Іжнін Ігор Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іжнін Ігор Іванович
31.jpg
д.ф-м.н., професор
Дата народження 08.11.1948р.
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка.
Дата закінчення 1974 р.
Спеціальність фізика
Галузь наукових інтересів фізика вузькощілинних напівпровідників CdHgTe та приладів на їх базі, низькорозмірні структури на базі CdHgTe, модифікація властивостей CdHgTe іоннимтравленням.
Кваліфікаційний рівень фізик
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Науковий керівник член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Сизов Федір Федорович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України (м. Київ)
Дата присвоєння н.с. 2007р.
Вчене звання професор
Дата присвоєння в.з. 2010р.
Поточне місце роботи НВП «Карат», Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра напівпровідникової електроніки

Іжнін Ігор Іванович — доктор фізико-математичних наук, заступник начальника відділу Науково-виробничого підприємства «Карат», професор кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка», (сумісник).

Біографічна довідка

Народився 8 листопада 1948 року.

Освіта

  • У 1967 р. закінчив Львівський технікум радіоелектроніки.
  • У 1974 р. закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
  • У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
  • У 1991 р. отримав наукове звання старший науковий співробітник.
  • У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.

Професійна діяльність

З 1977 до 1987 працював у Львівському державному університеті (молодший,старший науковий співробітник).

1987 р. по даний час працює у Науково-виробничому підприємстві «Карат», м. Львів (старший науковий співробітник, начальник сектору, заст. начальника відділу).

З 1998 р. по 2006 р. працює доцентом, а з 2008 р. – професором кафедри напівпровідникової електроніки за сумісництвом.

На даний час професор кафедри НПЕ (за сумісництвом).

Керує науковою роботою студентів та аспірантів кафедри

Наукова діяльність

Тема докторської дисертації: Модифікація властивостей вузькощілинних твердих розчинів CdxHg1-xTe при іонному травленні [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10/ Іжнін Ігор Іванович ; Науково-виробниче підприємство «Карат». — Л., 2006. — 357 арк. — арк. 305-344

Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Сизов Федір Федорович, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України (м. Київ)

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – фізика вузькощілинних напівпровідників CdHgTe та приладів на їх базі, низько розмірні структури на базі CdHgTe, модифікація властивостей CdHgTe іонним травленням.

Видавнича діяльність

Опублікував понад 180 наукових праць.

Вибрані публікації, патенти, тези конференцій

Контакти

ІТРЕ, каф. НПЕ, к.314-а 3 н.к.,

тел.: +38(032)258-26-96.

м. Львів, вул. Стрийська, 202, НВП «Карат»; Тел.: (032) 2631065