Баранецький Ярослав Омелянович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баранецький Ярослав Омелянович
Baranetsky2.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 5 березня 1959 року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1981 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів спектральний аналіз несамоспряжених, зокрема «суттєво несамоспряжених», нелокальних задач та застосування отриманих результатів при використанні та обґрунтуванні методу відокремлення змінних.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,професор Каленюк Петро Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 1988 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1995 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Баранецький Ярослав Омелянович — кандидат фізико-математичних наук,доцент кафедри обчислювальної математики та програмування, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Дата народження: 5 березня 1959 року.

У 1976-1981 роках - студент математичного факультету ЛДУ ім. І. Франка.

У 1981-1994 працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики НАН України.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. Тема дисертації: «Деякі задачі з несамоспряженими граничними умовами для диференціальних рівнянь із частинними похідними ».

Науковий керівник:доктор фізико-математичних наук,професор Каленюк Петро Іванович, Національний університет «Львівська політехніка».

У 1994-2012 рр. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування.

У 2012-2017 рр. – доцент кафедри вищої математики.

З 2017 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування.

Вчене звання старшого наукового співробітника отримав у 1991 р, звання доцента отримав у 1995 році.


Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • вища математика

Наукові інтереси

Наукові інтереси Баранецького Я.О. лежать у галузі теорії лінійних звичайних диференціальних рівнянь, функціонально-диференціальних рівнянь з оператором інволюції, диференціальних рівнянь з необмеженими операторними коефіцієнтами та рівнянь із частинними похідними. Вони стосуються спектрального аналізу несамоспряжених, зокрема «суттєво несамоспряжених», нелокальних задач та застосування отриманих результатів при використанні та обґрунтуванні методу відокремлення змінних.

Основні публікації

Монографії:

 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е., Нитребич З.Н. Обобщенный метод разделения переменных. – К.: Наук. Думка, 1993. -232 с.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій

