Іващук Олександр Сергійович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Іващук Олександр Сергійович
Ivashchuk-224x300.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 23 серпня 1980 року.
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність хімічна інженерія
Галузь наукових інтересів Циклічні комплексні сполуки як каталізатори окиснення циклогексану
Кваліфікаційний рівень магістр з хімічної технології та інженерії
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, доцент Реутський Віктор Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри технології органічних продуктів
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Поточне місце роботи Кафедра хімічної інженерії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Іващук Олександр Сергійович — кандидат технічних наук, асистент кафедри хімічної інженерії, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Дата народження: 23 серпня 1980 року

З 09.1997 по 12.2002 НУ «Львівська політехніка», ІХХТ, Львів. червоний диплом магістра з хімічної технології та інженерії.

З 02.2003 по даний час Національний університет «Львівська політехніка» (науковий співробітник) кандидат технічних наук, відповідальний виконавець наукової держбюджетної теми

Тема дисертації: Окиснення циклогексану в присутності поверхнево-активних речовин [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.17.04 / Іващук Олександр Сергійович; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 147 арк. — арк. 119-132

Науковий керівник — доктор технічних наук, доцент Реутський Віктор Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри технології органічних продуктів

З 2014 р. — асистент кафедри хімічної інженерії

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Аудиторні курси:

 • Основи автоматизованого проектування обладнання хімічних виробництв
 • Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв
 • Процеси і апарати харчових виробництв
 • Розрахунок і конструювання апаратів хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

НАУКОВА РОБОТА

Наукові інтереси: Циклічні комплексні сполуки як каталізатори окиснення циклогексану

ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Дослідження нових органічних сокаталізаторів для процесу окиснення циклогексану / С. О. Мудрий, В. В. Реутський, О. С. Іващук // Хімічні проблеми сьогодення : зб. тез доп. четвертої всеукр. наук. конф. студ., аспірантів і молодих вчен., 16-18 берез. 2010, Донецьк / Донец. нац. ун-т, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2010. — 101 с.
 2. Каталітична інтенсифікація процесу окиснення циклогексану / В. В. Реутський, C. О. Мудрий, О. С. Іващук // Реакції окиснення. Наука і технології : матеріали І Укр. конф., 6-8 верес. 2010 р., Рубіжне. — Рубіжне, 2010. — С. 51-52. — Бібліогр.: 4 назви.
 3. Каталітичне окиснення циклогексану в присутності азотовмісних модифікаторів / С. Мудрий, В. Реутський, О. Іващук // Хімія та хімічні технології : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. CCT-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 74-75. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 1 назва.
 4. Каталітичне окиснення циклогексану хелатними сполуками кобальту / С. О. Мудрий, В. В. Реутський, О. С. Іващук // Хімічні проблеми сьогодення : зб. тез доп. четвертої всеукр. наук. конф. студ., аспірантів і молодих вчен., 16-18 берез. 2010, Донецьк / Донец. нац. ун-т, Ін-т фіз.-орган. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка. — Донецьк, 2010. — 100 с. — Бібліогр.: 3 назви.
 5. Одержання дикарбонових кислот в присутності бінарних каталітичних систем / В. В. Реутський, С. О. Мудрий, О. С. Іващук // Реакції окиснення. Наука і технології : матеріали І Укр. конф., 6-8 верес. 2010 р., Рубіжне. — Рубіжне, 2010. — С. 64-65. — Бібліогр.: 3 назви.
 6. Окиснення циклогексану у присутності органічних модифікаторів / О. С. Іващук,B. В. Реутський, С. О. Мудрий // III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології : зб. тез доп. учасн., 21-23 квіт. 2010, Київ. — К., 2010. — 95 с. — Бібліогр.: 3 назви.
 7. Хелати кобальту як каталізтори окиснення циклогексану / О. Іващук, В. Реутський,C. Мудрий, Н. Мітіна // Хімія та хімічні технології : матеріали I Міжнар. конф. молодих вчен. CCT-2010, 25-27 листоп. 2010 р., Україна, Львів / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 68-69. — (2-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). — Бібліогр.: 3 назви.
 8. Циклічні комплексні сполуки як каталізатори окиснення циклогексану / О. Іващук, В. Реутський, С. Мудрий // VIII Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів та аспірантів з актуальних питань хімії, 11-14 травня 2010 р., Харків : тези доп. / НАН України, Наук.-технол. комплекс «Інститут монокристалів». — Х., 2010. — 51 с. — Бібліогр.: 3 назви.
 9. Cyclohexane oxidation in the presence of cobalt chelates / V. Reutskyy, O. Ivashchuk, S. Mudryy, N. Mitina // Chemistry and diem. Technology. — 2010. — Vol. 4, № 4. — P. 261-264. — Bibliogr.: 4 titles.
 10. Research of action mechanism of catalytic solutions in the cyclohexane oxidation process / V. Reutskyy, O. Ivashchuk, S. Mudryy // 17th International symposium on homo­geneous catalysis, July 4-9, 2010, Poznah, Poland : book of abstr. — Poznah, 2010. — P. 278. — Bibliogr.: 3 titles.
 11. Research of chelate substances influence in catalytic cyclohexane oxidation / O. S. Ivashchuk, V. V. Reutskyy, S. O. Mudryy // 5th International conference on chemistry and chemical education «Sviridov’s Readings 2010», Minsk, Belarus, 6-10 Apr. 2010 : [proceedings]. — Minsk, 2010. — P. 61.

КОНТАКТИ

79013, м. Львів, НУ ЛП, пл.Святого Юра 9, ІХХТ, каф. ХІ, 108 к. 9 н.к.,

тел.: 258-26-57

Ел. Пошта: ivaschuk@polynet.lviv.ua