Бойків Микола Васильович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бойків Микола Васильович
Бойків.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 25 квітня 1988 року
Місце народження м. Стрий Стрийського району Львівської області
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2010 р.
Спеціальність Організація і регулювання дорожнього руху
Галузь наукових інтересів Дослідження та оцінка транспортних систем і технологій в рамках наукового напряму кафедри «Оптимізація вулично-дорожньої мережі та дослідження транспортних потоків і організація вантажних і пасажирських перевезень»
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник к.т.н., доцент Жук Микола Миколайович
Дата присвоєння н.с. 12.05.2016 р.
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут механічної інженерії та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Бойків Микола Васильович (*25 квітня 1988) – кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій, декан бакалаврату Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

 • У 2005 р. вступив на перший курс базової вищої освіти до Національного університету «Львівська політехніка», напрям підготовки «Транспортні технології», який завершив у 2009 р. та отримав кваліфікацію бакалавра за напрямом «Транспортні технології» (диплом з відзнакою).
 • У 2009 р. вступив на перший курс повної вищої освіти до Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність «Організація і регулювання дорожнього руху», яку завершив у 2010 р. та отримав кваліфікацію магістра у транспортній галузі (диплом з відзнакою).
 • У 2014 - 2015 рр. - аспірант кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.22.01 - «Транспортні системи».
 • У 2016 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему: «Безпечні режими руху транспортних засобів у темну пору доби з урахуванням функціонального стану водія» (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи, керівник - к.т.н., доцент Жук М.М.).
 • У 2016 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (диплом серії ДК № 036140 від 12.05.2016 р.).
 • У 2021 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних технологій (атестат серії АД № 008720 від 27.09.2021 р.).

Досвід роботи

 • З вересня 2010 року по лютий 2011 року - працював на посаді інженера кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
 • З лютого 2011 по травень 2012 року - працював інженером з безпеки руху у ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл».
 • З 2012 р. по 2018 року. – асистент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
 • З 2018 р. і до нині – доцент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка»


Додаткова інформація щодо професійної та наукової активності

 • З 2019 р. по 2021р. – заступник декана бакалаврату Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», член вченої ради інституту механічної інженерії та транспорту
 • З 2021 р. і до нині – декан бакалаврату Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка», член вченої ради інституту
 • З 2018 р. і до нині – гарант освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт», Національного університету «Львівська політехніка»
 • З 2018 р. по 2021р. – член спеціалізованої вченої ради К 35.052.20 із захисту дисертацій при Національному університеті «Львівська політехніка»
 • З 2020 р. і до нині – експерт з акредитації освітніх програм галузі 27 «Транспорт» при Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти


Дисципліни, які викладає на кафедрі

 • Організація дорожнього руху (ч. 1 та 2) – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 • Основи транспортних досліджень та прогнозування – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 • Аналіз транспортних проектів – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 • Методи і моделі ОДР– перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 • Економічна ефективність транспортних систем міст – другий (магістерський) рівень вищої освіти;
 • Поведінка і надійність роботи водія другий (магістерський) рівень вищої освіти;

Наукові інтереси

Дослідження та оцінка транспортних систем і технологій в рамках наукового напряму кафедри «Оптимізація вулично-дорожньої мережі та дослідження транспортних потоків і організація вантажних і пасажирських перевезень».

Вибрані публікації:

Наукові статті:

1. Taras Postranskyy, Mykola Boikiv, Maksym Afonin, Roman Rogalskyi (2020). "Selection of a Traffic Management Scheme at an Intersection Taking Into Consideration the Traffic Flow Composition." Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, no. 3, 2020, pp. 39-46, doi:10.15587/1729-4061.2020.195327. (провідне наукове фахове видання України, включене у наукометричну базу даних Scopus)

2. Fornalchyk Y., Afonin M., Postranskyy T., Boikiv M. Risk assessment during the transportation of dangerous goods considering the functional state of the driver // Journal Transport Problems . – 2021. – Vol. 16, іss. 1. – P. 139–152. DOI: 10.21307/tp-2021-012 . (включене у наукометричну базу даних Scopus)

3. Бойків М.В. Вплив проектованої схеми організації кругового руху на нерегульованому перехресті міських вулиць на тривалість транспортної затримки // Т.М. Постранський, М.О. Афонін, М.В. Бойків / Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. –Луцьк: Луцький НТУ, 2020.–№2(15). С. 99-105.

