Ільчук Павло Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ільчук Павло Григорович
Пашка в нет.jpg
д.е.н., проф., завідувач кафедри
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2000
Спеціальність Фінанси
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 12.05.2016 р. (ДД №005387)
Вчене звання Професор
Дата присвоєння в.з. 18.12.2018 р. (АП №000619)
Поточне місце роботи Кафедра технологій управління, Інститут адміністрування та післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Ільчук Павло Григорович — доктор економічних наук, професор, завідувач Кафедри технологій управління, Інституту адміністрування та післядипломної освіти, Національного університету «Львівська політехніка».

e-mail: pavlo.g.ilchuk@lpnu.ua

Тема кандидатської дисертації: Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації, за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування), 2008 р.

Тема докторської дисертації: Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств, за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування), 2016 р.

Професійна діяльність

 • 2016 – дотепер: завідувач кафедри технологій управління ІАПО НУ “Львівська політехніка”
 • 2009 – 2016 Доцент кафедри фінансів
 • 2006 – 2009 Старший викладач кафедри фінансів
 • 2002 – 2006 Асистент кафедри фінансів
 • 2000 – 2002 Викладач-стажист кафедри економіки, фінансів та обліку

Навчальна робота

Дисципліни, які викладаються :

 • Проектне бюджетування та фінансове планування
 • Бізнес-планування та управління проектами


Науково-дослідна робота

Участь у держбюджетних темах

 1. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.;
 2. ДБ/Потенціал «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. № 960;
 3. ДБ/ОЕМА «Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання» (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. № 732.
 4. ДБ «Формування потенціалу сталого соціально-економічного розвитку північно-східних областей України на основі модернізації їх адміністративно-територіального устрою» (номер державної реєстрації 0111U006965)
 5. ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (номер держреєстрації 0104U002289), затверджена рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол № 4 від 24.04.2003 р.;
 6. ДБ/Потенціал «Формування інноваційного потенціалу управління організацією в сучасних умовах» (номер держреєстрації 0105U000604), затверджена наказом МОНУ від 22.12.2004 р. № 960;
 7. ДБ/ОЕМА «Проблеми активізації інтеграційних процесів на промислових підприємствах України в ринкових умовах господарювання» (номер держреєстрації 0107U001106), затверджена наказом МОНУ від 27.10.2006 р. № 732.


Участь у кафедральних темах

 1. Керівник науково-дослідної теми «Управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації» (номер держреєстрації 0117U004475), 2017-2021 рр.
 2. Керівник науково-дослідної теми «Управління стратегічним розвитком підприємств в умовах інтернаціоналізації» (номер держреєстрації 0114U001229), за темою опубліковано 24 наукові праці (у т.ч. 2 статті у журналах зареєстрованих у міжнародній науково-метричній базі SciVerse Scopus by Elsevier), 2014-2016 рр.
 3. «Проблеми балансування засобів фінансового і кредитного впливу на стабілізацію стану виробничо-господарських структур в машинобудуванні» (номер державної реєстрації № 0108U010402), 2010 р.

Підвищення кваліфікації

2020 р. – IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, онлайн-тренінг «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи ZOOM», м. Люблін (Республіка Польща)

2018-2020 рр. – Навчальний центр Національного банку України

ПАТ «Укрсоцбанк» з 16.02.2015 р. до 11.05.2015 р., довідка, 11.05.2015 р.

Семінар психолого-педагогічних знань: НУ «Львівська політехніка», 2014-2015 н.р., посвідчення №055-2015 р. від 17.06.2015 р.

