Акимишин Орест Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Акимишин Орест Ігорович
Akimishin.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 27 жовтня 1982 року.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність «Спеціалізовані комп’ютерні системи».
Галузь наукових інтересів Обробка об’ємних зображень,розробка спеціалізованих пристроїв обробки зображень.
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2010 р
Поточне місце роботи кафедра електронних обчислювальних машин , Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка».

Акимишин Орест Ігорович — кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 27 жовтня 1982 року.

Освіта

Тема дисертації: Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії [Текст] : дис. канд. техн. наук : 05.13.05 / Акимишин Орест Ігорович ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2008. — 163 арк.: іл. — арк. 125-134.

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Мельник Анатолій Олексійович, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійна діяльність:

 • 2005 — 2009 — асистент каф. ЕОМ.
 • з 2010 по даний час — доцент кафедри ЕОМ.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Архітектура комп'ютерів
 • Системне програмне забезпечення

Наукові інтереси

Обробка об’ємних зображень, розробка спеціалізованих пристроїв обробки зображень.

Вибрані публікації

 1. Мельник А.О., Акимишин О.І. Прорідження тріангуляційних сіток тривимірних об’єктів комп’ютерної томографії // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2006. — № 573. — С. 131–137.
 2. Акимишин О.І. Структури пристроїв спрощення тривимірних моделей об’єктів. // Матеріали 2-ї Міжнародної конференції молодих науковців CSE-2007. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — с. 44-45.
 3. A. Melnyk, V. Emets, V. Markhyvka, I. Moroz, O. Akymyshyn.Flaw detection according to computed tomography volume data // Proceedings ofthe 3-rd International conference Advanced computer systems and networks. ACSN-2007. — Lviv 2007 — P. 170-171.
 4. Акимишин О.І., Мороз І.В. Методика обчислення відхилення між тріангуляційними сітками для виконання контролю спрощення. // Збірник наукових праць ІМПЕ НАНУ. — № 39. — Київ, 2007. — с. 103–109.
 5. Акимишин О.І. Алгоритми виконання базових операцій спрощення тріангуляції // Вісник Хмельницького національного університету. — Хмельницький: ХНУ, 2007. — № 2, Т.2. — с. 9-12.
 6. Акимишин О.І. Виділення незалежних елементів опрацювання тріангуляційних сіток в тривимірному просторі // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій та приладобудування» СПРТП-2007. — Вінниця, 2007. — с. 117-118.
 7. В.В. Мультиппроцесор на ПЛІС. — Вісник НУ «Львівська політехніка», — № 573,2006, — с. 10-14

Контакти

вул. С.Бандери, 28a, Львів-13, 79013, V навчальний корпус, кім. 612, 613, 614.

Tел.: (032) 272-88-67, 258-23-15

E-mail: akymyshyn@polynet.lviv.ua