Божук Тетяна Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Божук Тетяна Іванівна
Bozhuk.jpg
д.г.н., доцент
Дата народження 1974 р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. І. Франка
Спеціальність «географія»
Галузь наукових інтересів Рекреаційно-туристична діяльність
Науковий ступінь доктор географічних наук
Науковий керівник доктор географічних наук, професор Петлін Валерій Миколайович, Львівський національний університет імені І. Франка завідувач кафедри конструктивної географії і картографії
Дата присвоєння н.с. 2005 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра туризму Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола

Божук Тетяна Іванівна — доктор географічних наук, доцент кафедри туризму Інституту сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола Національного університету «Львівська політехніка».

ОСВІТА

Закінчила у 1996 р. географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, спеціальність за дипломом «географія», кваліфікація — «географ. Викладач».

У 2004 році в Національному університеті «Львівська політехніка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 — кадастр та моніторинг земель. Тема дисертації «Ландшафтний кадастр Українського Мармарошу».

У 2010 р. отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту.

У 2014 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації «Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • 1.09.1996-11.11.1997 — інженер ГНДЛ-18 НУ «Львівська політехніка»
 • 12.11.1997-12.09.2006 — асистент кафедри кадастру територій НУ «Львівська політехніка»
 • 13.09.2006-17.10.2011 — доцент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола
 • 2006-2011 рр. — за сумісництвом — доцент кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства Львівського інституту економіки і туризму
 • з 17.10.2011р. по теперішній час — доцент кафедри туризму ІСТР ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка».

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Читає лекційні курси та веде практичні заняття з дисциплін:

 • «Екологічний туризм і агротуризм»,
 • «Релігійний туризм», «Рекреалогія»,
 • «Рекреаційні комплекси світу»,
 • «Організація туризму (Основи туризмознавства)»,
 • «Організація активних форм туризму»,
 • «Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)»,
 • «Організація туризму (Туроперейтинг)»;

здійснює керівництво курсовими роботами з «Організації туризму (Основ туризмознавства)» й «Організації туризму (Туроперейтингу)», виробничою практикою «Екскурсійною»;

здійснює керівництво кваліфікаційними роботами студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» та за спеціальністю 7.14010301 «Туризмознавство (туристична діяльність)».

НАУКОВА РОБОТА

Напрями наукових досліджень висвітлено у опублікованих наукових працях, а саме: теоретичні й методологічні засади формування і функціонування рекреаційно-туристичних дестинацій, теоретико-методичні аспекти релігійного туризму, музейно-туристична діяльність на території об’єктів природо-заповідного фонду, бальнеологічних курортів і гірських туристичних центрів, картографічне забезпечення туристичної діяльності тощо.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано 150 наукових праць (в тому числі 125 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 35 навчально-методичних праць.

Найвагоміші праці:
 1. Релігійний туризм: термінологічний словник-довідник / Автор-упорядник Т. Божук. — Львів : Український бестселер, 2010. — 152 с.
 2. Bozhuk T.I. Geotouristic objects in the context of the recreation-touristic destinations concept / Geo-Carpathians Potential of the Cognitive Tourism / Edited by Ihor M. Bubniak and Andrzej T. Solecki. — Krosno, 2014. — C. 121-129.
 3. Bozhuk T. I. Recreational and tourist destinations for the needs of outdoor winter activities (on the example of ukrainian ski resorts) // Scientific Review of Physical Culture. Volume 4, Issue 1, 2014. — P. 136-145.
 4. Божук Т. И. Информационное и картографическое обеспечение рекреационно-туристических дестинаций / Божук Т. И. // Веснік Брэсцкага універсітэта Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі — № 1. — 2014. — С. 43-49.
 5. Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика / Тетяна Божук — Львів : Український бестселер, 2014. — 468 с.
 6. Божук Т. І. Релігійно-туристичний потенціал території / Т. І. Божук / Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів; за наук. ред. М.С. Мальваного. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 с. — С. 317-331.
 7. Божук Т. І. Сільський та екологічний туризм у складі рекреаційно-туристичних дестинацій для потреб активного відпочинку та стаціонарної рекреації (на прикладі Жовківського району Львівської області) / Божук Т. І. / Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : монографія / за заг.ред. М. Х. Шершуна. — Рівне 2016. — С. 134-146.

КОНТАКТИ

вул. Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус

E-mail: tbozhuk@gmail.com