Балабух Ярослав Андрійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Балабух Ярослав Андрійович
RTEmagicC balabuh s.jpg.jpg
к.т.н., асистент
Громадянство Україна
Національність українець
Галузь наукових інтересів Дослідження конструкції сталезалізобетонних балок, що мають тривалий термін існування
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Коваль Петро Миколайович, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, завідувач кафедри архітектурних конструкцій
Дата присвоєння н.с. 2010 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут будівництва та інженерії довкілля, Кафедра автомобільних доріг та мостів

Балабух Ярослав Андрійович — кандидат технічних наук, асистент кафедри автомобільних доріг та мостів, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Тема дисертації:

Міцність, деформації та експлуатаційні якостісталезалізобетонних мостів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 /Балабух Ярослав Андрійович ; Держ. дор. НДІ ім. М. П. Шульгіна. — Л., 2010. — 205 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 168-182.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Коваль Петро Миколайович, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, завідувач кафедри архітектурних конструкцій.

Сфера наукових інтересів:

Дослідження конструкції сталезалізобетонних балок, що мають тривалий термін існування.

Перелік навчальних дисциплін:

 • Технологія будівництва та реконструкція автомобільних доріг.
 • Будівництво та експлуатація міських вулиць.
 • Реконструкція шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них.

Вибрані публікації

 1. Випробування автодорожнього сталезалізобетонного шляхо¬про¬воду на автомобільній дорозі Київ-Одеса / П.М. Коваль, Я.А. Балабух, П.М. Сташук, А.Є. Фаль // Будівельні конструкції. — К.: НДІБК, 2006. — Вип. 65. — С. 220–227.
 2. Дослідження елементів прогонових будов сталезалізобетон¬ного моста / П.М. Коваль, Я.А. Балабух, А.Є. Фаль, П.М. Сташук // Ресурсоеко¬ном¬ні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. — Рівне, 2006. — Вип. 14. — С. 475–480.
 3. Оцінювання надійності збережуваних конструкцій мостів / П.М. Коваль, Я.А. Балабух // Дороги і мости: Зб. наук. праць. В 2-х томах: Т.1. — К.: ДерждорНДІ, 2007. — Вип. 7. — С. 261–270.
 4. Будівництво сталезалізобетонних мостів із балок тривалого зберігання / П.М. Коваль, Я.А. Балабух // Тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конфер. «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика». — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. — С. 29–31.
 5. Практичні методи оцінювання залишкового ресурсу стале¬залізобетонних мостів / П.М. Коваль, Я.А. Балабух // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. — Рівне, 2007. — Вип. 16, ч. 1 — С.376–381.
 6. Використання сучасних методів для розрахунку сталезалі¬зо¬бетонних будов мостів після тривалої експлуатації / Я.А. Балабух // Дороги і мости. Зб. наук. праць. — К.: ДерждорНДІ, 2008. — Випуск 8. — С. 13–21.
 7. Експериментальне визначення придатності металевих балок після тривалого зберігання для будівництва автодорожнього моста / П.М. Коваль, Я.А. Балабух // Дороги і мости. Зб. наук. праць. — К.: ДерждорНДІ, 2008. — Випуск 9. — С. 112–118.
 8. Робота анкерних з’єднань залізобетонної плити і балок сталезалізобетонних мостів / Я.А. Балабух // Дороги і мости. Зб. наук. праць. — К.: ДерждорНДІ, 2008. — Випуск 10. — С. 5–8.
 9. Reliability evaluation of the storable bridges structures / Y. Balabukh, O. Kindratovych // Materialy konferencyjne «Zespolone konstrukcye mostove». — Krakov, 2009. — s. 29–39.

Контакти

79013, Львів-13, вул.Карпінського 6; 2-й корпус, кімната 306

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-25-17