новіков // В-во кафедри ТБСФБ НУ ЛП. – 2013. - 20 с.
 11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методи органічного синтезу» для студентів базового напряму 6.120201 «Фармація» та базового напряму 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання / Л.Р. Журахівська, Н.Г. Марінцова, Л.Д. Болібрух, І.І. Губицька, С.В. Василюк, В.П.Новіков // В-во кафедри ТБСФБ НУ ЛП. – 2016. - 73 с.
 12. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологічна хімія та молекулярна біологія» для студентів базових напрямків 226 «Фармація», 162 «Біотехнології та біоінженерія» / В.П.Новіков, Н.Г. Марінцова, Л.Р. Журахівська, І.І. Губицька, Л.Д. Болібрух, В.Г. Червецова // В-во кафедри ТБСФБ НУ ЛП. – 2016. - 73 с.
 • Наукові статті:
 1. Кричковська А.М., Болібрух Л.Д., Червецова В.Г., Стасевич М.В., Губицька І.І., Новіков В.П. Інноваційні та альтернативні методи навчання у вищій школі. // Наук. Вісник Львівського націон. у-ту ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З.Гжицького» - м. Львів. – 2010. – Том 12, № 2(44) Частина 5. – С. 197-201.
 2. Тарас Т.Н., Лучкевич Є.Р., Сабадах О.П., Болібрух Л.Д., Губицька І.І. Синтез триазенів на основі похідних 9,10-антрахінону // Вісник НУ „Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів. - 2010. - № 667. – С.144-146.
 3. Стасевич М.В., Кричковська А.М., Громовик Б.П., Баранович Д.Б., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. Удосконалення підготовки фахівців для фармацевтичних і біотехнологічних виробництв. // Науковий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» - В-во: НФаУ, ПП «Фармітек». – Харків. – 2011. – № 3 (17). – С.80-82.
 4. Кричковська А.М., Стасевич М.В., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Хоменко І.М., Новіков В.П. Аналіз перспектив запровадження в Україні податку на додану вартість на лікарські засоби. // Науковий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» -В-во: НФаУ, ПП «Фармітек». – Харків. – 2011. – № 3 (17). – С.33-38.
 5. Тарас Т.М., Лучкевич Є.Р., Сабадах О.П., Болібрух Л.Д., Губицька І.І. Реакції N-азосполучення антрахінон-діазоній катіона // Вісник НУ „Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів. - 2011. - № 700. – С.104-107.
 6. Думанська Ю., Щекун І., Шах Ю., Кудрінецька А., Сингаєвський В., Литвин Б., Кархут А., Половкович С., Губицька І., Болібрух Л. Реакція Дільса-Альдера у синтезі нових гетероциклічних похідних 1,4-хіноїдних сполук // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2012. - № 726. - С. 123-130.
 7. Сабадах О.П., Лучкевич Є.Р., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д., Губицька І.І. Поведінка антрахінон-діазоній катіону в реакціях n-азосполучення. // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2012. - № 726. - С. 134-137.
 8. Марінцова Н.Г., Кричковська А.М., Стасевич М.В., Губицька І.І., Журахівська Л.Р., Болібрух Л.Д., Курка М.С., Половкович С.В., Новіков В.П. Особливості викладання біологічної хімії для підготовки фахівців фармацевтичних і біотехнологічних виробництв // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. - №2. – С.131- 134.
 9. Галярник Д.М., Сабадах О.П., Лучкевич Є.Р., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д., Губицька І.І. Вплив аніонів та середовища на реакцію азосполучення 9,10-антрахінондіазоній катіону // Вісник НУ ”Львівська політехніка” Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2013. - № 761. - С. 158-162.
 10. Курка М., Миколів О., Болібрух Х., Журахівська Л., Ковальчук О., Губицька І., Болібрух Л., Марінцова Н., НовіковВ. Синтез нових амінофосфонових похідних хінонів та вивчення їх біологічної активності // Ученые записки Таврического національного університета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия: Биология, химия. – 2013. – Том 26 (65). – № 4 – С. 281-287.
 11. Ковальчук О.І., Марінцова Н.Г., Журахівська Л.Р., Болібрух Л.Д., Половкович С.В., Струбіцький І.В., Новіков В.П. Синтез нових аліциклічних похідних 1,4-хінонів // Вісник НУ ”Львівська політехніка” Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2014. – № 787 – С. 238-242.
 12. Сабадах О.П., Мокляк М.Г., Лучкевич Є.Р., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д., Губицька І.І. Підбір умов синтезу триазинів антрахінонового ряду // Вісник НУ ”Львівська політехніка” Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2014. – № 787 – С. 249-253.
 13. Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Половкович С.В., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. Прищеплені наношари полі(N-метакрилоїл амінокислот) для контрольованої адсорбції білків та вирощування клітин // Ученые записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия: Биология, химия. – 2013. – Том 26 (65). – № 4. – С. 315-322.
