Баб’як Людмила Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Баб’як Людмила Володимирівна
Babyak lv.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 24 жовтня 1955 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів термічне перетворення вуглеводневих газів з метою одержання ненасичених вуглеводнів
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, провідний спеціаліст ВАТ «Галол» м. Дрогобич, Шевчук Василь Устинович
Дата присвоєння н.с. 1999 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2003 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Баб’як Людмила Володимирівна — кандидат технічних наук, доцент Кафедри хімічної технології переробки нафти та газу, Національного університету«Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Загальна інформація

Народилась 24 жовтня 1955 р. в м. Полонному Хмельницької області Член-кореспондент Української нафтогазової академії

Освіта

Кандидатську дисертацію на тему «Одержання ароматичних вуглеводнів та високооктанових компонентів каталітичним перетворенням нафтозаводських газів [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.07 / Баб’як Людмила Володимирівна; Державний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 1999. — 150 л. + дод. — л. 138-150» захистила у 1999 році.

Науковий керівник — Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук,професор, провідний спеціаліст ВАТ «Галол» м. Дрогобич, Шевчук Василь Устинович

Нагороди та відзнаки

RTEmagicC Pochesna gramota LP.JPG.JPG Почесна грамота Львівської політехніки (1999 р.)


Грамота Обєднання профспілок Львівщини (2010 р.)

Почесна грамота Центрального комітетуПрофспілки працівників освіти і науки (2015 р.)

Наукові інтереси

Працює в галузі каталітичного перетворення різноманітної вуглеводневої сировини з метою одержання ароматичних вуглеводнів та високооктанових компонентів бензинових фракцій на висококремнеземистих цеоліта типу ZSM-5, а також термічного перетворення вуглеводневих газів з метою одержання ненасичених вуглеводнів

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Основи проектування нафтопереробних заводів
 • Технологія альтернативних палив та олив
 • Конструкторське та технологічне забезпечення маркетингової діяльності


Вибрані публікації

Опублікувала одноосібно та у співавторстві понад 95наукових робіт, одержала 5 патентів на корисні моделі. Приймала активну участь в вітчизняних та міжнародних наукових конференціях (Польща, Нідерланди, Канада,Росія). Видала 17 навчально — методичних розробок.

Серед них

 1. Моторні палива з альтернативної сировини: Навчальний посібник. / М.М.Братичак, Л.В.Бабяк – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 143 с.
 2. Conversion of C4 fraction of hydrocarbon pyrolysis products over ZVM+2% Zn high-silica zeolite catalyst./ L. Babiak, O.Matsyak, V.Shevchuk // Chemistry & Chemical Thechnology. Lviv.2011. Vol.5. No.1. P.95-99.
 3. Одержання нижчих олефінів і аренів каталітичним перетворенням фракції С4 продуктів піролізу вуглеводневої сировини на модифікованому каталізаторі ЦВМ+2% мас. Zn. / О.М.Мацяк, Л.В.Баб’як, В.У.Шевчук, В.Г.Чоповий // Нафтова і газова промисловість. -. Київ.2012.. № 4. С. 48-51
 4. Патент на корисну модель № 81273 МПК С10G 45/54 (2006.01) Висококремнеземистий каталізатор ароматизації: / Л.В.Баб’як, О.М.Мацяк, В.У.Шевчук, Державний реєстр патентів України на корисні моделі, м.Київ, 25.06.2013, Бюл.№ 12
 5. Logistical aspects and prospects of oil and gas complex of Ukraine / L.V.Babiak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Львів. 2014. № 789: Логістика. - С. 3 – 7.
 6. Патент на корисну модель № 93523 МПК (2014.01) С10G 5/00 Спосіб одержання ароматичних вуглеводнів: / Л.В.Баб’як, О.М.Мацяк, В.У.Шевчук // Державний реєстр патентів України на корисні моделі, м.Київ, 10.10.2014, Бюлетень.№ 19.
 7. Патент на корисну модель № 101569 МПК (2015.01) С23F 11/00 C07С 229/00 Інгібітор кислотної корозії сталевих виробів: / Л.В.Баб’як, В.В.Гуменецький, І.І.Макарчук // Державний реєстр патентів України на корисні моделі, м.Київ, 25.09. 2015, Бюл.№ 18.
 8. Патент на корисну модель № 101722 МПК (2015.01) C10G 5/00. Спосіб одержання високооктанових компонентів бензинових фракцій: / Л.В.Баб’як, О.М.Мацяк, В.У.Шевчук // Державний реєстр патентів України на корисні моделі, м.Київ, 25.09. 2015, Бюл.№ 18.
 9. Патент на корисну модель № 101760 МПК (2015.01) C07С 11/04, С07С 2/84 Спосіб одержання етилену каталітичною оксидаційною димеризацією метану: / О.В.Шищак, Л.В.Баб’як, В.У.Шевчук // Державний реєстр патентів України на корисні моделі,м.Київ, 25.09.2015,Бюлетень №18. Стан та шляхи підвищення ефективності підприємств нафтогазового комплексу України. Матеріали Міжнародної конференції «Формування науково-освітньої політики» м. Київ. 28.02.2015 р. - С. 26-28.
 10. Каталітичне перетворення бутилен-бутадієнової фракції при високих об’ємних швидкостях / Л.В.Баб’як //Перший незалежний науковий вісник, № 3/2015 – м. Київ, 2015 р. –С. 76-80.
 11. Раціональне використання вуглеводневих газів процесів деструктивної переробки нафти. Тези VІII Міжнародної наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості», Львів. 16 – 21 травня 2016. С. 24.

Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн.30

Номер(и) телефону:+38 (032) 258-21-66

E-mail: lvbabyak@gmail.com