Інститут економіки і менеджменту

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
INEM1.jpg
Тип підрозділу навчально-науковий інститут
Абревіатура ІНЕМ
Дата заснування 1965 р.
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність Національний університет «Львівська політехніка»
Попередник інженерно-економічний факультет Львівської політехніки
Директор д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери, 12, Львів-13, 79013, 4-й корпус, кімн.428а
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/inem
Власний сайт http://lp.edu.ua/inem


Контактна інформація Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Назва англійською мовою:

Educational and Scientific Institute of Economics and Management

Адреса:

вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013 IV навчальний корпус, кімн. 428а, тел./факс: +38 (032) 258-22-10 тел.: +38 (032) 258-27-95, +38 (032) 258-26-93

e-mail: inem.dept@lpnu.ua

Oleh.Y.Kuzmin@lpnu.ua

Дирекція:

вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013 IV навчальний корпус, кімн. 428а

Деканати:

вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013 IV навчальний корпус, кімн. 410

Коротка історія Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Підготовка інженерів-економістів у Львівській політехніці розпочалась на інженерно-економічному факультеті. Його утворено у 1965 р., а перший набір студентів здійснено у 1966 р.

Деканами інженерно-економічного факультету були:

 • доцент П.І. Козін (1965),
 • професор І.О. Тивончук (1966),
 • доцент Б.Г. Бабак (1966-1976),
 • професор П.П. Бондарєв (1976-1991),
 • доцент С.В. Паранчук (1991-1995).

1995 р. інженерно-економічний факультет реорганізовано у факультет економіки та менеджменту, який очолив професор О. Є. Кузьмін.

У 2001 р. на основі факультету економіки та менеджменту утворено Інститут економіки і менеджменту, директором якого з часу заснування до сьогодні є професор О.Є. Кузьмін.


Про Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка» уже понад 70 років здійснює підготовку висококваліфікованих економічних кадрів. Інститут сьогодні – один із лідерів економічної та менеджерської бізнес-освіти не тільки західного регіону, а й усієї України.

Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад Інституту, що поєднує досвідчених професорів і доцентів із молодими й креативними викладачами. У стінах ІНЕМ працюють відомі в освітніх і наукових колах особистості, зокрема, професори Олег Кузьмін, Ігор Алєксєєв, Марія Бондарчук, Олена Бочко, Мирослава Бублик, Олег Височан, Любов Гальків, Неллі Георгіаді, Михайло Гончар, Зоряна Двуліт, Андрій Завербний, Анатолій Загородній, Галина Захарчин, Олег Карий, Василь Козик, Євген Крикавський, Олександр Маслак, Ольга Мельник, Ольга Мних, Ігор Новаківський, Микола Одрехівський, Ігор Олексів, Степан Паранчук, Галина Партин, Йосиф Петрович, Любомир Пилипенко, Жанна Поплавська, Ольга Пирог, Віталій Рисін, Йосиф Ситник, Олег Скаско, Ігор Скворцов, Наталія Станасюк, Ірина Хома, Ліана Чернобай, Наталія Чухрай, Людмила Шкварчук, Нестор Шпак, Роман Шуляр, Ігор Яремко, Михайло Яструбський та ін. На кафедрах ІНЕМ працюють понад 40 докторів економічних наук, професорів та понад 250 доцентів, кандидатів економічних наук.

Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу Інституту економіки і менеджменту є здобуті відзнаки Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо. Засвідчують чималі здобутки професорсько-викладацького складу Інституту й здобуті міжнародні та вітчизняні гранти, сертифікати, захищені дисертації, а також публікації у провідних світових і вітчизняних наукових виданнях.

Випускники кожної освітньої програми Інституту економіки і менеджменту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

Інститут економіки і менеджменту здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активна співпраця із бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв'язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, банківськими установами, органами державного управління тощо. Навчання в ІНЕМ забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього.

Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІНЕМ – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент Інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища. Із перших років навчання викладання чималої кількості дисциплін за вибором студента здійснюється як українською, так і іноземними мовами. Під час навчання студенти мають змогу здобувати міжнародні сертифікати – інформаційні, мовні, економічні, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Кращі студенти Інституту економіки і менеджменту здобувають різноманітні стипендії, зокрема, Львівської політехніки, урядів іноземних держав, бізнес-структур, органів державної влади тощо.

Студенти Інституту економіки і менеджменту під час навчання мають змогу здобути паралельно диплом іноземного навчального закладу у рамках програми мобільності студентів і викладачів. Налагоджені міжнародні контакти ІНЕМ із провідними іноземними університетами забезпечують можливість студентам поглиблювати свої знання іноземних мов, здобувати освіту на міжнародному рівні, а також проходити практику за кордоном.