 • Баранецкий Я.Е. Спектральные свойства многоточечной задачи для операторно-дифференциальных уравнений // Мат. методы и физ-мех. поля, 1986 , – . 23. – С.11–15.
 • Баранецкий Я.Е. Свойства одной нелокальной задачи. // Праці 5 респ. конф. по нелінійних задачах мат. фіз. Д. – 1987. – С.6 – 8.
 • Баранецкий Я.Е. Краевая задача для дифференциально-операторных уравнений чëтного порядка. / / Методы исследования дифференциальных и интегральных операторов. Сб. науч. трудов. К.: Наук. думка, 1989. – С.13 – 18.
 • Баранецький Я.О. Нелокальна еліптична задача для диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку // Укр. мат. журн. – 1990. –44, – 9, – С. 1174– 1181.
 • Каленюк П.И., Баранецкий Я.Е. Многопараметрические нелокальные спектральные задачи для операторно-дифференциальных уравнений. //Мат методы и физ-мех. поля, 1990. – 32. – С.26 – 30.
 • Баранецький Я.О. Нелокальні задачі з однаковим спектром для еліптичних рівнянь вищого порядку //Доп. НАН України . –1995. – 7. – С.5-8.
 • Баранецький Я.О. , Дідух В.Й. , Каленюк П.І. Крайові задачі з однаковим спектром для лінійних диференціальних рівнянь на скінченому інтервалі // Вісн. держ. університету ”Львівська політехніка ”. ПМ. – 1996. – 299. –С.3– 7.
 • Баранецький Я.О. Нелокальна крайова задача для рівнянь з постійними коефіцієнтами // Вісн. держ. університету ”Львівська політехніка ” ПМ. – 1997. – 320. – С.13– 15.
 • Баранецький Я.О. Про існування ізоспектральних збурень задачі Діріхлє для рівняння Пуассона диференціальними операторами безмежного порядку // Вісн. держ. університету ”Львівська політехніка ” ПМ. – 1997. – 320. – С.15– 18.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Ярка У. Б. Збурення крайових задач для звичайних крайових задач другого порядку // Вісн. держ. університету ”Львівська політехніка ” ПМ. – 1998. – Т.1. – 337. – С.70– 73.
 • Баранецький Я.О. , Ярка У. Б. Про один клас крайових задач для абстрактних інтегро- диференціальних рівнянь // Вісн. держ. університету ”Львівська політехніка ” ПМ. – 1998.Т.– 364. – С.310–315.
 • Баранецький Я.О. , Ярка У. Б. Про один клас крайових задач для диференціально- операторних рівнянь парного порядку //Мат. методи та фіз.-мех. поля. –1999. – 42, – 4. – С. 64– 68.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Копач М.І., Копчук-Кашецький А.В. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для звичайних диференціальних рівнянь четвертого порядку // Вісн. Прикарпатського. Університету. Математика. – 1, 1999. – С. 3 – 10.
 • Баранецький Я., Копчук-Кашецький А. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для бігармонічного рівняння // Вісн. Прикарпатського. університету . Математика. 1999. – 2, – С.15 – 19.
 • Баранецький Я.О., Копчук-Кашецький А.В. Нелокальна багатоточкова задача для бігармонічного рівняння. // Вісник Прикарпатського університету. Математика. 1999. – 2, – С.11– 15.
 • Баранецький Я.О. , Бушмакін В. П, Каленюк П.І. Гранична задача для диференціально-операторного рівняння з наростаючою кратністю спектра і двома операторами в граничних умовах. // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ПМ. 1999. – 364. – С.232 – 238.
 • Баранецький Я.О. , Каленюк П.І., Ярка У. Б., Превисокова Н.В. Мішана багатоточкова задача для рівняння теплопровідності // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ПМ. – 2000. – 411. – С.18 – 24.
 • Баранецький Я. О. , Копчук-Кашецький А. В. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для бігармонічного рівняння //Вісн.нац. ун– ту ”Львівська політехніка ” ПМ – 2000. – 407. – С. 239– 242.
 • Баранецький Я.О. , Василишин Б.В., Копчук-Кашецький А.В. , Сохан П.Л. Спектральні властивості нелокальної багатоточкової задачі для диференціальних рівнянь з частинними похідними парного порядку. // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка» ПМ – 2000. – 411. – С.21– 24.
 • Ya. O. Baranets'kyy Similitude operators generated by nonloca – No. 9 – P. 1174– 1181.
 • Ya. O. Baranetskii, P. I. Kalenyuk. Multiparameter nonlocal spectral problems for operator- differential Equations in : Journal of mathematical sciences , ISSN 1573-8795, – 1993. – 5, – P. 1139– 1142.
 • Ya. O. Baranetskij. The boundary value problem for differential - operators of an even order. (Rus) // Methods for the investigations of differential and integral operators, Collect. Sci. Works, Kiev, 13 – 18 (1989).
 • Баранецький Я.О ., Ярка У. Б. Нелокальна багатоточкова задача для рівняння Пуассона // Науковий Вісник Ужгородського Ун-ту. Серія матем. і інф . 2006. – Вип. 12-13. – С. 17– 26.
 • Баранецький Я.О. , Ярка У. Б., Федушко С.О. Абстрактні збурення диференціального оператора Діріхлє. Спектральні властивості. // Науковий Вісник Ужгородського Ун-ту . Серія мат. і інф . – 2012. – Вип. – С.
 • Баранецький Я.О., Баша А.А. Нелокальна багатоточкова задача для диференціально-операторних рівнянь порядку 2n. // Мат. методи та фіз. мех. поля, 2014. –57. –3. – С. 37– 44.
 • Баранецький Я.О. Крайова задача з нерегулярними умовами для диференцiально-операторних рiвнянь // Буковинський математичний журнал / Чернівецький нац. ун-т. – Чернівці, 2015. – Т. 3, № 3–4. –С. 33-40.
 • Baranetskij Ya. O. , Basha A. A. Nonlocal multipoint problem for differential - operator equations of order 2n // Journal of Mathematical Sciences. – 2016. – V. 217. No. 2. – P. 176 – 186.
 • Баранецький Я. О., Каленюк П.І., Сохан П. Л. Крайові задачі для оператора двократного диференціювання. Сильно регулярні та нерегулярні за Біркгофом нелокальні умови // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Фізико-математичні науки". – 2017. – № 871. – C. 13–20.
 • Баранецький Я. О., Коляса Л. І. Крайова задача для диференціально-операторного рівняння другого порядку з інволюцією // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Фізико-математичні науки". – 2017. – № 871. – C. 20–26. Baranetskij Ya, Kalenyuk P.I, Kolyasa , L. I. Boundary value for abstract second-order differential equations with operators involution - Bukovinian Mat. Journal, 2016.-4,-(3-4), C. 22-29.
 • Baranetskij, Ya. O. Kalenyuk, P.I, Kolyasa, L. I. Nonlocal boundary-value for abstract second-order differential equation with operator involution. Вісник ДонНУ, 2016 ,Серія А Природничі науки.- 1-2,C. 4-11.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Крайові задачі з регулярними, але не сильно регулярними за Біркгофом умовами для оператора двократного диференціювання. Мат. методи та фіз.-мех. поля , 2016,(59), 4, C.7-23.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Коляса Л.І. Нелокальні крайові задачі для диференціального оператора парного порядку. Некласичні проблеми теорії диференціальних рівнянь. - Львів. - 2017.- С. 91-110.
 • Баранецький Я. О., Каленюк П. І. Нелокальна багатоточкова задача з кратним спектром для звичайного диференціального рівняння порядку 2n . Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 2017,(60) , 3, C. 32–45.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Коляса Л.І. Спектральні властивості несамоспряжених нелокальних крайових задач для оператора диференціювання парного порядку. Укр. матем. журн., 2017, 70 (6), 739-751.
 • Баранецький Я., Каленюк, П. і Коляса, Л. Крайова задача для абстрактних диференціальних рівнянь з оператором інволюції Буковинський математичний журнал. 2017, 5, (3-4). C. 30–45.
 • Baranetskij, Ya., Kalenyuk, P.I., Kolyasa, L. I., Kopach, M.I. The nonlocal problem for the differential-operator equation of the even order with the involution : Carpathian Math. Publ. 2017, 9 (2), pp.109–119.