 14. Кричковська А., Паращин Ж., Швед О., Губицька І., Болібрух Л., Новіков В. Застосування інформаційних технологій для стандартизації методології створення навчальної літератури // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Інформатизація вищого навчального закладу – 2014. – № 83 – С. 81-85.
 15. Дейчаківський Ю. І., Лучкевич Є.Р., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д., Губицька І.І. Про діазотування β-аміно-9,10-антрахінону // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2015. – № 812 – С. 233-238.
 16. Покиньброда Т.Я., Пирог Т.П., Карпенко О.В., Пристай М.В., Болібрух Л.Д. Синтез поверхнево-активних речовин штамом pseudomonasSP.PS-17 на змішаних субстратах // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2016. – № 841 – С. 211-217.
 17. Шупенюк В.І., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д. Нуклеофільне заміщення брому в бромаміновій кислоті // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2016. – № 841 – С. 264 – 270.
 18. Валеологічні аспекти розвитку медичного страхування в Україні / А.М. Кричковська, В.С. Комар, А.І. Хоменко, Л.Д. Болібрух, І.І. Губицька, Н.Л. Заярнюк, В.П. Новіков // Monographic series “Promoting healthy lifestyle”, Volume 6, Humanhealth: realities and prospects, edited by N. V. Skotna, Drohobych: Posvit, 2016 – Р. 44-51.
 19. ShakhYu., Romanenko І., Slesarchuk M., Syngaevsky V., Kovalchuk O., Bolibrukh K., Karkhut A., Bolibrukh L., Gubytska I., Komarovska-Porokhnyavets O., Polovkovych S.,Novikov V. 1,4-Naphthoquinones Derivatives with [1,2,4]Triazole-3-thione Substitution: Synthesisand Antimicrobial Property Investigation // Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2017. – Vol. 79(4) – P. 650-654.
 20. Слесарчук М.С., Кархут А.I., Сингаєвський В.О., Болібрух Л.Д., Половкович С.В., Новіков В.П. Оптимізація та синтез фосфо- та амінокислотних похідних на основі 4,6,4´,6´-тетрахлоро-гідразо-біс-1,3,5-триазину // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. - С. 251-255.
 21. Шупенюк В. І, Дейчаківський Ю.І., Тарас Т.М., Болібрух Л.Д., Губицька І.І. Про особливості діазотування амінопохідних 9,10-антрахінону // Вісник НУ ”Львівська політехніка”. Хімія технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. - С. 186-195.
 • Тези конференцій:
 1. Кричковська А.М., Стасевич М.В., Мусянович Р.Я., Червецова В.Г., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. Формування блоку фармацевтичних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі «Львівської політехніки». // Матеріали VII Націон. з’їзду фармацевтів України. 15-17 вересня 2010 року. В-во НФаУ. Том 2. – Харків. – 2010. – С. 519-520.
 2. Кархут А., Сингаєвський В., Кудрінецька А., Половкович С., Марінцова Н., Болібрух Л., Новіков В. Використання азометинів амінокислот у синтезі нових гетероциклічних сполук на основі 1,4- та 1,2-нафтохінону // Тези доповідей Тринадцятої наукової конференції «Львівські хімічні читання -2011». – Львів. – 2011. - С.О19.
 3. Кричковська А.М. Стасевич М.В., Червецова В.Г., Журахівська Л.Р., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Новіков В.П. Інформаційні технології та імітаційні альтернативні методи навчання у вищій школі. // Матеріали шостої наук.-практичної конф-ції з міжнар. участю «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2011», 27-30 червня 2011р. - м. Чернігів. – С. 349-354.
 4. Губицька І.І.,Швед О.В., Кричковська А.М., Стасевич М.В., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. Хіміко-фармацевтична освіта в умовах сьогодення. // Матеріали навчально-методичної конференції «Підготовка спеціалістів фармації у вищих навчальних закладах: здобутки та перспективи майбутнього», 10 листопада 2011р. м. Луганськ. В-во: ДЗ «ЛДМУ». – С. 28-29.
 5. Бондарчук О.П., Курка М.С., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Марінцова Н.Г., Новіков В.П./Синтез глікозильованих антрахінонів //V Всеукраїнська наукова конференція „Домбровські хімічні читання - 2012" (до 100-річчя з дня народження відомого українського вченого, професора А.В. Домбровського), 26-30 вересня 2012, м.Ніжин. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. - С.91
 6. Курка М.С., Миколів О.Б., Ковальчук О.І., Журахівська Л.Р., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Половкович С.В., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. Синтез нових амінобісфосфонових похідних хінонів та вивчення їх біологічної активності // Матеріали доповідей та збірник наукових статтей Національної науково-технічної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів». – 23-25 квітня 2013 р., м.Львів (Україна). - С. 49-50.
