Бобик Ігор Омелянович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бобик Ігор Омелянович
Bobyk.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 7 квітня 1966 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів крайові задачі для загальних диференціальних рівнянь з частинними похідними, проблема «малих знаменників».
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико — математичних наук, професор Пташник Богдан Йосипович, Завідувач відділу математичної фізики Інституту прикладних проблем механіки і математикиім. Я. С. Підстригача
Дата присвоєння н.с. 1995 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Бобик Ігор Омелянович — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Рік народження: 7 квітня 1966 року.

В 1994 р. захистив дисертацію на тему: Крайові задачі для загальних диференціальних рівнянь з частинними похідними.

Науковий керівник: доктор фізико — математичних наук, професор Пташник Богдан Йосипович, Завідувач відділу математичної фізики Інституту прикладних проблем механіки і математикиім. Я. С. Підстригача

Стаж роботи: 25,5 років

Стаж педагогічної роботи: 17 років

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій
 • теорія ймовірностей та математична статистика

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — крайові задачі для загальних диференціальних рівнянь з частинними похідними, проблема «малих знаменників».

Основні публікації

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Бобик І., Симотюк М. Про розмірність Гаусдорфа множин, які виникають у двоточкових задачах для диференціальних рівнянь // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур», т. 2. Львів, 20-23 вересня 2006 р. -С. 208-210.
 2. Бобик І., Симотюк М. Доточкова задача для факторизованих рівнянь із частинними похідними. Тези міжнародної математичної конференції ім.В.Я.Скоробогатька, 24-28 вересня 2007 p., м.Дрогобич. — Львів: ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України, 2007. — С.ЗО.
 3. Бобик І.О. Оцінки характеристичних визначників задач з двома кратними вузлами для лінійних рівнянь із частинними похідними. // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. — 2008. в. 336-337. -С. 20-28.
 4. Бобик І.О., Симотюк М.М. Задача з двома кратними вузлами для лінійних факторизованих рівнянь із частинними похідними. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. — 2010.— № 687. — С. 11-19.
 5. Литвин В., Бобик І. Метод класифікації текстових документівіз використанням онтологічного підходу // Вісник Тернопільського НТУ ім. І.Пулюя. — 2011— № 2— с. 11-20 .
 6. P. Pukach, P. Sokhan, I. Bobyk Investigation of some mathematical model of dynamics of the nonlinear flexural vibrations of a drill column // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 133.
 7. Bobyk I., Pukach P. Qualitative method in the investigation of nonlinear oscillations of elastic beam / Матеріали міжнародної наукової конференції ‘‘Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування’’, присвяченої 80-річчю від дня народження професора В. І. Фодчука – Чернівці, 28 – 30 вересня 2016 р. – С. 110.
 8. Литвин В. В., Бобик І. О., Висоцька В. А. Застосування системи алгоритмічних алгебр для граматичного аналізу символьних обчислень виразів логіки висловлювань // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2016. – № 4(39). – C. 54–67.
 9. Lytvyn V., Pukach Petro, Bobyk Igor, Vysotska Victoria. The method of formation of the status of personality understanding based on the content analysis // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – № 5/2 (83). – P. 4–12.
 10. Lytvyn V., Vysotska V., Bobyk I. A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist's competences // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.6, № 2(84). – P. 4–14.
 11. Lytvyn V., Висоцька В. А., Pukach P., Ugryn D., Bobyk I. Development of a method for the recognition of author’s style in the Ukrainian language texts based on linguometry, stylemetry and glottochronology // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 4/2 (88). – P. 10–19.
 12. Бобик І. О., Симотюк М. М. Задача типу Діріхле для рівнянь із частинними похідними з відхиленим аргументом // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Математика і інформатика”. – 2017. – Вип. № 2 (31). – С. 21–27.
 13. Lytvyn V., Оборська О. В., Висоцька В. А., Бобик І. О. Метод аналізу авторства тексту на основі стилеметрії // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції, 21–27 травня 2018 р., м. Залізний Порт. – 2018. – C. 240–243.
 14. Lytvyn Vasyl, Vysotska Victoria, Burov Yevhen, Ohirko Olha, Bobyk Igor. The linguometric approach for co-authoring author’s style definition // IEEE 4th International symposium on wireless systems within the international conferences on intelligent data acquisition and advanced computing systems (IDAACS-SWS 2018) : proceedings, Lviv, 20–21 September 2018. – 2018. – P. 29–34.
 15. Brodyak Oksana, Lytvyn V., Vysotska Victoria, Bobyk I, Malanchuk O., Ryshkovets Yu., Pelekh I., Bobrivetc V., Panasyuk V. Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2019. – № 1/2 (97). – C. 18–39.
 16. Burov Yevhen, Rusyn B., Pohreliuk Liubomyr, Oleshek O., Gozhyj A., Bobyk Igor, Chyrun Lyubomyr. Web resource changes monitoring system development // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2386 : Workshop proceedings of the 8th International conference on "Mathematics. Information technologies. Education" MoMLeT&DS 2019. – P. 255–273.
 17. Antonyuk N., Vysotsky A., Vysotska V., Lytvyn V., Burov Y., Demchuk A., Lyudkevych I., Chyrun L., Chyrun S., Bobyk I. Consolidated information web resource for online tourism based on data integration and geolocation // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 15–20.
 18. Nytrebych Z.M., Pukach P.Ya., Bobyk I., Symotyuk M.M., Kuz A. Mathematical simulation of electric voltage in lossy transmission line and the problems of optimizing mems-devices parameters // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 87–90.
 19. Berko A., Pelekh I., Chyrun L., Bublyk M., Chyrun L., Bobyk I., Matseliukh Y. Application of ontologies and meta-models for dynamic integration of weakly structured data // Data stream mining & processing (DSMP) : proceedings of the IEEE Third international conference, August 21–25, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 432–437.


Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 1. Г.В. Понеділок, І.М. Зашкільняк, Л.П. Швець, Л.В. Гошко,В.О. Коломієць, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, Р.І. Квіт, О.Г.Орищин, В.Д. Гонтар, Б.Г. Качурін, М.І. Копич, Вища математика: Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи з курсів «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз» для студентів базового напрямку«Економіка та підприємництво» та «Менеджмент», -Львiв, НУ «Львiвська полiтехнiка», 2000,- 64с.
 2. Бацевич О.Ф. , Крупка З.І., Бобик І.О., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Лозбень В.Л., Мусій Р.С., Тимошенко Н.М., , МандзинецьІ.В. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, математичний аналіз (частина1). —Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей «Економіка та підприємництво», «Менеджмент». — Львів:Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2006.-64 с.
 3. Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О.,Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичн івказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними» для студентів базових напрямків «Прикладна математика», «Видавнича справа» / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. — 32 c.
 4. Бацевич О.Ф., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т.,Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Математичнепрограмування та дослідження операцій. Методичні вказівки та контрольні завдання для системи дистанційного навчання, — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2009 р. −64 стор.
 5. Білонога Д.М., Бобик І.О., Рибицька О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для індивідуальної роботи студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика», Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011 р., −58 стор.
 6. Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В.,Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій.Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівськаполітехніка», 2012 — 72с.
 7. Рибицька О.М., Слюсарчук О.З., Орищин О.Г., Бобик І.О.,Білонога Д.М. Математичний аналіз. Методичні вказівки та індивідуальні завданнядо розрахункової роботи студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика».—Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013 — 60с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 214a

тел./факс: 258-25-40