https://doi.org/10.15330/cmp.9.2.109-119.

 • Havrysh, V, Ovchar, I, Baranetskij Ya, Pelekh,Ya, Serduik,P, Ivasyk H. Development and analysis of mathematical models for the process of thermal conductivity for piecewise uniform elements of electronic systems. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2017, 1(5), pp. 23-33.
 • Баранецький Я. О., Задача Діріхле для диференціальних рівнянь парного порядку з операторними коефіцієнтами, які містять інволюцію. Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2018. – № 2(46), C. 26-37.

https://doi.org/10.31471/2304-7399-2018-2(46)-26-37 .

 • Баранецький Я. О., Каленюк П. І. Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями умов Діріхле для рівнянь із частинними похідними парного порядку зі сталими коефіцієнтами. Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2018, (61), 4, C.17–34.
 • Баранецький Я. О., Каленюк П. І., Копач М. І. Нелокальна багатоточкова задача для рівнянь із частинними похідними з постійними коефіцієнтами парного порядку . Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2018, (61) ,1, C.11–30.
 • Baranets’kyi, Ya. O., Kalenyuk, P. I. & Kolyasa, L.I. Spectral Properties of Nonself-Adjoint Nonlocal Boundary-Value Problems for the Operator of Differentiation of Even Order. Ukr. Math. J. 2018, 70, pp. 851–865 .

https://doi.org/10.1007/s11253-018-1538-4.

