Афонін Максим Олександрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Афонін Максим Олександрович
Афонін 1.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 9 квітня 1991 р.
Місце народження м. Рубцовськ Алтайського краю
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2013 р.
Спеціальність Організація і регулювання дорожнього руху
Галузь наукових інтересів Вплив чинника людини на безпеку дорожнього руху
Кваліфікаційний рівень Науковий співробітник у транспортній галузі
Поточне місце роботи Кафедра транспортних технологій Інститут механічної інженерії та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Афонін Максим Олександрович (*9 квітня 1991) — український науковець, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» .

Освіта

 • У 2008 р. вступив на перший курс Національного університету «Львівська політехніка», напрямок «Транспортні технології» .
 • У 2013 р. закінчив навчання за спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху».
 • У 2015 р. вступив до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Транспортні системи».
 • У 2019 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини» (спеціальність 05.22.01 – транспортні системи, науковий керівник – к.т.н., доцент Жук М.М.)
 • У 2020 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (диплом серії ДК № 056644 від 14.05.2020 р.)

Досвід роботи

 • 2014-2015 р – старший лаборант кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
 • З 2015 р. — асистент кафедри «Транспортні технології» Національного університету «Львівська політехніка».
 • З 2021 р. і до нині – доцент кафедри транспортних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Дисципліни, які викладає на кафедрі

 • Дослідження операцій у транспортних системах – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
 • Митні операції – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
 • Організація вантажних автомобільних перевезень – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
 • Транспортне планування великих та значних міст – другий (магістерський) рівень вищої освіти.
 • Транспортно-експедиторська діяльність – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Наукові інтереси

Вплив чинника людини на безпеку дорожнього руху.

Публікації

Є автором 38 публікацій, з них 17 статей та 21 теза доповідей, 11 – у фахових виданнях України, 3 – за кордоном а також 2 публікації, які входять до НМБД SCOPUS.

Вибрані публікації:

Наукові статті

1. Postranskyy T. Selection of a traffic management scheme at an intersection taking into consideration the traffic flow composition. / T. Postranskyy, M. Boikiv, M. Afonin, R. Rogalskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Харків: УкрДУЗТ, 2020. Вип. 1/3(103). – С. 39 – 46. (включене у наукометричну базу даних Scopus).

2. Fornalchyk Ye. Risk assessment during the transportation of dangerous goods considering the functional state of the driver / Ye. Fornalchyk, M. Afonin, T. Postranskyy, M. Boikiv // Transport problems. – Katowice: Silesian University of technology faculty of transport, 2021. – P. 139 – 152. (включене у наукометричну базу даних Scopus).

3. Afonin M. Influence of public transport ergonomic features on passenger's functional state / M. Afonin // Transport Technologies, Vol. 11, No. 2, 2020. – P. 33 – 43.

4. Postransky T. Traffic conditions and their impact on the functional state of the bus driver / M. Afonin, D. Kosynkin // Автомобільний транспорт. – 2021. – Вип. 49. – С. 45–53.

5. Афонін М.О. Модель визначення максимальної тривалості руху водіїв при перевезенні небезпечних вантажів / М.О. Афонін, Т.М. Постранський, О.І. Бондарчук // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. – 2021. – Т. 6, вип. 166. – С. 184–189.

6. Афонін М.О. Вплив дорожніх умов на показники функціонального стану водія / М. О. Афонін, Т. М. Постранський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів: НУЛП, 2017. – №866. – С. 112 – 115.

7. Афонін М.О. Зміна Функціонального стану водія при перевезенні небезпечного наливного вантажу за різної складності дорожніх умов / М. О. Афонін, Т. М. Постранський, Д. В. Семків // Науково-виробничий журнал «Автошляховик України». – Київ: ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», 2018. – №2 (254). – С. 51 – 53.

8. Postranskyy T. The Change of Bus Drivers` Functional State / T. Postranskyy, M. Afonin // VІ International Youth Science Forum «Litteris et Artibus»: papers, 24 – 26 November 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2016. – P. 354 – 355.

9. Афонін М.О. Визначення пропускної здатності багатосмугової проїзної частини при спеціалізації смуг руху / М.О. Афонін, О.А., Максимюк // Автошляховик України – 2015. №1-2/2015 (243-244) – С. 60-62.

10. Жук М.М. Показник активності регуляторних систем як оцінка функціонального стану водія / М.М. Жук, В.В. Ковалишин, М.О. Афонін // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету – 2015. №67 – С. 131-133.

Навчально-методичні праці

1. Аналіз трудової діяльності водія в системі «людина – техніка – середовище»: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Ергономіка транспорту» для студентів стаціонарної форми навчання базового напрямку 6.070101 «Транспортні технології» та спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Т.М. Постранський, М.В. Бойків, М.О. Афонін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 48 с.

2. Постранський Т.М., Афонін М.О. Електронний навчально-методичний комплекс «Загальний курс транспорту» / Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=177 – Сертифікат № 02595 – Номер і дата реєстрації Е41-178-99/2018 від 21.12.2018р.3. Електронний навчально-методичний комплекс «Організація дорожнього руху. Частина 1» у Віртуальному навчальному середовищі Національного університету «Львівська політехніка» (Сертифікат №02261 від 24.04.2018, реєстраційний номер Е41-178-80/2018).

4. Проектування елементів автомобільних доріг та вулиць: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів стаціонарної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» та 274 «Автомобільний транспорт» / Укл.: М.О. Афонін, Т.М. Постранський, М.В. Бойків. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 32 с.

5. Бойків М.В., Постранський Т.М., Афонін М.О. Електронний навчально-методичний комплекс «Поведінка і надійність роботи водія» / Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1470 – Сертифікат № 02690 – Номер і дата реєстрації Е41-178-110/2019 від 04.03.2019р.

6. Постранський Т.М., Афонін М.О., Бойків М.В. Загальний курс транспорту: Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 275 «Транспортні технології (за видами)» та 274 «Автомобільний транспорт». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2019. – 128 с.

7. Афонін М.О. Електронний навчально-методичний комплекс «Митні операції» / Режим доступу: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=5996 – Сертифікат № 03647 – Номер і дата реєстрації Е41-178-170/2020 від 28.12.2020р.

8. Постранський Т.М., Афонін М.О., Бойків М.В., Півторак Г.В. Ергономіка транспорту: Конспект лекцій для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2020. – 75 с.Контакти

вул. Ст.Бандери 32, 79013, Львів; 6-й корпус, кімната 209

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-26-59; +38 (032) 258-24-89