Андрусик Ярослав Федорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрусик Ярослав Федорович
Andrusik.jpg
к.ф-м.н.,доцент
Дата народження 13 січня 1952 року
Громадянство Україна
Національність українець
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра механіки та автоматизації машинобудування Інститут інженерної механіки та транспорту Національний університет «Львівська політехніка»

Андрусик Ярослав Федорович - кандидат фізико-математичних наук,доцент кафедри механіки та автоматизації машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 13 січня 1952 року.

Навчальна робота

Для студентів різних спеціальностей викладає курси:

 • «Теоретична механіка»,
 • «Технічна механіка»,
 • «Прикладна механіка в радіоелектронних пристроях і системах»,
 • «Механіка та конструкційні системи електронних засобів».

Наукові інтереси

Проводить наукові дослідження з напрямку «Математичне моделювання специфічних ефектів незворотної деформації матеріалів».

Вибрані публікації

Список основних навчально-методичних розробок

 1. Андрусик Я.Ф., Білосевич Р.М. Методичні вказівки по виконанню розрахунково- графічної роботи з курсу теоретичної механіки із застосуванням ЕОМ на тему: «Динаміка точки» для студентів всіх спеціальностей ,Учб. Видання, Львів ДУ «ЛП», 1995 р.
 2. Андрусик Я.Ф., Величко Л.Д., Сокіл Б.І. Методичні вказівки з курсу теоретичної механіки на тему «Основи лінійної теорії параметричних коливань » та інструкція до лабораторної роботи «Експериментальне дослідження стану математичного маятника при гармонічних вертикальних коливаннях точки підвісу», Учб.Видання, Львів, ДУ "ЛП«,1999 р.
 3. Андрусик Я.Ф., Величко Л.Д., Сокіл Б.І., Панкевич Б.В.Оптимальне керування рухом матеріальної точки при врахуванні теореми про зміну кількості руху матеріальної точки , Учб. Видання, Львів, ДУ «ЛП», 1999 р.
 4. Андрусик Я.Ф., Смерека І.П., Пономаренко О.М. Інструкція до лабораторної роботи № 13 «Математичне моделювання і чисельне дослідження динаміки нелінійних систем» з курсу теоретичної механіки. Львів, Видавництво НУ«ЛП» , 2002 р.
 5. Андрусик Я.Ф., Придиба В.Т., Лозовий І.С. Інструкція до лабораторної роботи № 5 з курсу «теоретична механіка» для студентів машинобудівних спеціальностей "Застосування теореми про зміну кінетичного моменту механічної системи до вивчення її руху ",Львів,2004
 6. Андрусик Я.Ф., Боженко М.В. Кінематичний аналіз плоских механізмів: Методичні вказівки та завдання на розрахунково — графічну роботу з курсу теоретичної механіки, Львів: Видавництво НУ"ЛП «, 2005 р.

Список основних наукових статей за результатами досліджень

 1. Аналітичне дослідження процесів деформаційного зміцнення металів на основі інтегрального критерію рівня пластичних деформацій зсуву / Я. Ф. Андрусик // Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : [зб.наук. пр.] / відп. ред. З. А. Стоцько. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С.59—63. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 642). — Бібліогр.: 6 назв.
 2. Математичне моделювання вибору оптимального режиму деформаційного зміцнення при термопластичному обробленні металів / Я. Андрусик // 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : присвяч. 165-річчю Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 20–22 трав. 2009 р. : праці / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л., 2009. — С. 154–155.
 3. Про оцінку несної здатності асфальтобетонного покриття проти хвилеутворення / Г. Г. Бігун, Я. Ф. Андрусик // Дороги і мости : зб. наук. пр. / Держ. дор. н.-д. ін-т ім. М. П. Шульгіна. — К., 2009. — Вип. 11. — С. 30–34. — Бібліогр.: 4 назви.
 4. Андрусик Я.Ф., Ляшенко В.П., Шандрівський А.Г. Аналітичне дослідження закономірностей процесу пластичного деформування при складній траєкторії навантаження// Машинознавство. — 2007.- № 3.
 5. Армійські автомобілі. Основи руху, будова, характеристики: навчальний посібник / Борис Дмитрович Білоус, Павло Петрович Ткачук, Ярослав Федорович Андрусик, Андрій Борисович Білоус, Анатолій Сергійович Бурковський;В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Борис Дмитрович Білоус.— Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007.— 536 с.ISBN 966-553-641-3
 6. Андрусик Я.Ф., Русинко К.Н. Деформация поверхност инагружения // Изв. АН СССР МТТ. 1979. — № 3.
 7. Андрусик Я.Ф., Русинко К.Н. Новий подход к феноменологической трактовке концепции скольжения // Математические и физико-механические поля. Киев: Наук. Думка.- 1989.- Вып.30.
 8. Андрусик Я.Ф., Русинко К.Н. Пластическое деформирование упрочняющихся материалов при нагружении в трехмерном подпространстве пятимерного пространства девиаторов // Изв. АН МТТ — 1993. -№ 2.
 9. Андрусик Я.Ф., Русинко К.Н. Пластическое деформирование упрочняющихся материалов при циклических нагружениях в рамках синтезной теории пластичности // Изв. Рос. АН МТТ. — 1999. — № 3.
 10. Андрусик Я.Ф. Зв’язок в рамках синтезної теорії пластичності між процесом кругового навантаження і його образом — траєкторією вектора пластичних деформацій . Збірник праць: Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: в 2 — х т. Львів, 2000.- т. 1.
 11. Андрусик Я.Ф., Ляшенко В.П., Бігун Г.Г. Моделювання хвилеутворення дорожнього полотна на ділянках інтенсивного гальмування автомобільних потоків. Вісник НУ «ЛП» Теорія і практика будівництва № 462, 2002 р.

Контакти

вул. Ст.Бандери 8, 79013, Львів; 14-й корпус, кімната 34,63, 64

Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-54

+38 (032) 258-21-08

+38 (032)258-26-42,

Yaroslav.Andrusyk@polynet.lviv.ua