 • Баранецький Я.О., Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями умов періодичних умов для диференціально-операторних рівнянь парного порядку. Буковинський матем. Журнал.2018, (6) , 3–4, C.17–27.
 • Baranetskij. Ya, Kolyasa. L, Vozna. S, Symovonyk I . The nonlocal problem for second-order differential equations with the operators of involution - Mathematical Modeling, 2018 , 2 , Issue 2, pp. 50-53.
 • Havrysh, V. I.. Baranetskij, Ya. О., Kolyasa, L. I. Investigation of temperature modes in thermosensitive non-uniform modes of radioelectronic devices Radio Electronics, Computer Science, Control, 2018,3, pp. 6-12.
 • Baranetskij, Ya. O. , Kalenyuk, P. I. ,Kolyasa, L. I. Kopach, M. I.. Nonlocal multipoint problem for an ordinary differential equations of even order involution, Mat. Stud., 2018, 49,1, pp. 80–94.

https://doi.org/10.15330/ms.49.1.80-94

 • Baranetskij, Ya.O, Kopach, M.I. , Solomko, A.V. The interpolation functional polynomial: The analogue of the Taylor formula .Mat. Stud. (2018), 50, 2, pp. 80–94.

https://doi.org/10.15330/ms.50.2.198-203.

 • Baranetskij, Ya.O, Demkiv, Ivasiuk , I.Ya. , Kopach, M.I. The nonlocal problem for the 2n differential equations with unbounded operator coefficients and the involution. : Carpathian Math. Publ. 2018, 10,(1), pp. 14-30.

https://doi.org/10.15330/cmp.10.1.14-30.

 • Baranetskij, Ya.O, Ivasiuk, I.Ya. , Kalenyuk, P. I., Solomko, A.V. The nonlocal boundary problem with perturbations of antiperiodicity conditions for the elliptic equation with constant coefficients . Carpathian Math. Publ. 2018, 10, (2), pp. 215-234.

https://doi.org/10.15330/cmp.10.2.215-234.

 • Баранецький Я. О., Каленюк П. І. Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями крайових умов типу Штурма для звичайного диференціального рівняння парного порядку. Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2019, 62 (1), C. 25-36.
 • Baranetskij, Ya., Kalenyuk, P.I., Kopach, M.I., Solomko, A.V. The nonlocal boundary value problem with perturbations of mixed boundary conditions for an elliptic equation with constant coefficients. l. Carpathian Math. Publ. 2019, 11(2), pp. 228–239.

https://doi.org/10.15330/cmp.11.2.228-239.

 • Baranetskij, Ya.О., Kalenyuk, P.І. Boundary-Value Problems with Birkhoff Regular but not Strongly Regular Conditions for a Second-Order Differential Operator. J Math Sci, 2019, 238(1), pp. 1-21.

https://doi.org/10.1007/s10958-019-04214-z.

 • Баранецький Я. О., Демків І. І., Каленюк П. І. Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями сильно регулярних за Біркгофом крайових умов для диференціального оператора парного порядку. Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2020, (63), 1, C. 21–36.
 • Baranetskij, Ya.O., Kalenyuk, P.I., Kopach, M.I., Solomko, A.V. The nonlocal boundary value problem with perturbations of mixed boundary conditions for an elliptic equation with constant coefficients. II Carpathian Math. Publ. 2020, 12(1), pp. 173–188.
 • Baranetskij, Ya.O., Kalenyuk, P.I., Kopach, M.I., Solomko, A.V. The nonlocal multipoint problem with Dirichlet-type conditions for an ordinary differential equations of even order with involution. Matematychni Studii, 2020, 54(1), pp. 64–78.

https://doi.org/10.30970/ms.54.1,64-78.

 • Baranetskij, Ya.O., Kalenyuk, P.I. Nonlocal Multipoint Problem with Multiple Spectrum for an Ordinary (2n) The Order Differential Equation .J Math Sci . 2020, 246(2), pp.152–169.

https://doi.org/10.1007/s10958-020-04727-y.

 • Baranetskij, Ya.О., Kalenyuk, P.І., Kopach, М.І. Nonlocal Multipoint Problem for Partial Differential Equations of Even Order with Constant Coefficients. J Math Sci.- 2020, 249(3), pp. 307–332.

https://doi.org/10.1007/s10958-020-04945-4

 • Kalenyuk, P.I., Baranetskij, Ya.О. Kolyasa, L.I. A nonlocal problem for a differential operator of even order with involution - Journal of Applied Analysis.2020, 26(2), pp. 297–307.

https://doi.org/10.1515/jaa-2020-2026.

