Алєксєєв Ігор Валентинович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Алєксєєв Ігор Валентинович
Алєксєєв.png
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1975
Спеціальність Економіка та організація машинобудівної промисловості
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2002
Вчене звання професор кафедри фінансів
Поточне місце роботи завідувач кафедри фінансів
Почесні звання академік Академії економічних наук України
Державні нагороди ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ

Професійна діяльність

Вищу освіту здобув у 1975 році, закінчивши Львівський політехнічний інститут, інженерно-економічний факультет, спеціальність «Економіка та організація машинобудівної промисловості». У 1978-1982 роках проходив підготовку в аспірантурі Львівського політехнічного інституту (без відриву від виробництва). Науково-педагогічну діяльність розпочав у Львівській політехніці з 1 лютого 1976 року: працював асистентом (1976-1986 рр.), старшим викладачем (1986-1988 р.), доцентом кафедри економіки і організації машинобудування та приладобудування (1988-1994 рр.). З 1994 р. завідувач кафедр економіки, фінансів та обліку (1994-2002 рр.), а пізніше фінансів (з 2002 р. по даний час).

Навчальна робота

Читає лекції з дисциплін «Фінанси інноваційної діяльності», «Вступ до фаху фінанси і кредит» для студентів напрямку «Фінанси і кредит» та «Фінанси інноваційних підприємств» для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю». Викладав дисципліни: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Бюджетна система», «Фінанси і соціальна політика» у Національному університеті «Львівська політехніка»; «Банківський маркетинг» і «Банківський менеджмент» у Львівському банківському інституті Національного банку України (1992-2002 рр.), «Державні фінанси та бюджетна політика» у Львівському регіональному інституті Української академії державного управління при Президентові України (1996-2003 рр.).

Науково-дослідна робота

Тема кандидатської дисертації

 • У 1983 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Вдосконалення планування розвитку виробничих підрозділів машинобудівних підприємств (об’єднань)» у спецраді Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 08.00.05 – економіка і організація планування і управління народного господарства (промисловість).

Тема докторської дисертації

 • У 2002 році в Інституті економічного прогнозування НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук на тему «Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.

Участь у кафедральних темах

Алєксєєв І.В. є керівником наукових тем, за якими ведуться дослідження науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», зокрема:

 • «Проблеми фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (реєстраційний номер - 0106u000027; термін: 01.01.2006р.-01.06.2008р.);
 • «Проблеми оподаткування і страхового захисту діяльності виробничо-господарських структур в машинобудуванні і приладобудуванні» (реєстраційний номер 0107u010249; термін: 05.2007р.-06.2009р.).

Формує наукову школу «Управління у сфері фінансів, оподаткування, страхування та кредитування науково-технічної підготовки виробництва у виробничо-господарських структурах».

Керування науковою роботою аспірантів та докторантів

 • Під керівництвом І.В. Алєксєєва дисертаційні роботи захистили 2 докторантів, серед них:
 1. Бондарчук М.К. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 2. Хома І.Б. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 • Під керівництвом І.В. Алєксєєва дисертаційні роботи захистили 15 аспірантів, ще 5 – працюють над дисертаціями. Серед них:
 1. Хома І.Б. («Організація управління і планування діяльності промислово-фінансових груп в системі регулювання економіки», спеціальність 08.02.03, 1999 р., спецрада у Державному університеті «Львівська політехніка»),
 2. Колісник М.К. («Економічна оцінка і регулювання діяльності промислово-фінансових груп», спеціальність 08.02.03, 2000 р., спецрада у Державному університеті «Львівська політехніка»),
 3. Гориславець П.А. («Планування та організування страхування у державному секторі економіки», спеціальність 08.02.03, 2006 р., спецрада у Національному університеті «Львівська політехніка»),
 4. Гбур З.В. («Вдосконалення моніторингу в системі державного управління», спеціальність 25.00.02, 2007 р., спецрада у Львівському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України),
 5. Лепак Р.І. («Форми фінансової взаємодії банків і підприємств», спеціальність 08.00.08, 2008 р., спецрада в Інституті регіональних досліджень НАН України),
 6. Талатура І.М. (Державне управління розвитком природних монополій, спеціальність 08.00.03, 2008 р., спецрада в Інституті регіональних досліджень НАН України),
 7. Ольшанська М.В. («Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах», спеціальність 08.00.04, 2008 р., спецрада у Національному університеті «Львівська політехніка»),
 8. Червінська О.С. («Організаційно-інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування», спеціальність 08.00.04, 2008 р., спецрада у Національному університеті «Львівська політехніка»).
 9. Лепак Р.І. - 08.00.08 (гроші, фінанси і кредит).
 10. Білик О.І. - 08.00.08 (гроші, фінанси і кредит).
 11. Волошин О.П.- 08.00.03 (економіка та управління національним господарством).
 12. Мороз А.С. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 13. Коць О.О. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 14. Бондаренко Л.П. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 15. Хоменко А.І. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 16. Мазур А.І. - 08.00.04 (економіка та управління підприємствами).
 17. Гбур О.І.- “Державне управління”.

