Андрейчук Станіслав Казимирович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрейчук Станіслав Казимирович
Дата народження 28 серпня 1967 року
Alma mater Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Галузь наукових інтересів соціологія управління; соціологія освіти; кадровий менеджмент
Науковий ступінь кандидат наук з державного управлінння
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2013 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра соціології та соціальної роботи Інститут гуманітарних та соціальних наук

Андрейчук Станіслав Казимирович — кандидат наук з державного управлінння, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

У 1994 роцізакінчив Державний університет “Львівськаполітехніка”, отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Приладобудування».
Впродовж 2002 – 2005 рр. навчався в аспірантурі Національного університету “Львівськаполітехніка”. У Національному університеті “Львівськаполітехніка” працює з 2002 року. З 2015 року є членом Соціологічної асоціації України (САУ)

Наукова діяльність

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію «Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу», за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління.
Науковий керівник: доктор історичних наук, профессор Малик Ярослав.
Захист відбувся у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в листопаді 2007 року.

Сфера наукових зацікавлень

соціологія управління; соціологія освіти; кадровий менеджмент

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 25 праць, з них 3 посібники (у співавторстві), 20 наукових публікацій.

  1. Андрейчук С. Проблеми формування національної моделі державного управління вищою освітою в Україні на сучасному етапі /С. Андрейчук // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Вип..9. – Львів: Видавничий центр ЛНУ. – 2015 – С.311-319
  2. Рашкевич Ю.М., Андрейчук С. Секторальні рамки кваліфікацій як інструмент узгодження дескрипторів європейських мета-рамок та побудови профілів освітніх програм / Ю. Рашкевич, С. Андрейчук // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Спецвип. 1(10). – С.41-64.
  3. Морушко О.О., Андрейчук С.К. Визначення інтегрального соціотипу в малих групах методом соціонічного аналізу./О. Морушко, С. Андрейчук // Науковий вісник ЛНТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ ЛНТУ України. – 2016. – Вип. 26.4. – С. 398-404.
  4. Когут В., Андрейчук С. Державні та недержавні організації соціальної сфери в Україні: особливості взаємодії та перспективи розвитку / В. Когут, С. Андрейчук // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. З (48) : у 2 ч. І за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. — С. 201—208.
  5. Морушко О.О., Андрейчук С.К., Манзій О.С. Визначення коефіцієнта конфліктності як метод оптимізації персонального складу малої групи / О. Морушко, С. Андрейчук, О. Манзій // Науковий вісник ЛНТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ ЛНТУ України. – 2017. – т.27. №9. – С. 121-123.
  6. Манзій О. С., Андрейчук С. К., Сеник А. П. Застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій для організації студентської практики // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2018. – № 18. – С. 173–178.
  7. Андрейчук С. К., Морушко О. О., Когут В. І. Боротьба з корупцією в Україні: міжнародний досвід // Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем : матеріали ІX Міжнародної наукової конференції, Львів 16–17 травня 2019 р. – 2019. – C. 9–11
  8. Андрейчук С. К., Манзій О. С., Морушко О. О. Пенсійна реформа у Польщі: питання та відповіді для України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2020. – Т. 30, № 3. – С. 77–83.