 • Baranetskij, Ya.O., Kalenyuk, P.I. Nonlocal Problem with Multipoint Perturbations of Dirichlet Conditions for Even-Order Partial Differential Equations with Constant Coefficients . J Math Sci,- 2021, 256(4), pp. 375–397.

https://doi.org/10.1007/s10958-021-05433-z.

 • Baranetskij, Ya.О., Kalenyuk, P.І. Nonlocal Problem with Multipoint Perturbations of Sturm-Type Boundary Conditions for an Ordinary Differential Equation of Even Order J Math Sci , 2021, 258(4), pp. 392–407.

https://doi.org/10.1007/s10958-021-05555-4.

 • Baranetskij, Ya.О., Demkiv, I.I., Solomko, A.V., Sus O.M.
 • Nonlocal multipoint problem for a differential equation of 2n-th order with operator coefficients.Carpathian Math. Publ. 2021, 13(2), pp. 501–514 .

https://doi.org/10.15330/cmp.13.2.501-514.

 • Baranetskij, Ya.О., Demkiv, I.I. , Kopach, М.І., Solomko, A.V. Interpolational $(L, M) $-rational integral fraction on a continual set of nodes - Carpathian Math. Publ,. 2021 13 (3), pp. 587–591.

https://doi.org/10.15330/cmp.13.3.587-591.

 • Demkiv, I.I. Baranetskij, Ya. O. On the approximation of Urysohn operator on asymmetrical interval with Bernstein-type operator polynomials. Journal of Numerical & Applied Mathematics, 2021, (137), 3, pp.1-10.

Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 • Баранецький Я.О., Білущак Г.І., Будз І .С., Веселовська О.О., Пукач П.Я. Елементи лінійної алгебри. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу « Лінійна алгебра та аналітична геометрія». Розділ « Лінійна алгебра». Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1996. - 60 с.
 • Баранецький Я.О., Киричинська І.Б., Пукач П.Я., Фролова П.В. Математичний аналіз. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з крсу « Вступ до аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної ». Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1997. - 41 с.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кміть І.Я., Киричинська І.Б., Пукач П.Я. Випадкові величини. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «  Теорія ймовірностей і математична статистика». Для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1999. - 22 с.
 • Баранецький Я.О., Каленюк П.І., Клюйник І.І., Кміть І.Я., Киричинська І.Б., Пукач П.Я. Випадкові події. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу «  Теорія ймовірностей і математична статистика». Для студентів інженерно- технічних спеціальностей. – Львів : Вид-во Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1999. - 34 с.
 • Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р., Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними ” для студентів базових напрямків “Прикладна математика ”, “Видавничо-поліграфічна справа ”. В-во Тараса Сороки. - Львів.- 2008.-32 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Костенко І.С., Ряжська В.А., Ярка У. Б., Гошко З.О. Вища математика. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт з курсу « Вища математика » для студентів інженерно- технічних та хімічних спеціальностей. Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка».- Львів. - 2010. 20 с.
 • Каленюк П.І.,Баранецький Я.О., Костенко І.С., Ряжська В.А., Ярка У. Б., Гошко З.О. Вища математика. Застосування диференціального числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно технічних та хімічних спеціальностей. - 2010. 20 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Пахолок Б.Б., Коляса Л.І. Вища математика. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Частина 1. Визначений інтеграл. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно -технічних та хімічних спеціальностей. Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка».- Львів. - 2012. 56 с.
 • Каленюк П.І., Баранецький Я.О., Пахолок Б.Б., Коляса Л.І. Вища математика. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково- графічних робіт для студентів інженерно- технічних та хімічних спеціальностей. Вид-во Нац.ун-ту «Львівська політехніка».- Львів. - 2012.- 40 с.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34