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники

 1. Ільчук П. Г. Економічна, соціальна і екологічна безпека проектів і програм : навчальний посібник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 144 с.
 2. Ільчук П. Г. Монетарна політика : навчальний посібник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Львів: Видавництво «Новий світ – 2000», 2020. – 164 с.
 3. Ільчук П. Г. Бізнес-планування та управління проектами: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, І. В. Когут, Г. Й. Лучко, Д. І. Скворцов, С. В. Шишковський; за ред. П. Г. Ільчука – Львів, 2018. – 215 с.
 4. Ільчук П. Г. Фінансово-економічна діяльність: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 134 с.
 5. Ільчук П. Г. Гроші та кредит: Підручник / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2016. – 412 с.
 6. Ільчук П. Г. Бюджетна система: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат. – Київ: Знання, 2011. – 468 с.
 7. Ільчук П. Г. Страхові послуги: Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат. – Київ: Знання, 2011. – 399 с.
 8. Ільчук П. Г. Гроші та кредит. Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник, О. Й. Вівчар, І. Ю. Кондрат. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 168 с.
 9. Ільчук П. Г. Фінансова санація і антикризове управління підприємством. Навчальний посібник / П. Г. Ільчук, М. К. Колісник, П. І. Віблий. – Київ: Кондор, 2007. – 272 с.


Монографії

 1. Ilchuk P. Nexus between monetary instruments and Ukrainian economy indicators : monograph / Kots O., Ilchuk P. – Lviv, Publisher “Novyi Svit – 2000”, 2019, 154 p.
 2. Ільчук П. Г. Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України : монографія / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко, І. І. Лащик, А. І. Якимів. – Львів : Видавництво «Новий Світ – 2000», 2018. – 180 с.
 3. Ільчук П. Г. Проблеми формування та оцінювання маркетингових стратегій інтернаціоналізації українських підприємств : монографія / П. Г. Ільчук. – Львів : Новий світ-2000, 2015. – 464 с.
 4. Ільчук П. Г. Економічні засади прийняття рішень про інтернаціоналізацію підприємств / П. Г. Ільчук // Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation : collective monographie. Volume 2. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – 392 p. – P.217-222.
 5. Ільчук П. Г. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : колективна монографія / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв, Л. П. Бондаренко, О. О. Коць, І. І. Топій, Л. С. Тревого [авторський внесок: Розділ 1. Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств через стимулювання залучення інвестицій, Розділ 2. Управління стратегічним розвитком машинобудівних підприємств в умовах інтернаціоналізації]. – Львів : Видавець ПП Сорока Т. Б., 2013. – 292 с. – С.8-117.
 6. Ільчук П. Г. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств : колективна монографія у 4 т. / за ред. О. А. Паршиной [внесок авторів: Розділ 2.14. Досягнення конкурентних переваг корпораціями шляхом формування інвестиційно-економічної стратегії конкурентоспроможності] / П. Г. Ільчук, О. О. Коць. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 2. – 334 с. – С.121-128.


Публікації у виданнях (за останні 5 років)

Публікації у Scopus та Web of Science:

 1. Ilchuk P. Development of the Information System for Finding the Best Route for Electric Cars / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk, V. Yerofieiev // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2631 : Proceedings of the 2nd International workshop on modern machine learning technologies and data science (MoMLeT+DS 2020). Vol. I: Main conference. – P. 12-29. (Scopus)
 2. Ilchuk P. Application of Data Mining to Exchange Rate Influence Identification / O. Kots, O. Veres, P. Ilchuk // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2604 : Proceedings of the 4th International conference on computational linguistics and intelligent systems (COLINS 2020), Lviv, Ukraine, April 23–24, 2020. Vol. I : main conference. – P. 1117-1126. (Scopus)
 3. Ilchuk P. G. Theoretical and methodological aspects of the anti-crisis capacity of enterprises / P. G. Ilchuk, P. Viblyi, I. Lashchyk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, № 3. – P. 88–93.
 4. Ilchuk P. G. Influence of development of national innovation systems on the economic efficiency / P. G. Ilchuk, І. Mushenyk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol. 4, No. 2. – P. 78-85.
 5. Ilchuk P. G. Research of economy dollarization level in Ukraine / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, А. С. Манзіроха // Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – 2017. – Том 1, №22. – C. 362-370.
 6. Ільчук П. Г. Функціональний взаємозв’язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результатів: теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області) / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Актуальні проблеми економіки. – 2015. - №1(163). – С.457-466.
 7. Ільчук П. Г. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №5(155). – С.152-160.
 8. Ільчук П. Г. Зовнішні фактори впливу на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. - №11-12(1). – С.46-49.


Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях та виданнях, зареєстрованих в наукометричних інформаційних базах:

 1. Ільчук П. Г. Модель зміни обсягу капіталу та напрями підвищення рівня капіталізації банківської системи / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, А. О. Кудь // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 41. – С. 275-280.
 2. Ilchuk P. Dynamics of Ukrainian banks’ refinancing during inflation targeting / P. Ilchuk, O. Kots, A. Podaryn // International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences". – 2020. – №4(36), том 2. – С. 98-102.
 3. Ільчук П. Г. Теоретичне трактування категорій «капітал» та «капіталізація» у банківській діяльності / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, А. О. Кудь // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Випуск 50-2. – С. 125-132.
 4. Ільчук П. Г. Показники капіталізації банківської системи України: фактичний стан та порівняльна характеристика із показниками Польщі, Швейцарії та Німеччини / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, А. О. Кудь // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2020. - № 1(21). – С. 195-205.
 5. Ilchuk P. Taking risk factors into account when assessing bank’s financial stability / P. Ilchuk, O. Kots // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2019. – № 10(2). – Р. 85-93.
 6. Ilchuk P. Essence of bank financial stability and methods of its evaluation: theoretical aspects / P. Ilchuk, O. Kots, K. Motoria // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 9 (29). – С. 56-60.
 7. Ільчук П. Г. Вплив монетарної політики НБУ на динаміку кредитних і депозитних ставок / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Ю. Б. Зборівець // Ефективна економіка. – 2019. – № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7278.
 8. Ilchuk P. G. Bank innovative development in Ukraine: modern tendencies and perspectives // P. G. Ilchuk, O. Kots, Y. Vorobei / International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 2(8). – P. 209-220.
 9. Ilchuk P. G. The required reserve ratio and its influence on macroeconomic indicators // P. G. Ilchuk, O. Kots, D. Martynyuk, V. Prokopchuk / International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2018. – № 1(7). – P. 63-76.
 10. Ільчук П. Г. Сутність та управління проблемними кредитами банків / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, О. В. Карпів // Глобальні та національні проблеми економіки – 2018. – №22. – С. 806-810.
 11. Ільчук П. Г. Інфляційне таргетування як стратегія ГКП: закордонний та вітчизняний досвід / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Л. Данилів // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №11. – C. 426-432.
 12. Ilchuk P. G. Benefits, disadvantages and costs of enterprises internationalization // P. G. Ilchuk / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2017. - № 1-2. – P.137-144.
 13. Ільчук П. Г. Вплив способу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економічний простір. – 2015. – №93. – C. 27-38.
 14. Ільчук П. Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств ї їхній вплив на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – C. 179-187.
 15. Ільчук П. Г. Вплив часу входу на закордонні ринки на фінансові результати діяльності і рівень інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Економіка і держава. – 2015. – №3. – C. 68–73.
 16. Ільчук П. Г. Моделі взаємозв’язку рівня інтернаціоналізації та фінансових результатів діяльності українських підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Проблеми економіки. – 2015. – №1. – C. 326–339.
 17. Ільчук П. Г. Методи оцінювання рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук, І. С. Благун // Економіка і прогнозування. – 2014. – №4. – С.97-109.
 18. Ільчук П. Г. Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації / П. Г. Ільчук // Проблеми економіки. – 2014. – №4. – C. 275–281.
 19. Ільчук П. Г. Переваги інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Інноваційна економіка. – 2014. - №4 (53). – С.128-134.
 20. Ilchuk P. Evaluation the effectiveness of enterprise internationalization / P. Ilchuk, I. Blagun // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. - September–October. – P.272-275


Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Ільчук П. Г. Доходи як індикатор добробуту населення: регіональний аспект / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Д. Г. Цюрось // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – №875. – С. 284-292.
 2. Ільчук П. Г. Інвестиційні витрати підприємств на реалізацію інноваційної діяльності / П. Г. Ільчук, П. І. Віблий, Л. П. Бондаренко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – №858. – С.156-160.
 3. Ільчук П. Г. Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Логістика. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 848. – С. 167-175.
 4. Ільчук П. Г. Узагальнююча модель прийняття рішень щодо інтернаціоналізації підприємства / П. Г. Ільчук, І. В. Алєксєєв // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. - №1 (49). – С.124-131.
 5. Ільчук П. Г. Характеристика ресурсних теорій інтернаціоналізації та їхнє використання під час формування конкурентних переваг підприємства на закордонних ринках / П. Г. Ільчук // Моделювання регіональної економіки. – 2014. – №1 (23). – С.82-98.
 6. Ільчук П. Г. Параметри систематизації оцінювання взаємозв’язку фінансових результатів діяльності та рівня інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7, частина 3. – С.31-35.
 7. Ільчук П. Г. Сутнісна характеристика інтернаціоналізації економіки України / П. Г. Ільчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». Збірник науково-прикладних праць. – 2014. - №794. – С.11-19.
 8. Ilchuk P. H. Using corporate social responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy / P. H. Ilchuk, М.М. Мuzhelyak, О.О. Кots // Вісник Національного університету «Львіська політехніка»: «Проблеми економіки та управління». Збірник науково-прикладних праць. – 2014. – №799. – С.184-193.
 9. Ільчук П. Г. Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств / П. Г. Ільчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2014. – Вип.І (53). Економічні науки. – С.8-18.


Публікації в інших виданнях:

 1. Ільчук П. Г. Умови успішної імплементації інфляційного таргетування / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. В. Миргородець // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці»], (м. Львів, 18-20 червня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/mipu-2020, вільний. – C. 99.
 2. Ільчук П. Г. Дослідження рівня монетизації економіки України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, С. А. Біляк // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці»], (м. Львів, 18-20 червня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/mipu-2020, вільний. – C. 97-98.
 3. Ільчук П. Г. Криза ліквідності та перспективи її подолання для банківської системи України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Д. Я. Мартинюк // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 29-30 квітня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 141-142.
 4. Ільчук П. Г. Структура операцій рефінансування та перспективи їхнього удосконалення як монетарного інструмента / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. Р. Подарин // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 29-30 квітня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 115-117.
 5. Ільчук П. Г. Соціальна та екологічна безпека проектів / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки»] (м. Луцьк, 18 лютого 2020 р.). – Луцьк, 2020. – 612 с. – С. 183-185.
 6. Ilchuk P. Growth of Pawnshops Services Market in Ukraine / O. Kots, P. Ilchuk, S. Skoropad // Materials of the 9th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus” & 14th International Conference “Young Scientists Towards The Challenges Of Modern Technology”, (Lviv, Ukraine, November 21-23, 2019). – Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2019. – P. 161-162.
 7. Ilchuk P. Impact of NBU Monetary Policy on Credit and Deposit Rates Dynamics / O. Kots, P. Ilchuk, Yu. Zborivets // Materials of the 9th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus” & 14th International Conference “Young Scientists Towards The Challenges Of Modern Technology”, (Lviv, Ukraine, November 21-23, 2019). – Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2019. – P. 157-158.
 8. Ільчук П. Г. Технологія Blockchain як інструмент розвитку банківської системи / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, М. І. Жулевич // Матеріали XVIІI Міжнародної науково-практичної конференції [«Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології»] (м. Київ, 19-20 вересня 2019 р.). – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – 404 с. – С. 40-43.
 9. Ільчук П. Г. Проблеми розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. І. Воробей // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасний рух науки»], (м. Дніпро, 3-4 жовтня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Том 1. –C. 735-738.
 10. Ільчук П. Г. Наслідки інфляції для суб’єктів господарювання та антиінфляційна політика держави / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, В. Р. Ониськів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасний рух науки»], (м. Дніпро, 3-4 жовтня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Том 2. – C. 274-277.
 11. Ільчук П. Г. Рейтингування банків в Україні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, А. О. Кудь // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2019 р.). – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 43-44.
 12. Ільчук П. Г. Сальдо платіжного балансу України та його зв’язок з макроекономічними показниками / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, С. Є. Папірник // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2019 р.). – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 63-65
 13. Ільчук П. Г. Позиковий капітал як джерело фінансування економіки України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, М. В. Митровці // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2019 р.). – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 62-63.
 14. Ільчук П. Г. Інфляційні очікування як елемент монетарного трансмісійного механізму в Україні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, Ю. В. Ющик // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2019 р.). – Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. – С. 45-46.
 15. Ільчук П. Г. Кредитний потенціал банківської системи України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, О. О. Ярошенко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 23-24 квітня 2019 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – С. 141-142.
 16. Ільчук П. Г. Операції рефінансування як визначальний інструмент впливу на ліквідність банківської системи України / О. О. Коць, П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»], (м. Львів, 18-19 квітня 2019 р.). – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – 358 с. – С. 71-75.
 17. Ільчук П. Г. Регулювання облікової ставки НБУ як спосіб досягнення макроекономічних цілей / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, І. Л. Данилів // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства»], (м. Львів, 18-19 квітня 2019 р.). – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD). – 358 с. – С. 69-71.
 18. Ільчук П. Г. Особливості використання боргових цінних паперів у проектному фінансуванні / О. О. Коць, П. Г. Ільчук, В. І. Романик // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції [«Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті»], (м. Одеса 11-12 жовтня 2018 р.). – Одеса, ОДАБА. 2018. – 254 с. – С. 25-29.
 19. Ільчук П. Г. Причини девальвації гривні та заходи з оптимізації монетарного регулювання економіки / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. О. Котурбаш // Матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю»], (м. Львів, 16 травня 2018 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 100.
 20. Ільчук П. Г. Дослідження структури чистих активів банків України / П. Г. Ільчук, І. В. Постернак // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018 р.). – Дніпро: ДДАЕУ, 2018. – 395 с. – С. 313-316.
 21. Ільчук П. Г Сучасний стан та напрями удосконалення управління проблемними кредитами банків / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, О. В. Карпів // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [ «Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці»], (м. Дніпро, 20 травня 2018 р.). – Дніпро: ДДАЕУ, 2018. – 395 с. – С. 322-323.
 22. Ільчук П. Г. Стан міжнародних резервів України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Х. Ф. Неспляк // Тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції [ «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»], (м. Львів, 17-19 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 144 с. – С. 56.