4. Fornalchyk Y., Afonin M., Postranskyy T., Boikiv M. Risk assessment during the transportation of dangerous goods considering the functional state of the driver // Journal Transport Problems . – 2021. – Vol. 16, іss. 1. – P. 139–152. DOI: 10.21307/tp-2021-012.

5. Boikiv M. Increasing the complex intersections functioning efficiency by restriction of left-turn traffic flows. // Oleksii Lobashov, Mykola Boikiv/ Jornal “Transport Technologies”. 2020, Volume 1, Number 1: pp. 54 – 64, doi: https://doi.org/10.23939/tt2020.01.054.

6. Taras Postranskyy, Mykola Boikiv, Maksym Afonin, Roman Rogalskyi (2020). "Selection of a Traffic Management Scheme at an Intersection Taking Into Consideration the Traffic Flow Composition." Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 1, no. 3, 2020, pp. 39-46, doi:10.15587/1729-4061.2020.195327.

7. Бойків М. В. Аналіз досліджень маршрутизації руху з використанням мурашиних алгоритмів оптимізації // М. В. Бойків, О.В. Житенко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2019. — №10(72)., С. 29-32.

8. Бойків М.В. Оцінка рівня викидів СО2 автомобілями на магістральних вулицях міста Львова / М.В. Бойків, Л.С. Аліксійчук // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» 2019 р. № 910, С. 108-113.

9. Бойків М.В. Аналіз досліджень якості обслуговування велосипедного руху /М.В. Бойків, О.В. Житенко, // Науково – виробничий журнал «Атошляховик України». - 2018. - № 2 (254). - С. 19-21.

10. Бойків М. В. Дослідження зміни рівня транспортного шуму на вулицях міста Львова / М. В. Бойків, О. В. Житенко, О. В. Діхтяр // Наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки") / Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк: Вид-во ЛНТУ, 2018. - Вип. 62. - С. 51-55.

11. Бойків М.В. Аналіз причин виникнення дорожньо-транспортних подій в Україні / М.В. Бойків, О.В. Житенко, О.В. Діхтяр // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». 2018 р. Том 29 (68) № 2, С. 290-294.

12. Бойків М.В. Безпечна дистанція руху автомобілів у транспортних потоках з урахуванням функціонального стану водія / М.В. Бойків, Р.А. Марій // Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» 2017 р. №866, С. 116-120.

13. Бойків М.В. Безпечні режими руху транспортних засобів в умовах засліплення / Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів» 2016 р. № 838, С. 108-113.


Навчально-методичні праці:

1. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи транспортних досліджень та прогнозування», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат № 03182), Номер та дата реєстрації: Е41-178-137/2020 від 06.03.2020 р.

2. Ергономіка транспорту: Конспект лекцій з дисципліни для студентів стаціонарної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: Т.М. Постранський, М.В. Бойків, М.О. Афонін, Г.В. Півторак. – Львів: Видавництво «Галицька видавнича спілка», 2020– 75 с.

3. Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів стаціонарної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: Т.М. Постранський, М.В. Бойків, М.О. Афонін, О.М. Грицунь. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019– 52 с.

4. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Організація дорожнього руху, ч.1», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №02261), Номер та дата реєстрації: Е41–178–80/2018 від 24.04.2018 р.

5. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методи і моделі організації дорожнього руху», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №02321), Номер та дата реєстрації: Е41–178–85/2018 від 29.05.2018 р.

6. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Поведінка і надійність роботи водія», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №02690), Номер та дата реєстрації: Е41–178–110/2019 від 04.03.2019 р.

7. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Організація дорожнього руху, ч.2», розміщений у Віртуальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №02647), Номер та дата реєстрації: Е41–178–102/2018 від 22.01.2019 р.

Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 208

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-24-89

Електронна адреса: mykola.v.boikiv@lpnu.ua