Баранович Діана Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баранович Діана Богданівна
Baranovych db.jpg
Науковий ступінь к. х. н.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Інститут хімії та хімічних технологій

Кандидат хімічних наук, доцент

Наукові інтереси

 • Пошук шляхів та розробка препаративних методик синтезу нових функціональних похідних тіосульфокислот аліфатичного, ароматичного та гетероциклічного ряду — потенційних біологічно активних сполук.
 • Встановлення будови, дослідження властивостей похідних тіосульфокислот, встановлення взаємозв’язку їх будови з реакційною здатністю та біологічною активністю.
 • Спрямований синтез білогічно активних сполук з комплексом заданих властивостей на основі взаємозв’язку «будова — біологічна активність».
 • Дослідження спектру біологічної активності синтезованих сполук та визначення шляхів їх практичного застосування.

Професійна діяльність

08.1992-05.1999 — інженер держбюджетних тем, Львівський політехнічний інститут

05.1999-04.2003 — молодший науковий співробітник держбюджетних тем, Національний університет «Львівська політехніка»

04.2003-12.2003 — науковий співробітник держбюджетних тем, Національний університет «Львівська політехніка» (штатне сумісництво: асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Національний університет «Львівська політехніка»)

01.2004-09.2004 — старший науковий співробітник держбюджетних тем, Національний університет «Львівська політехніка» (штатне сумісництво: асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Національний університет «Львівська політехніка»)

з 09.2005 — доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, Національний університет «Львівська політехніка» (штатне сумісництво: старший науковий співробітник держбюджетних тем, Національний університет «Львівська політехніка»)

Наукові публікації

Всього — 64, серед них:

 • статті — 24,
 • патенти — 5,
 • тези доповідей — 35.

Список наукових праць

 1. Патент на винахід UA 63325 А. Україна. МПК 7 А01N29/08. 31/14. 33.00.№ 2003042917; Заявл. 03,04,2003; Опубл. 15.01.2004.- Бюл. № 1. Біоцид для захисту нафтопродуктів та обладнання нафтопереробних підприємств від біопошкоджень / Новіков В.П., Лубенець В.І., Баранович Д.Б. //
 2. Патент на винахід UA 63685 А. Україна. МПК 7 С07С381/00, С07С381/04. Заміщені арилсульфонілетилові S-естери тіосульфокислот, спосіб їх отримання, алкілуючі реагенти солей тіосульфокислот / Лубенець В.І., Баранович Д.Б., Литвин Б.Л., Новіков В.П. // № 2003054921; Заявл. 29.05.2003; Опубл. 15.01.2004. — Бюл. № 1.
 3. Патент на винахід UA 67037 А. Україна. МПК 7 С07С381/00, С07С381/04. b-Гідроксилалкілові S-естери тіосульфокислот, спосіб їх отримання, алкілуючий реагент солей тіосульфокислот / Лубенець В.І., Баранович Д.Б., Новіков В.П. // № 2003054926; Заявл. 29.05.2003; Опубл. 15.06.2004.- Бюл. № 6.
 4. Волошинец В.А., Баранович Д.Б., Милянич А.О. Водорастворимые модифицированные полимерные композиции // Вопросы химии и химической технологии. — 2007. — № 2. — С. 133-137.
 5. Баранович Д.Б., Лубенець В.І. , Новіков В.П. Пошук шляхів синтезу S-естерів 1,1-діокситіолан-3-тіосульфокислоти // Науково-практичний журнал Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевськоо «Фармацевтичний часопис». — 2007. — № 2. — С.36-40.
 6. V. Lubenets, S. Vasylyuk, D. Baranovych, O. Komarovska-Porokhnyavec, K. Rayevska, O. Zaichenko, V. Novikov. The plant protection remedies of thiosulfonate type // Chemicals in Agriculture and Environment. — 2007. — V. 8. — P. 163-167.

Педагогічна діяльність

Курси лекцій:

 • «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв» для студентів базового напрямку 0929 «Біотехнологія»,
 • «Основи біофізики» для студентів базового напрямку 0929 «Біотехнологія»,
 • «Біопошкодження » для студентів базового напрямку 0929 «Біотехнологія»,
 • «Маркетинг та товарознавство у біотехнології» для студентів базового напрямку 0929 «Біотехнологія»,
 • «Методологія наукової творчості» для студентів базового напрямку 0929 «Біотехнологія» спеціальностей 8.092902 «Біотехнологія біологічно активних речовин»,
 • «Основи наукових досліджень» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація» спеціальності 8.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів»
 • «Інтелектуальна власність» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація» спеціальностей 7(8).110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» та для студентів базового напрямку 0929 «Біотехнологія» спеціальностей 7(8).092902 «Біотехнологія біологічно активних речовин»

Розроблені робочі програми, конспекти лекцій та навчально-методичні посібники з наступних курсів:

 • «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв»,
 • «Основи біофізики»,
 • «Біопошкодження»,
 • «Товарознавство та маркетинг у біотехнології»,
 • «Інтелектуальна власність»,
 • «Методологія наукової творчості»
 • «Основи наукових досліджень».

Навчально-методична література

Опубліковано 12 навчально-методичних розробок, серед яких:

 1. Інтелектуальна власність: Конспект лекцій для студентів Інституту хімії та хімічних технологій, для базового напрямку 6.0929 «Біотехнологія», спеціальності «Біотехнологія біологічно активних речовин», реєстраційний № 1956 від 10.07.2006 р.
 2. Засоби захисту біопошкоджень: Конспект лекцій для студентів Інституту хімії та хімічних технологій, для базового напряму 0929 «Біотехнологія» спеціальності 7(8). 092902 «Біотехнологія біологічно активних речовин», реєстраційний № 2105 від 20.04.2007 р.
 3. Словник термінів по менеджменту та маркетингу у фармації з курсу «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація», реєстраційний № 1362 від 11.02.2004 р.
 4. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація», реєстраційний № 1598 від 08.02.2005 р.
 5. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Аптечна технологія ліків» для студентів базового напряму 1102 «Фармація», реєстраційний № 1599 від 08.02.2005 р.
 6. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Основи біофізики» для студентів базового напрямку 6.0929 «Біотехнологія», реєстраційний № 1637 від 29.03.2005 р.
 7. Методичні вказівки до практичних робіт (Частина 1) з курсу «Основи анатомії та фізіології людини» для студентів базового напряму 0929 «Біотехнологія», реєстраційний № 1641 від 08.04.2005 р.
 8. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Фармакокінетика» (Частина 1) для студентів базового напрямку 1102 «Фармація», реєстраційний № 1853 від 11.04.2006 р.
 9. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Аптечна технологія ліків» для студентів базового напрямку 1102 «Фармація», реєстраційний № 1860 від 26.04.2006 р.
 10. Хімія канцерогенів: Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів базового напрямку 6.0929 «Біотехнологія» спеціальності «Біотехнологія біологічно активних речовин», реєстраційний № 1948 від 29.06.2006 р.
 11. Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств: Методичні вказівки до виконання розрахунків економічної частини дипломних кваліфікаційних проектів для студентів базового напряму 1102 «Фармація» спеціальності 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів», реєстраційний № 1979 від 22.09.2006 р.
 12. Економіка хіміко-фармацевтичних підприємств: Методичні вказівки до виконання розрахунків економічної частини науково-дослідної магістерської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму 1102 «Фармація» спеціальності 8.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів», реєстраційний № 1980 від 22.09.2006 р.