Банах Василь Михайлович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Банах Василь Михайлович
Банах.jpg
к.іст.н., ст. викладач
Дата народження 02 жовтня 1980 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2003 р.
Галузь наукових інтересів теорія та практика музейної справи, історія суспільно-політичної думки Росії
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут гуманітарних та соціальних наук , Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Банах Василь Михайлович — кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

 • Народився 02 жовтня 1980 року.
 • Кандидат історичних наук (2011 р.)
 • У 1987 по 1998 р. навчався у Ставчанській середній школі.
 • У 1998 — 2003 роках навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • З 2003 року по 2013 рік працював старшим науковим співробітником у Львівському музеї історії релігії
 • З 2006 року по 2009 рік навчався в аспірантурі на кафедрі історії Ценрально-Східної Європи ЛНУ ім. І. Франка.
 • У 2011 р. захистив дисертацію і отримав науковий ступень кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія.
 • На даний час працює на посаді старшого викладача кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини Національногоу ніверситету «Львівська політехніка».

Тема дисертації: Російська суспільно-політична думка 1990-х років: ідеї та напрями [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Банах Василь Михайлович ; Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. - Л.,2011. - 221 арк.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Основи музеології»;
 • «Історія музеїв світу»;
 • «Науково-дослідна робота музеїв»;
 • «Експозиційна робота музеїв»;
 • «Музей та інтерактивність»;
 • «Історія державності та культури України».

Наукова робота

Наукові інтереси

 • Теорія та практика музейної справи, історія суспільно-політичної думки Росії.

Вибрані публікації

 1. Банах В., Барановська Н. Експозиційна робота музеїв. Навчальний посібник / Василь Банах, Надія Барановська. Львів: Логос, 2018. 175 с.
 2. Банах В. М., Нагірняк А. Я. Музейна співпраця Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові (1921 – 1939 рр.): напрямки й особливості // Емінак. Науковий щоквартальник. №3(23) (липень-вересень). 2018. Том 2. С. 124 – 130.
 3. Банах В. М. Музей НТШ у Львові (1912 – 1939): науково-фондова робота / Василь Банах // Історико-культурні студії –№1 (4) – 2017 – С. 21 – 26.
 4. Банах В. М. Феномен музейного предмету: музеологічний аспект / Банах В. М. // Молодий вчений – №8 (48) – 2017 – С. 26 – 30.
 5. Банах В. М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи / Василь Банах // Історико-культурні студії –№1 (3) – 2016 – С. 1 – 5.
 6. Банах В. М. Категорія «музеальності» в сучасному музеологічному дискурсі / В. М. Банах // Грані. Науково-теоретичний альманах – №9 (137) – 2016 – С. 171 – 176.
 7. Банах В. М. Питання культурної спадщини в контексті нової музеології // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 112 (9). – С. 92 – 96.
 8. Банах В. М. Російські «західники». Історія партії «Демократичний вибір Росії» (1992 – 1999 роки) / В. М. Банах // Грані – 2016 – №1 – С. 123 – 127.
 9. Банах В. М. “Цивілізаційне” неоевразійство в контексті інтеграції пострадянського простору / В. М. Банах // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2015. – Випуск 16. – С. 40–50
 10. Банах В. М. «Своя» Україна та «інша» Галичина у російській громадській думці 1990-х рр. / Банах В. М. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – 2013 – №752 – С. 189 – 194 – (Держава та армія).

Контакти

Кафедра: 79013, Львів, вул. Митрополита Андрея 3, 4-йкорпус,кімната 202

тел.: +38 (032) 258-21-59

E-mail: vasyl-banakh@meta.ua