Базилевич Лідія Євгенівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Базилевич Лідія Євгенівна
Bazylevych.jpg
д.ф-м.н., доцент
Дата народження 9 вересня 1957 р
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дата закінчення 1979 р.
Спеціальність математика
Галузь наукових інтересів Геометрична топологія, топологія гіперпросторів;

Опукла геометрія; Топологія нескінченновимірних многовидів; Ідемпотентна математика, max-плюс опуклість,max-min-опуклість.

Кваліфікаційний рівень математик
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2001 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Базилевич Лідія Євгенівна — доктор фізико-математичних наук,доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 9 вересня 1957 р.

Освіта:

Закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка у 1979 р.

У 1980–83 рр. навчалася в аспірантурі кафедри теорії функційі функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.

В листопаді 1988 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.04 — геометрія і топологія на тему «Селекції функції віддалі до компактів в евклідовому просторі».

В 20011 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 01.01.04 —геометрія і топологія на тему «Гіперпростори опуклих множин» [Текст] : дис. ... д-рафіз.-мат. наук : 01.01.04 / Базилевич Лідія Євгенівна ; Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2011. — 304 арк. — Бібліогр.: арк. 282-304.

Професійна діяльність:

По закінченні аспірантури працювала в ІППММ АН України; в1995 році отримала звання старшого наукового співробітника.

Працює у «Львівській політехніці» з 1994 р спочатку напосаді асистента, потім — доцента кафедри обчислювальної математики та програмування. З 2012 р. по даний час — доцент кафедри вищої математики.

Вчене звання доцента отримала у 2001 р. .

Навчальна робота

В університеті читає курси

  • математичний аналіз
  • лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
  • дискретна математика
  • інформатика та комп’ютерна техніка
  • економічна інформатика

Наукові інтереси

  • Геометрична топологія, топологія гіперпросторів;
  • Опукла геометрія;
  • Топологія нескінченновимірних многовидів;
  • Ідемпотентна математика, max-плюс опуклість,max-min-опуклість.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34

e-mail: vm.imfn@gmail.com