Для розвитку індивідуальних здібностей та талантів студентів Інститут економіки і менеджменту пропонує значне різноманіття наукових гуртків, спортивних секцій, культурно-масових заходів, дискотек, а також можливість реалізуватись у різних проектах студентського самоврядування. У розпорядженні студентів є бібліотеки Львівської політехніки та ІНЕМ, сучасні комп’ютеризовані лабораторії, спорткомплекси, бази відпочинку. Наші студенти вміють навчатись і веселитись. Вони беруть активну участь в університетських фестивалях художньої самодіяльності «Весна Політехніки», «Осінь Політехніки», «Міс Політехніки», «День першокурсника», «День економіста», «Дебют першокурсника», у конкурсі талантів ІНЕМ, діяльності художніх колективів «Просвіти», а також у різноманітних спортивних заходах Львівської політехніки. В Інституті економіки і менеджменту навчається чимало іноземних студентів із різних куточків світу. Завдяки цьому створені можливості пізнавання різних культур та національностей, а також налагодження корисних контактів.

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту сьогодні – це:

• понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих економістів та менеджерів і надання високоякісних освітніх послуг;

• фаховий професорсько-викладацький колектив, більше понад 95% якого становлять професори та доценти з науковими ступенями докторів і кандидатів економічних наук;

• міжнародне визнання диплому;

• працевлаштування за фахом;

• можливість здобути паралельно диплом європейського університету;

• поглиблене вивчення іноземних мов, використання новітніх методів навчання, викладання дисциплін іноземними мовами, заняття у комп’ютерних лабораторіях із найсучаснішим спеціалізованим програмним забезпеченням;

• безкоштовний доступ до сучасної навчально-наукової літератури та мережі Інтернет;

• забезпечення гуртожитками;

• розвинута міжнародна співпраця із провідними університетами та науковими центрами;

• врахування у навчальному процесі найсучасніших досягнень європейської та світової освітньої практики;

• висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;

• можливість продовжити навчання в аспірантурі, а згодом і в докторантурі;

• участь у тематичних навчально-пізнавальних екскурсіях та студентських наукових заходах;

• зустрічі з відомими представниками бізнесу, політики, освіти, спорту, культури, мистецтва тощо;

• можливість самореалізуватись у колективах художньої самодіяльності за усіма видами творчості, у волонтерських програмах та соціальних проектах;

• можливість використовувати сучасні спорткомплекси, басейни, палаци спорту, спортивні майданчики, бази відпочинку тощо;

• можливість пройти військову підготовку.

Кожен із абітурієнтів хоче навчатися у престижному навчальному закладі. Інститут економіки і менеджменту та Львівська політехніка – це вибір, який допоможе у майбутньому. ІНЕМ – це вікно у світ успіху і визнання.

Керівництво Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Директор: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

Заступник директора: к.е.н., доц. Жежуха Володимир Йосипович

Декан бакалаврату: к.е.н., проф. Скибінський Олександр Станіславович

Заступник декана бакалаврату: к.е.н., доц. Бала Ростислав Дмитрович

Декан магістратури: к.е.н., доц. Малиновський Юрій Володимирович

Заступник декана магістратури: к.е.н., асист. Лісович Тарас Юрійович

Провідні вчені Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Кузьмін Олег Євгенович - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, директор Інституту економіки і менеджменту, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Алєксєєв Ігор Валентинович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів

Бондарчук Марія Костянтинівна - доктор економічних наук, професор

Бочко Олена Юріївна - доктор економічних наук, професор

Бублик Мирослава Іванівна - доктор економічних наук, професор

Височан Олег Степанович - доктор економічних наук, професор

Гальків Любов Іванівна - доктор економічних наук, професор

Георгіаді Неллі Георгіївна - доктор економічних наук, професор

Гончар Михайло Федорович - доктор економічних наук, професор

Двуліт Зоряна Петрівна - доктор економічних наук, професор

Завербний Андрій Степанович - доктор економічних наук, професор

Загородній Анатолій Григорович - кандидат економічних наук, професор

Захарчин Галина Миронівна - доктор економічних наук, професор

Карий Олег Ігорович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій

Козик Василь Васильович - кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій

Крикавський Євген Васильович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики

Маслак Олександр Олександрович доктор економічних наук, професор

Мельник Ольга Григорівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

Мних Ольга Богданівна - доктор економічних наук, професор

Мрихіна Олександра Борисівна - доктор економічних наук, професор

Новаківський Ігор Іванович - доктор економічних наук, професор

Одрехівський Микола Васильович - доктор економічних наук, професор

Олексів Ігор Богданович - доктор економічних наук, професор

Паранчук Степан Васильович - кандидат економічних наук, професор

Партин Галина Остапівна - кандидат економічних наук, професор

Петрович Йосиф Михайлович - доктор економічних наук, професор

Пилипенко Любомир Миколайович - доктор економічних наук, професор

Поплавська Жанна Василівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки

Пирог Ольга Володимирівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Рисін Віталій Васильович - доктор економічних наук, професор

Ситник Йосиф Степанович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Скаско Олег Іванович - доктор економічних наук, професор

Скворцов Ігор Борисович - доктор економічних наук, професор

Станасюк Наталія Степанівна - доктор економічних наук, професор

Хома Ірина Борисівна - доктор економічних наук, професор

Чернобай Ліана Іванівна - кандидат економічних наук, професор

Чухрай Наталія Іванівна - доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків

Шкварчук Людмила Олександрівна - доктор економічних наук, професор

Шпак Нестор Омелянович - доктор економічних наук, професор

Шуляр Роман Віталійович - доктор економічних наук, професор

Яремко Ігор Йосафатович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аналізу

Яструбський Михайло Ярославович - доктор економічних наук, професор

Вчена рада Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Голова Вченої ради

Кузьмін Олег Євгенович - доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України.

