Андрейчук Надія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Андрейчук Надія Іванівна
Andreychuk.jpg
к.філол.н, доцент
Дата народження 6 жовтня 1954року.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім..Івана Франка.
Дата закінчення 1976 р.
Спеціальність «романо-германські мови і література».
Галузь наукових інтересів Лінгвосеміотика; дискурсологія; контрастивна лінгвістика
Кваліфікаційний рівень філолог, викладач
Науковий ступінь кандидат філологічних наук
Дата присвоєння н.с. 1987 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1990 р.
Поточне місце роботи кафедра прикладної лінгвістики,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Андрейчук Надія Іванівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народилася 6 жовтня 1954 року.

Освіта

1971−1976 рр. — навчання на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність:романо-германські мови і література.

1983 — 1986 рр. — аспірантура в Одеському Національному університеті імені І.І.Мечникова

1987 — захистила кандидатську дисертацію на тему «Співвідношення семантики фразеологічних одиниць і вільних словосполук в сучасній англійській мові (на матеріалі соматичних фразеологічних одиниць)». Спеціальність 10.02. 04 — германські мови.

2013 − захистила докторську дисертацію на тему «Життєвий світ англійця кінця XV — початку XVII століть у вимірі інституційного дискурсу (лінгвосеміотичний аналіз)». Спеціальність 10.02. 04 — германські мови.

Професійна діяльність

2012 — до цього часу доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»;

Завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»

Доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

— Контрастивна лінгвістика

— Письмовий переклад

Наукові інтереси

Лінгвосеміотика; дискурсологія; контрастивна лінгвістика

Вибрані публікації

Охорона праці [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч.закл. / Н. І. Андрейчук та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів :Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2012. — 273 с. : табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Текст парал. : укр., англ. — Бібліогр. : с. 271 (15 назв).— ISBN 978-617-607-195-2

Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця ХV —початку ХVII століття [Текст] : монографія / Н. І. Андрейчук ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2011. — 277 с.: іл. — Бібліогр. : с. 233-265 (474 назви). — Предм. покажч. : с. 271-274. —ISBN 978-617-607-122-8

Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: ідеологія іпрограми досліджень / Н. І. Андрейчук // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. —Донецьк : Дон НУ, 2008. — Вип. 17. — С. 273 — 278.

Парадигма як термін / Н. Андрейчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології.— Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2008. — № 620. — С. 254–257.

Життєвий світ людини в антропоцентричній парадигмі лінгвістичних досліджень / Н. І. Андрейчук // Нова філологія : зб. наук. пр. —Запоріжжя : ЗНУ, 2009. — № 35. — С. 301 — 306.

Життєвий світ людини і «горизонтність» мовної свідомості /Н. І. Андрейчук // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. — Черкаси :ЧДТУ, 2009. — Чис. 13. — С. 113 — 116.

Життєвий світ і мовна картина світу / Н. І .Андрейчук //Ученые записки Таврического Национального университета им. В. И. Вернадского:Серия «Филология. Социальные коммуникации». — Том 22 (61). − № 1. —Симферополь: Таврический национальный униреситет им. В. И. Вернадского, 2009. —С. 3 − 7.

Застосування термінакод в антропокультурній лінгвістиці / Н. І. Андрейчук // Вісник Нац. ун-ту«Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. — 2009. — №648. — С. 113 — 117.

Категорія життєвого світу людини у філософській та лінгвофілософській антропології / Н. І. Андрейчук // Нова філологія : зб. наук.пр. — Запоріжжя : ЗНУ, 2009. — № 33. — С. 91 — 96.

Мовна картина людинияк «розпредмечування» кодів культури / Н. І. Андрейчук // Мова і культура. — К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2009. — Вип. 12,т. І (126). — С. 29 — 35.

Мовна особистість в антропокультурній лінгвістиці / Н.Андрейчук // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). —Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. — Вип. 86. — С. 165 — 170.

Мовнокультурний код як категорія антропокультурноїлінгвістики / Н. І. Андрейчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. —Луцьк: Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2009.— № 16. — С. 61 — 64.

Структурування мовної картини людини / Н. І. Андрейчук //Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки.Філологічні науки. Мовознавство. — Луцьк : Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. — 2009. — № 5. — С. 239 — 242.

Життєвий світ людини в англійському інституційному дискурсі епохи Тюдорів / Н. І. Андрейчук // Моваі культура [Наукове видання]. ‒ Випуск 13.‒ Том ІІ (138). ‒ Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. ‒ С. 75 −82.

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, 79013, Львів; 4-й навчальний корпус, кімната № 131,

Tел. +38(032) 258-27-00 , +38 (032) 258-21-38 , +38(032) 258-23-28

E-mail: apling.ikni@gmail.com; nadiyaan@gmail.com