Балик Уляна Олегівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Балик Уляна Олегівна
RTEmagicC balik 02.jpg.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 20 квітня
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1994 р.
Галузь наукових інтересів стратегічне управління діяльністю підприємств, підвищення ефективності діяльності та інвестиційної привабливості підприємств..
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Скворцов Ігор Борисович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій
Дата присвоєння н.с. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Балик Уляна Олегівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 20 квітня 1972 року

Практикуючий бізнес-консультант та тренер у сфері стратегічного управління діяльністю підприємств, маркетингу та управління персоналом підприємств.

Закінчила Державний університет «Львівська політехніка».(1994 р.)

Постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації на тренінгах і конференціях.

Від 1994 року займається науково-педагогічною діяльністю.

Тема дисертації: Розвиток ціноутворення на засадах маркетингових стратегій машинобудівних підприємств : дис ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Уляна Олегівна Балик . — Львів : Б.в., 2011 . — 192 с.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скворцов Ігор Борисович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри економіки підприємства та інвестицій

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Маркетинг»,
 • «Міжнародний маркетинг»,
 • «Прямий маркетинг»,
 • «Підприємництво та менеджмент», "Управління якістю"

Науково-дослідна робота

Сфера наукових інтересів — стратегічне управління діяльністю підприємств, підвищення ефективності діяльності та інвестиційної привабливості підприємств.

Вибрані публікації

Автор більше 60 наукових праць.

 1. Обґрунтування значень нормального і економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції / І. Б. Скворцов, У. О. Балик, О. Я. Загорецька // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 3. — С. 36-44. — Бібліогр.: 7 назв.
 2. Обгрунтування ціни продукції з урахуванням потужності підприємства і зміни попиту / І. Б. Скворцов, У. О. Балик, О. Я. Загорецька // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. VIM Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-6 листоп. 2010 р.) : до 65-річчя каф. маркетингу і логістики / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 462-464.
 3. Планування ціни продукції з врахуванням дії внутрішніх і зовнішніх чинників / І . Б. Скворцов, У. О. Балик, О. Я. Загорецька // Проблеми економіки та управління : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. М. Петрович. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. -С. 394-402. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 668). — Бібліогр.: 5 назв.
 4. Планування ціни продукції з врахуванням дії внутрішніх і зовнішніх чинників / І . Б. Скворцов, У. О. Балик, О. Я. Загорецька // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 20-21 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 411-412. — Бібліогр.: 5 назв.
 5. Моделювання функцій попиту і пропозиції на ринку монополістичної конкуренції / І . Б. Скворцов, У. О. Балик // Економіка та держава. — 2009. — № 5 (77). — С. 25-28. -Бібліогр.: 5 назв.
 6. У. О. Балик, М.В.Колісник. Маркетинговий аудит інноваційної діяльності підприємств // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 3. – C. 87–95. 0,4 ум.д.ар. (За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Web of Science).
 7. Balyk U. Internet Marketing in the Brand Technologies of the Tourism Industry / Natalya Andryeyeva, Iryna Davydenko, Ulyana Balyk, Mykhailo Kolisnyk, Olha Rulinska, Daria Bulysheva // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-11, September 2019. – P. 2858-2861.

Міжнародна наукометрична база: Scopus

 1. Балик У.О. Методологічні аспекти оцінювання фінансового стану малих підприємств / М.В. Колісник, У.О. Балик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Міжнародні економічні відносини та світове господарство", Випуск 24, частина 2. – Ужгород, 2019. – С. 64-69.

Міжнародна наукометрична база: Copernicus

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 415

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail: ml.dept@lpnu.ua ; uliana.o.balyk@lpnu.ua, uliana@ua.fm