Членство у спеціалізованих вчених радах

 • Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).
 • Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 35.154.02 в Інституті регіональних досліджень НАН України (спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).

Членство у експертних радах

 • Член експертної ради з економіки ДАК України.

Членство у НМК

 • Член секції фінансів та банківської справи НМК з економіки і підприємництва (з 1995 р.).

Членство у редколегіях

 • Член редакційної колегії журналів «Регіональна економіка» та «Бизнес Информ».
 • Вісників Національного університету «Львівська політехніка».

Підвищення кваліфікації

 • Брав участь у проектах та стажуванні за кордоном за програмами Всесвітнього банку (УАДУ, м. Київ; МГУ м. Москва у 1995-1997);
 • Української Академії державного управління при Президентові України та Фонду Ф.Зайделя (Німеччина, 1996);
 • Національного банку України та Банку Великобританії (Open University, 1996);
 • з впровадження системи оцінювання знань ECTS в українських університетах (Київ-Флоренція-Відень, 2005-2006).

Почесні звання та нагороди

ZPO2.png
 • Указом Президента України №542/2016 присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
 • Відзначений Подякою Прем’єр-міністра України з нагоди 165-річчя з дня заснування Національного університету «Львівська політехніка» (26.11.2009 р. №10860).
 • Нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України: Знаком «Петро Могила» (10.07.2009 р., Наказ № 626-к); Відмінник освіти України (26.11.2004 р. Наказ № 1211-к.);
 • Почесними грамотами Міністерства освіти України (20.12.1999 р. Наказ № 940-к і 2006 р. № 119317).

Основні публікації

Ігор Валентинович Алєксєєв опублікував понад 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких:

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. – 253 с. (ISBN 978-966-346-595-1).
 2. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посібник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2007. – 376 с. (ISBN 966-96736-1-5).
 3. Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2003. – 152 с. (ISBN 966-96071-7-5).

Монографії (розділи у монографіях):

 1. Alieksieiev I.V., Kuznetsov Ya.V., Yastrubskyy M.Ya. Analysis of financial reporting indicators in the context of adjustment of western business models to the Ukrainian market (3.1) / Accounting and analytical support of the management system of an enterprise: collective monograh / Edited by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. – P. 201-217.
 2. Кузьмін О.Є., Алєксєєв І.В., Сай Л.П., Коць О.О. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування. Монографія. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. – 256 с.
 3. Алексеев И.В. Совершенствование практики налогообложения в сфере кредитной кооперации Украины (п. 5.7) / Налоговые системы. Методология развития: монография для магистрантов, обучающихся по программам «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 c. – (Серия “Magister”). – С. 394-404.
 4. Алексеев И.В., Хома И.Б. Оценка инновационной деятельности в системе контроля уровня экономической безопасности промышленного предприятия (п. 5.3) / Капитализация предприятий: теория и практика: монография / под ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. – С. 178-193.
 5. Алексеев И.В., Паранчук С.В. Проблемы налогового стимулирования и регулирования инновационной деятельности / Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крисоватого. – К.: Кондор, 2011. – 352 с. – С. 261-272.
 6. Алєксєєв І.В., Познякова О.І. Трансформування власності: основні процеси та категорії / Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики: монография / Под ред. д-ра. экон. наук, проф. Пономаренко В.С., д-ра. экон. наук, проф. Кизима Н.А., д-ра. экон. наук, проф. Раевневой Е.В. – Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2010. – 344 с. Русск. яз., польск. яз., укр. яз. – С. 9-28.
 7. Алексеев И.В., Червинская О.С. Развитие предприятий в условиях непрерывной изменчивости налоговой системы / Налоговые реформы. Теория и практика: монография для магистрантов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463. – (Серия “Magister”). – С. 266-276.

Наукові статті:

