Ільків Володимир Степанович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Ільків Володимир Степанович
Ilkiv1.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 26 жовтня1955 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1977 р.
Спеціальність «математика».
Галузь наукових інтересів Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь.
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 2006 р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Ільків Володимир Степанович — доктор фізико-математичних наук,професор кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народився 20 жовтня 1955 року.

У 1977 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «математика».

У вересні 2003 року захистив докторську дисертацію на тему : Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь [Текст]: дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Ільків Володимир Степанович ; Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка., 2005. — 291 арк. — арк. 257-291

З 2008 року займає посаду професора кафедри вищоїматематики у Національному університеті «Львівська політехніка».

Член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з математики і механіки від Інститутуприкладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика
 • математичне програмування
 • дослідження операцій

Наукові інтереси

 • Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь.
 • Розглядаються некоректні в сенсі Адамара задачі з двоточковими і багатоточковими умовами для рівнянь із частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь, існування розв’язків яких пов’язано з проблемою малих знаменників.
 • Доводяться метричні теореми про оцінки малих знаменників знизу, на основі яких доводиться розв’язність задач у деяких шкалах функціональних просторів

Основні публікації

Монографії:

 • Пташник Б. Й., Ільків В. С., Кміть І.Я., Поліщук В.М. Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними. — Київ: Наук.думка, 2002. — 416 с.
 • Каленюк П.І., Нитребич З. М., Ільків В.С., Симотюк М. М. Лінійні інтегральні задачі для рівнянь із частинними похідними. - Київ: Видавництво "Наукова думка", 2020. – 216 c.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій

Навчальні посібники:

 1. Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Баранецький Я.О., Ільків В.С.,Киричинська І.Б. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика:Навчальний посібник. — Львів: вид Львівська політехніка, 2005. — 240 с.
 2. Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа.Навчальний посібник. — Львів: Вид. Львівська політехніка, 1999. — 270 с.
 3. Баранецький Я.О., Гнатів Б.В., Ільків В.С., Каленюк П.І., Костенко І.С., Нитребич З.М., Новіков Л.О. та ін. Основи дискретної математики.Частина 1. Теорія множин. Комбінаторний аналіз. Навчальний посібник. — Львів: Вид Львівська політехніка, 2006. — 128 с.
 4. В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я. Пукач, П.Л.Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка Основи дискретної математики. Частина 2.Математична логіка. Теорія графів: навчальний посібник / — Львів: В-во Львівської політехніки, 2011. — 184 с.
 5. Каленюк П. І., Костробій П. П., Мохонько А. З., Нитребич З. М., Ільків В. С.,Олексів І. Я., Кучма М. І., Бугрій Н. В., Сохан П. Л. Математичний аналіз, ч.1: підручник. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2021. – 328 c.

Методичні розробки:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 223

тел./факс: 258-25-40