 7. Губицька І.І., Баранович Д.Б., Паращин Ж.Д., Болібрух Л.Д., Журахівська Л.Р., Губрій З.В., Швед О.В., Новіков В.П. Інформаційно інтеграційні підходи до якості освіти згідно принципів екобіотехнологій // Матеріали доповідей та збірник наукових статтей Національної науково-технічної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів». – 23-25 квітня 2013 р., м.Львів (Україна). Національний університет «Львівська політехніка» - С. 99-103.
 8. Кричковська А.М., Громовик Б.П., Горілик А.В., Паращин Ж.Д., ГубицькаІ.І., Болібрух Л.Д., Швед О.В.,Стасевич М.В., Бондарчук О.П., Курка М.С., Новіков В.П. /Розроблення методу дослідження читабельності навчальної літератури для фармацевтичних дисциплін // Матеріали 5-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 27-28 вересня 2013 року. –Тернопіль, 2013. – С. 265-266.
 9. Кричковська А., Паращин Ж., Швед О., Губицька І., Болібрух Л., Новіков В. / Інформаційні системи оцінки якості навчального процесу у формі комплексних контрольних робіт // V Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», Львів, 19-21 листопада 2013. – Львів, 2013 . - С. 70-75 .
 10. Огар М., Стецишин Ю., Коструба А., Губицька І. , Журахівська Л., Болібрух Л., Марінцова Н., Новіков В. Формування біосуміснихтермочутливих полімерних покриттів на основі полі(n-метакрилоїл-l-фенілаланіну) // Матеріали доповідей та збірник наукових статтей Національної науково-технічної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і створення нових біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів». – 23-25 квітня 2013 р., м.Львів (Україна). Національний університет «Львівська політехніка» - С. 58
 11. Кричковська А.М., Громовик Б.П., Горілик А.В., Паращин Ж.Д., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Швед О.В., Стасевич М.В., Новіков В. П. //Впровадження експертної оцінки читабельності текстів професійної навчальної літератури // Збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті». 18-19 квітня 2013 р., м.Львів (Україна). – С. 156-157.
 12. Огар М.О., Стецишин Ю.Б., Коструба А.Б., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г., Новіков В.П. Наноструктуровані полімерні матеріали для очищення води // Сборник материалов тезисов и статтей І Международной научно-практической конференции «Химия, био- и нанотехнология, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности». - Щелкино, 10-13июня 2013 г., Украина (Крым), Х.: НТУ «ХПИ», 2013. – С.124-126.
 13. Половкович С., Кархут А., Шах Ю., Кудрінецька А., Думанська Ю., Ковальчук О., Болібрух Л., Коваленко С., Новіков В. Синтез нових конденсованих та анельованих N,S-вмісних похідних 1,4-хінонів // Матеріали ХХІІІ української конференції з органічної хімії присвяченої 95-річчю Національної академії наук України, 16-20 вересня 2013 року. – Чернівці, 2013. – С. Д-58
 14. Винницька Р.Б., Курка М.С., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. Одержання шиконіну з калусної культури Lithospermum officinale erythrorhizon // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: Матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 жовтня 2014 р.), Харків, Україна. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. –С.68-69.
 15. Винницька Р.Б., Курка М.С., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. Біоорганічний синтез глікозильованихгідроксихінонів // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології: Матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участю (16-17 жовтня 2014 р.), Харків, Україна. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – С.66-67.
 16. Кричковська А.М., Паращин Ж.П., Лобур І.П., Заярнюк Н.Л., Губицька І.І., Болібрух Л.Д., Новіков В.П. Аналіз впливу інноваційних технологій на навчальний процес у вищому навчальному закладі // VI Науково-практична конференція "Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі" 18-20 листопада 2014 р., НУ «Львівська політехніка», Львів, с.115-120.
 17. Кричковська А.М., Болібрух Л.Д., Журахівська Л.Р., Марінцова Н.Г., Кушнір Н.В., Губицька І.І., Хоменко О.І., Новіков В.П. Проблеми біоетики та біобезпеки: застосування біотехнологічних технологій у фармації // XII International scientific-applied conference “ Biotechnology for agriculture and environmental protection” daRastim. – 07th-10th September 2016 – Odessa, Ukraine- P.124-125.
 18. Кричковська А.М., Комар В.С., Хоменко А.І., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Заярнюк Н.Л., Новіков В.П. Медичне страхування: валеологічні аспекти асистансу // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку, 14-16 квітня 2016р.: матер. конф. – Трускавець – Дрогобич, 2016. - С. 320-321.
 19. Кричковська А.М., Хоменко O.І., Болібрух Л.Д., Губицька І.І., Заярнюк Н.Л., Хоменко A.І., Новіков В.П. Система асистансу: валеологічні аспекти медичнoгo страхування // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи, 13-16 вересня 2016 р.: матер.конф. – Харків, 2016. – С. 367--368.

Контакти

пл.Св. Юра, 3/4, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 225

Номер телефону: +38 (032)258-22-09