 23. Ільчук П. Г. Розвиток ринку цінних паперів в Україні / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Т. І. Якуц // Тези VІІ Міжнародної науково-практичної конференції [ «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок»], (м. Львів, 17-19 травня 2018 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 144 с. – С. 63-64.
 24. Ільчук П. Г Розвиток теорії приватних грошей в умовах цифрової економіки / П. Г. Ільчук, Ю. Л. Манецька // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24-25 квітня 2018 р.). – Львів: Наукове електронне видання на CD-ROM, 2018. – 186 с. – С. 133.
 25. Ільчук П. Г. Ключові переваги використання інтернет-банкінгу українськими банками / П. Г. Ільчук, О.О. Коць, Л.П. Бондаренко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 24-25 квітня 2018 р.). – Львів: Наукове електронне видання на CD-ROM, 2018. – 186 с. – С. 53-55.
 26. Ilchuk P. The long-term money supply law: analytical investigation of inflation factors / P. Ilchuk // Proceedings of XV International scientific conference [«Millennium science»], (Morrisville, USA, February 16, 2018). – Morrisville: Lulu Press, 2018. – 222 p. – P. 51-53.
 27. Ільчук П. Г. Показники інтернаціоналізації підприємств та динаміка їхніх значень / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко // Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції [ «Дослідження з економіки у 2018 році»], (м. Краматорськ, 2 лютого 2018 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 152 с. – С. 36-39.
 28. Ільчук П. Г. Система сприяння інтернаціоналізації підприємств на засадах маркетингу / П. Г. Ільчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління»], (м. Київ, 15-16 грудня 2017 р.) – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – 184 с. – С. 93-96.
 29. Ільчук П. Г. Фондовий ринок як елемент фінансової системи: нормативно-правові аспекти / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, П. І. Віблий // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції [«Економіка в Україні та світі»], (м. Краматорськ, 3 листопада 2017 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 106 с. – С. 36-38.
 30. Ільчук П. Г. Практика регулювання рівня інфляції через інфляційне таргетування / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, І. Л. Данилів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 21-22 вересня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 172 с. – С. 57-58.
 31. Ільчук П. Г. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Ю. І. Воробей // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки»], (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 997 с. – С. 670-671.
 32. Ільчук П. Г. Перспективи організування бізнесу у хлібобулочному сегменті на проектних засадах / П. Г. Ільчук, В.І. Топилко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених [«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»], (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 286 с. – С. 181-182.
 33. Ilchuk P. Ukraine’s economy dollarization: current state and opportunities to overcome / P. Ilchuk, О. Коts // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [«Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»], (м. Харків, 17 березня 2017 р.). – Харків: ХННІ ДВНЗ «УБС», 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з екрану.
 34. Ільчук П. Г. Інвестиційні витрати на реалізацію інноваційної діяльності підприємств в Україні / П. Г. Ільчук, П. І. Віблий, Л. П. Бондаренко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [“Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”], (м. Львів, 27–28 квітня 2017 р.). - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 308 с. – С. 40
 35. Ільчук П. Г. Методи визначення рівня доларизації економіки України / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції
 36. [«Сучасні економічні дослідження»], (м. Краматорськ, 12 лютого 2017 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 246 с. – С. 70-72.
 37. Ільчук П. Г. Інституціональне регулювання інтернаціоналізації підприємств в Україні / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Маркетинг та логістика в системі менеджменту»], (м. Львів, 3-5 листопада 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 87-89.
 38. Ільчук П. Г. Ідентифікація витрат на інтернаціона-лізацію підприємств та передумов їхнього здійснення / П. Г. Ільчук // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»], (м. Хмельницький, 6-8 жовтня 2016 р.). –Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2016. – 216 с. – С. 36-37.
 39. Ільчук П. Г. Структура грошової маси в Україні та напрями її оптимізації / П. Г. Ільчук, О. О. Коць // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [«Фінанси, банківництво, страхування»], (м. Львів, 22-23 вересня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 33-35.
 40. Ільчук П. Г. Передумови інтернаціоналізації українських підприємств та бар’єри їхнього входу на закордонні ринки / П. Г. Ільчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті»], (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.). – Кіровоград: КОД, 2016. – С. 49-51.
 41. Ільчук П. Г. Електронні гроші: переваги, недоліки і перспективи розвитку / П. Г. Ільчук, В. Б. Олас // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених [«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»], (м. Львів, 14-15 квітня 2016 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 161-163.
 42. Ільчук П. Г. Причини доларизації економіки України та способи її дедоларизації / П. Г. Ільчук, А. С. Манзіроха // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки»], (м. Дніпропетровськ, 12-13 квітня 2016 р.). – Дніпропетровськ : Видавництво Національної металургійної академії України, 2016. – С. 242-246.
 43. Ільчук П. Г. Депозитні вклади в умовах економічної та політичної нестабільності / П. Г. Ільчук, В. Б. Олас // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Пролеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 24-25 вересня 2015 р.). – Львів : ТзОВ «Простір-М», 2015. –С. 85-86.
 44. Ільчук П. Г. Переваги та недоліки форм проникнення та присутності підприємств на закордонних ринках / П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»], (м. Львів, 27-28 лютого 2015 р.). – Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2015. – Ч. 1. – С. 81-83.
 45. Ільчук П. Г. Час та спосіб входу на закордонні ринки: основи вибору під час інтернаціоналізації українських підприємств / П. Г. Ільчук // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні напрямки розвитку»], (м. Одеса, 20-21 лютого 2015 р.). – Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2015. – С. 41-43.


Інші публікації

 1. Ільчук П. Г. Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей» / П.Г. Ільчук., О.Б. Мрихіна, В.М. Чубай, М.Б. Найчук-Хрущ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 228 с. — (Серія «Бібліотека молодого вченого», вип. 1)»

Додаткові відомості

Науково - педагогічний стаж складає 20 років.