 1. Алєксєєв І. Ефекти та ефективність податково-бюджетної взаємодії / І. Алєксєєв, С. Алєксєєва // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. Випуск 29, ч. 1. – 332 с. – С. 14-18.
 2. Igor Alieksieiev, Yakiw Kuznetsov, Michajlo Yastrubskyy. Financial risks of the corporate sector of Ukraine under modern conditions/ Ryzyko finansowe sektora przedsiebiorstw Ukrainy we wspolczesnych warunkach gospodarczych / Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska/ Sectio H Oeconomia / – Lublin: Published by wydawnictwo uniwersiytetu Marii Curie-Skladowskiej, Vol. XLVII, 4, 2013. – P. 7-14. ISSN 0459-9586
 3. Ihor Alieksieyev, Andriana Mazur. Theoretic-methodological approach to the evaluation of fixed assets technical state at the stage of scientific and technical preparation of production | The world economy. Global and country-specific aspects. Berlin, 2014, 340 p. Reihe: “Europaische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik“, Nr. 35/2014/ – P. 137 – 147. ISSN 1021-1993.
 4. Алєксєєв І.В. Аналізування основного капіталу лікувально-профілактичних закладів за допомогою графічної моделі з трьома рядами даних / І.В. Алєксєєв, А.В. Бондар // Міжнародна економічна політика. Науковий журнал. Спеціальний випуск, у 2-ох частинах.Частина 2. – Київ: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012. – С. 11 -15.
 5. Алєксєєв І.В. Аналізування складу і ролі первинних ланок підготовки та використання кадрів / І.В. Алєксєєв, О.П. Волошин // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. Вісник національного університету «Львівська політехніка. – Львів: НУ «ЛП», 2012. - № 721. – С. 275 - 279.
 6. Алєксєєв І.В. Європейський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І.В. Алєксєєв, Р.Й. Желізняк / Проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: НУ «ЛП», 2012. - № 725. – С. 7 – 16.
 7. Алєксєєв І.В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська // Регіональна економіка, 2012. - № 2 (64). – С. 99-108.
 8. Алексеев И.В. Особенности становления и перспективы развития упрощенной системы налогообложения в Украине / И.В. Алексеев, О.С. Червинская, М.М. Мужеляк / Налоги и финансовое право, апрель 2012. - № 4 . – С. 417 -425.
 9. Алєксєєв І.В. Управління оборотними активами на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв, О.І. Нич / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Зб. наук. пр. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів: НУ «ЛП», 2012. - № 714. – С. 28 – 32.
 10. Алексеев И. Формирование фонда научно-технической подготовки производства / И. Алексеев, А. Мазур // «БІЗНЕС ІНФОРМ», № 12, 2012. – С. 172-176.
 11. Алєксєєв І.В. Визначення етапів податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств України / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, Р.Й. Желізняк / Економіка і регіон. – 2011. - № 30-С (спеціальний випуск). – С. 262-265.
 12. Алєксєєв І.В. Ефективність використання основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв, О.І. Демків, А.В. Мазур / Економіка і регіон. – 2011. - № 30-С (спеціальний випуск). – С. 220-225.
 13. Алексеев И.В. Кредитные союзы Украины: природа и проблемы / И.В. Алексеев, Н.Б. Алексеева / Бизнес Информ. – 2011. - № 2, т.1. – С. 34-36.
 14. Алєксєєв І.В. Організація роботи з податкового стимулювання інноваційної діяльності на підприємствах України / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, Р.Й. Желізняк / Економічний вісник університету. Зб. наук. праць учених та аспірантів. Випуск 16/1. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2011. – С. 334-337.
 15. Алєксєєв І.В. Оцінювання ефективності використання основних засобів науково-технічної підготовки виробництва / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, А.В. Мазур / Вісник Донецького університету економіки та права. – № 1’2011. – С. 65-68.
 16. Алєксєєв І.В. Північноамериканський та азійський досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності / І.В. Алєксєєв, Р.Й. Желізняк / Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип 9. – Частина 2. – 439 с. – С. 24 – 28.
 17. Алєксєєв І.В. Показник відносної ентропії в оцінюванні конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, А.І. Хоменко // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. Випуск 26. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 96-104.
 18. Алєксєєв І.В. Сутність і специфіка стратегічного планування структури капіталу промислово-фінансових груп / І.В. Алєксєєв, Л.П. Бондаренко / Регіональна економіка. – 2011. - № 1. – С. 56-63.
 19. Алєксєєв І.В. Теоретико-методологічні засади формування основ діагностики економічної захищеності промислового підприємства / І.В. Алєксєєв, І.Б. Хома / Інноваційна економіка. – 2011. - № 5(24) – С. 137-143.
 20. Алєксєєв І.В. Поняття «основних засобів» як економічної категорії / Алєксєєв І.В., Мазур А.В. / Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДБА. - 2010. - № 38. – С. 145-150.
 21. Алексєєв І. Проблеми забезпечення фінансової стійкості страхових компаній за умов кризи / Алексєєв І., Гориславець П. / Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. Випуск 21. Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – 474 с. – С. 3-10.
 22. Алєксєєв І.В., Смирнова Т.О., Хоменко А.І. Система підтримки прийняття управлінських рішень як складова механізму адаптації машинобудівних підприємств в середовищі невизначеності / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2010. – Т.1. – С. 47-51.
 23. Алєксєєв І. Формування складу основних засобів на стадії науково-технічної підготовки виробництва / І. Алєксєєв, А. Мазур // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. – Львів: Львівський національний університет ім.. Івана Франка, 2010. Випуск 26, ч. 1. – 375 с. – С. 3-8.
 24. Алексеев И.В. Циклические закономерности в трансформации собственности / Алексеев И.В., Познякова Е.И. / Бизнес Информ. – 2010. - № 5(1). – С. 8-11.

Інститут економіки і менеджменту Кафедра фінансів