Секретар Вченої ради

Чернобай Ліана Іванівна - к.е.н., професор


Склад вченої ради інституту


1. Кузьмін О.Є. (голова)

2. Алєксєєв І.В. (заступник голови)

3. Чернобай Л.І. (секретар)

4. Скибінський О.С.

5. Жежуха В.Й.

6. Малиновський Ю.В.

7. Захарчин Г.М.

8. Карий О.І.

9. Козик В.В.

10. Крикавський Є.В.

11. Мельник О.Г.

12. Пирог О.В.

13. Яремко І.Й.

14. Любомудрова Н.П.

15. Кулиняк І.Я.

16. Бублик М.І.

17. Георгіаді Н.Г.

18. Дорошкевич К.О.

19. Литвин І.В.

20. Гавриляк А.С.

21. Колещук О.Я.

22. Скворцов І.Б.

23. Дзюбіна А.В.

24. Лісовська Л.С.

25. Рачинська Г.В.

26. Височан О.С.

27. Воськало В.І.

28. Загородній А.Г.

29. Адамів М.Є.

30. Завербний А.С.

31. Петришин Н.Я.

32. Гориславець П.А.

33. Хома І.Б.

34. Шкварчук Л.О.

35. Склярук Т.В.

36. Глинський Н.Ю.

37. Костюк О.С.

38. Мамчин М.М.

39. Мних О.Б.

40. Кособуцький М.

41. Григорук Г.

42. Мерещак А.

43. Андон А.

44. Макарець Н.

Структура Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

До складу Інституту входять вісім кафедр: менеджменту і міжнародного підприємництва, менеджменту організацій, фінансів, обліку та аналізу, економіки підприємства та інвестицій, маркетингу і логістики, менеджменту персоналу та адміністрування, зовнішньоекономічної та митної діяльності.

Загальна кількість науково-педагогічних працівників інституту - понад 300 осіб, з них близько 40 докторів економічних наук, професорів та понад 250 - кандидатів економічних наук, доцентів.


Кафедри Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Колегія та профбюро студентів Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

Колегія та профбюро студентів ІНЕМ об'єднує всіх активних студентів Інституту економіки і менеджменту, які прийшли в навчальний заклад, щоб здобути, окрім теоретичних знань, ще й практичні навички управлінської та організаційної діяльності, вмінню працювати в колективі та набути досвіду, що знадобиться у майбутньому. Сфера діяльності організації - це реалізація різних ініціатив з боку студентів.

Кожен студент ІНЕМ може стати членом Колегії та профбюро студентів і брати активну участь у студентському житті Інституту, навчаючись працювати у команді та брати відповідальність за ухвалені рішення. Члени Колегії та профбюро організовують різні творчі та мистецькі акції, зустрічі з відомими особистостями, практичні навчальні семінари (складання резюме, надання першої медичної допомоги та ін.), беруть участь у наукових конференціях, представляють інтереси студентів на різних рівнях Львівської політехніки та ІНЕМ. Колегія та профбюро також активно реалізовує різноманітні соціальні проекти, як от благодійні акції до Дня захисту дитину, св. Миколая, проект “Подаруй світло” та ін.

Підрозділи Колегії та профбюро студентів ІНЕМ:

 • культмасовий відділ
 • інформаційний відділ
 • туристичний відділ
 • спортивний відділ
 • творчий колектив
 • соціально-правовий відділ
 • науковий відділ
 • відділ роботи зі студентами
 • житлово-побутовий комітет
 • оздоровчий комітет
 • редакція газети
 • команда КВН


Навчально-методичний кабінет і бібліотека

Інститутом економіки та менеджменту на 2023 рік передплачено наступні періодичні видання, з якими можна ознайомитись у навчально-методичному кабінеті (к. 427А):

№ п/п Назва видання Періодичність випуску
1 Банківська справа 4 р. на рік
2 Економіка України 12 р. на рік
3 Економіка. Фінанси. Право 4 р. на рік
4 Регіональна економіка 4 р. на рік
5 Статистика України 4 р. на рік
6 Світ фінансів 6 р. на рік
7 Фінанси України 6 р. на рік
8 Forbes 12 р. на рік


Список монографій (станом на 22.11.2022 р.), з якими можна ознайомитись у навчально-методичному кабінеті (к. 427А):