Ангелко Ірина Володимирівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ангелко Ірина Володимирівна
Angelko.jpg
к.ек.н., асистент
Дата народження 1984 р.
Громадянство Україна
Alma mater Національний лісотехнічний університет України
Дата закінчення 2006 р.
Спеціальність «Економіка»
Галузь наукових інтересів Організаційно-правові засади подолання тіньової економіки, сучасні шляхи підвищення добробуту населення та подолання бідності, трудові міграції.
Кваліфікаційний рівень спеціаліст з обліку та аудиту
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор Кульчицький Богдан Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Поточне місце роботи кафедра міжнародної економіки, Інститут підприємництва та перспективних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Ангелко Ірина Володимирівна — кандидат економічних наук, асистент кафедри міжнародної економіки,Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження 1984 р.

Освіта 4 квітня 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Тіньова діяльність у господарській системі України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 /Ангелко Ірина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2012. —246 арк. — Бібліогр.: арк. 200-228.» зі спеціальності 08.00.01 —економічна теорія та історія економічної думки (диплом кандидата економічнихнаук від 26 жовтня 2012 року);

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кульчицький Богдан Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка

2007–2011 рр. — Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура

2001–2006 рр. — Національний лісотехнічний університет України, економічний факультет, здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту (диплом з відзнакою).

Професійна діяльність:

з 02.09.2013 р. — асистент кафедри міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

2013 р. — головний бухгалтер ПП «Корона Грек»;

2012–2013 рр. — бухгалтер ТзОВ «Євро-моторс-Україна» (сумісництво);

2011–2013 рр. — асистент, старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та світової політики Львівського навчального інституту Ужгородського національного університету (сумісництво);

2006–2012 рр. — бухгалтер ДЗ «Дорожня лікарня № 2 ст. СтрийДТГО «Львівська залізниця».

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Соціальний менеджмент»,
 • «Економіка та основи ІТ бізнесу»,
 • «Міжнародна економіка»,
 • «Міжнародні організації»,
 • «Економіка підприємства».

Наукові інтереси

Організаційно-правові засади подолання тіньової економіки, сучасні шляхи підвищення добробуту населення та подолання бідності,трудові міграції.

Вибрані публікації

Автор понад 40 науково-методичних праць,

серед яких:

 1. Ангелко І.В. Корупція в Україні — явище закономірне / І.ВАнгелко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України:Збірник науково-технічних праць. — Львів: НЛТУУ — 2008, вип. 18.9. — С.171–174.
 2. Ангелко І.В. Теоретико-методологічні проблеми дослідження тіньової економіки / І.В. Ангелко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 1. — Т.2. — С. 254–259.
 3. Ангелко І.В. Тіньова діяльність як джерело доходу:основні форми вияву / І.В. Ангелко // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27). — С. 108–115.
 4. Ангелко І.В. Неформальна зайнятість населення України в сучасних умовах господарювання / І.В. Ангелко // Український соціум. — 2010. —№ 3(34). — С. 124–132.
 5. Ангелко І.В. Методичні основи оцінки обсягів тіньового сектору економіки / І.В. Ангелко // Вісник Сумського університету. — 2011. — №1. — С. 180–189.
 6. Ангелко І.В. Тіньова діяльність домогосподарств України в умовах трансформаційної економіки / І.В. Ангелко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 3. — Т. 3. — С. 194–200.
 7. Ангелко І.В. Світовий досвід обмеження масштабів тіньової економіки та перспективи його застосування в Україні / І.В. Ангелко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 5. — Т. 4. — С. 193–198.
 8. Ангелко І.В. Тіньова зайнятість населення України:причини, наслідки та шляхи подолання / І.В. Ангелко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2012. — № 2. — Т. 1. — С. 69-74

Контакти

вул. Горбачевського, 18, м. Львів, 79044; 32-й корпус, кімн. 307

Tел. +38 (032) 258-24-86 $+38 (032) 258-26-06

E-mail: mekafedra@gmail.com;